Odhal sílu svých slov!

10. a 11. 5. proběhlo Grandfinále, přečtěte si o něm v Novinkách.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na vás zase za rok.