FAQ: Často kladené otázky

Co je to Prezentiáda?

Prezentiáda 2022 je už třináctý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Zúčastnit se mohou všichni žáci druhého stupně základních škol, žáci středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií z celé České a Slovenské republiky. Počet týmů, které škola může registrovat do soutěže, je neomezený. Soutěžní tým se skládá ze dvou, nebo tří členů.

Proč soutěž v prezentování?

Vedle samotných vědomostí jsou dnes pro studenty stejně důležité i prezentační a komunikační dovednosti, a to nejen po dobu jejich studia, ale i v jejich budoucím zaměstnání. Právě Prezentiáda tyto vlastnosti pomáhá zdokonalovat, a to obzvlášť v době, ve které je to komplikovanější než kdy jindy. Soutěž je pro každého, kdo má odvahu vystoupit před porotou a posluchači a prezentovat své myšlenky a názory k vybranému tématu. Tím, že se jedná o týmovou soutěž, se účastníci učí také spolupráci se svými spolužáky a kamarády.

Čím je soutěž zajímavá pro studenty?

Studenti si osvojí a rozvinou dovednosti, které jsou v dnešní společnosti důležité pro úspěch: sebevědomě vystupovat, prezentovat své myšlenky a práci. Zároveň se studenti naučí pracovat v týmech a s programy PowerPoint nebo Prezi. Soutěž je také bezpečným prostorem, kde se člověk může mnohé naučit, potkat nové lidi a zjistit, že prezentování není taková hrůza a může i být legrace.

Čím je soutěž zajímavá pro školy?

Soutěžící mají na Prezentiádě prostor pro vyjádření svých vlastních názorů na svět i na školství a jejich školu samotnou. Učitelé tak mají možnost své studenty blíže poznat a získat od nich kýženou zpětnou vazbu. Soutěž také může studenty motivovat, aby se aktivně začali zajímat o dění v jejich škole nebo se dokonce sami aktivně zapojili do rozvoje své školy.

Kolik se zúčastní soutěžících?

Počet týmů v Nominačních kolách není omezen. Do Krajských kol se probojuje 15 týmů z každého kraje a do Grandfinále se pak dostane celkem 36 týmů z každé kategorie.

Kolik studentů se v loňském roce zúčastnilo soutěže?

Do loňského ročníku se přihlásilo 524 studentů, kteří utvořili 217 týmů. Online kol se zúčastnilo celkem 145 týmů. Věříme, že letos opět počet účastníků vzroste.

O nás

Kdo to pořádá?

Spolek Student Cyber Games. Za tímto názvem je schováno více než třicet středoškolských a vysokoškolských studentů. V týmu máme různé pozice: například Koordinátor, Krajský organizátor, grafik, IT specialista, vedoucí logistiky, právník... Získáváme tak cenné zkušenosti v různých oborech. Není snadné tým koordinovat, protože jeho členové žijí různě po republice. Všechny ale spojuje internet a motivace uspořádat něco zábavného a přínosného pro své vrstevníky. Prezentiáda není naším prvním projektem. Už za sebou máme třináct ročníků celorepublikových turnajů v piškvorkách.

Proč soutěž pořádáte?

Naším mottem je „Hra školou“. Chceme rozvíjet schopnosti studentů tak, jak to současný školní systém neumožňuje; cíleným, hravým a zároveň užitečným způsobem. Dále také chceme realizovat něco, co má smysl a co může pomoci ostatním. V dnešní době je sice náročné někde představit svůj názor či prezentaci, avšak i to je důvodem, proč se snažíme, aby si studenti osvojili tyto schopnosti. Náš tým je složený převážně ze středoškoláků a vysokoškoláků, kteří nechtějí jen sedět doma. Prezentiádu tedy organizují studenti pro studenty!

Jak a kdy vznikl nápad uspořádat Prezentiádu?

První nápady na soutěž podobného formátu se datují přibližně do roku 2009, kdy bylo rozhodnuto o pořádání prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2010. Letos se koná už třináctý ročník Prezentiády!

O průběhu

Jaká jsou základní pravidla soutěže?

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: (1) kategorie ZŠ pro vyšší stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií a (2) kategorie SŠ pro střední školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Prezentovat lze v češtině a slovenštině.

Základní jednotkou soutěže je školní tým, který se skládá ze dvou nebo tří studentů pod vedením vyučujícího. Výběr členů záleží čistě na škole či studentech. Každá škola může nominovat čtyři týmy z každé kategorie. Cesta k vítězství je rozdělena do tří částí (1) Nominačního kola, (2) Krajská kola a (3) Grandfinálového klání. Pro Nominační a Krajská kola si soutěžní týmy mohou vybírat z následujících témat: kategorie ZŠ (1) Co řešíme o přestávkách" (2) Co by kdyby", pro kategorii SŠ (1) Jak bych učil já" a (2) 11. přikázání". Finálová témata budou uveřejněna až po skončení Krajských kol, tedy 11. dubna 2022.

Přihlašovat se a odevzdávat prezentace je možné do 18. března 2022.

Kam se nahrávají prezentace?

Odkaz, kam prezentaci odevzdat, obdrží každý tým po přihlášení na e-mail společně s potvrzením registrace, které přijde kapitánovi a učiteli.

Kdo vyhrává a co se bude hodnotit?

Samozřejmě ten nejlepší tým. Soutěžící jsou v každém Krajském kole hodnoceni odbornou porotou. Ta sleduje a hodnotí 5 faktorů: (1) Verbální a nonverbální projev, (2) Vizuální zpracování prezentace, (3) Zpracování zvoleného tématu, (4) Týmovou spolupráci a (5) Schopnost reakce na dotazy poroty. Váha jednotlivých faktorů se liší na jednotlivých úrovních soutěže. Více informací najdete v pravidlech. K vítězství tedy nestačí mít v týmu jednoho dobrého řečníka. Stejně tak krásně vypadající prezentace není zárukou vítězství, pokud budou studenti špatně vystupovat. Prezentace nesmí být nudná. Uspějí jen soutěžící, kteří dokáží nejlépe skloubit všechny hodnocené faktory.

Jaký je časový limit a jak budeme vědet, že se nám blíží konec?

V Krajských kolech budete na prezentaci mít 7-10 minut, do kterých se počítá celé vaše vystoupení od okamžiku, kdy začnete prezentovat. Za nedodržení časového intervalu oběma směry o každých započatých 10 vteřin budete penalizováni jedním trestným bodem. Následná diskuze a otázky poroty se do celkového času nezapočítávají. Na Grandfinále jsou podmínky stejné, jen se rozsah výstupu krátí na 5-6 minut.
Pokud na Krajských kolech v místnosti nebudou hodiny, organizátor podle domluvy naznačí, že se blíží konec vašeho času.

Kdo je „odborná porota“?

Porota má většinou tři až pět členů a skládá se z představitelů krajů nebo měst, vysokoškolských pedagogů se zaměřením na marketing, rétoriku a podobné obory, odborníků na prezentování a vystupování před publikem, zástupce pořadatelů z SCG a zástupce z řad partnerů. 

Jak se bude prezentovat?

Při Online kolech budou soutěžící prezentovat ze svých vlastních počítačů a sdílet svou obrazovku porotě a zbylým členům jejich týmu. Povolenými formáty prezentace jsou "ppt", "pptx", "pdf", "pez" a "odp".

V kolik hodin soutěž začne a skončí?

Začátek soutěže je v rozmezí 8:30 až 9:30. Konec se bude lišit podle počtu soutěžících. V plně obsazených krajích to bude přibližně v 13:00. Nejkratší turnaje by měly být skončeny do 11:00.

Jak to vlastně celé funguje z pohledu soutěžícího?

Studenti sestaví dvou nebo tříčlenný tým a vytvoří prezentaci o jednom ze zadaných témat. Vyplní elektronickou přihlášku a svou soutěžní prezentaci nahrají na společné uložiště do 19. března. Odborná porota poté vybere týmy, které postoupí do Krajských kol. Zde již týmy vystoupí před porotou a publikem. Na samotné prezentování je stanoven časový limit 7-10 minut, poté následují dotazy porotců a posluchačů. Z každého turnaje postoupí 2 vítězné týmy do jednodenního Grandfinále, které se bude konat na Newton University v Praze. Z každé kategorie však vybereme na Grandfinále ještě 2 týmy pomocí tzv. „Divoké karty“.

Platí se startovné?

Ano, startovné ve výši 250 Kč nebo 10€ za tým. Společně s e-mailem potvrzující registraci Vám přijde zálohová faktura, která vzejde v platnost v momentě, kdy postoupíte do Krajského kola. Platbu bude nutné provést minimálně 3 pracovní dny před KK. Stejně tak máte možnost zaplatit hotově v den konání KK (prosím připravte si přesnou částku). Po zaplacení Vám bude vystavena faktura sloužící i jako doklad o zaplacení. Startovné slouží k pokrytí organizačních nákladů a platí jej pouze týmy, které postoupily do Krajských kol. Na Grandfinále se již žádný poplatek neplatí.

Kde najdeme výsledky a fotografie ze soutěže?

Výsledky a případné fotografie budou zveřejněny ještě v den soutěže na webových stránkách v sekci Novinky, na Facebookové stránce Prezentiády a na Instagramu.

Co se bude dít dál po Krajských kolech?

Vítězné týmy budou muset počkat do 11. dubna, kdy budou zveřejněna finálová témata.

COVID

Musím mít na účast na Krajském kole platné očkování nebo test?

Budeme se řídit platnými protiepidemickými opatřeními. Včas vám předáme relevantní informace.

Musím mít na Krajském kole roušku nebo respirátor?

Při samotné prezentaci to nebude potřeba, avšak během zbytku soutěže ano.

Co když nebudou povolené hromadné akce?

Sledujeme aktuální situaci, když hromadné akce nebudou povolené, soutěž přesunem do on-line podoby. Termíny Krajských kol a Grandfinále se měnit nebudou. 

O Grandfinále

Kdy a kde bude Grandfinále?

Grandinále se bude konat 21. dubna pro kategorii základních škol a 22. dubna pro kategorii škol středních v prostorách Newton University v Praze. 

Kolik týmů postupuje do Grandfinále?

Z každého kraje postupují dva týmy a to v obou kategoriích. Posledními postupujícími týmy jsou tzv. Divoké karty. Odborná porota vybere 2 nejlepší prezentaci ze všech týmů, které se v Krajských kolech umístily na nepostupových místech. Pokud se tedy neumístíte na prvních dvou místech, ještě stále máte šanci na postup do Grandfinále. V minulých ročnících Divoké karty nejednou získaly celkové vítězství. 

Kdy půjdeme na řadu na Grandfinále?

Pořadí se bude losovat v průběhu Grandfinále tak, aby všechny týmy měly přibližně stejný čas na přípravu.

Kde se dozvím víc informací?

Informace o jednotlivých kolech najdete v sekci Soutěžní kola, pravidla a další návody v sekci Materiály a pokud by vás zajímalo, jak správně na prezentování, můžete navštívit naše workshopy. Máme také Facebook a Instagram. Pokud náhodou nenajdete, co hledáte, můžete kontaktovat naše organizátory.