Trainee mode

FAQ: Často kladené otázky

Co je to Prezentiáda?

Prezentiáda 2021 je už dvanáctý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Prezentiáda se nevzdává ani přes současnou nepříznivou situaci a tak nás letos čeká už druhý ročník, který se koná částečně online. Zúčastnit se mohou všichni studenti středních škol a druhého stupně základních škol z České a Slovenské republiky. Školu mohou v každé kategorii reprezentovat až čtyři týmy. Soutěžní tým se skládá ze dvou, nebo tří členů.

Proč soutěž v prezentování?

Vedle samotných vědomostí jsou dnes pro studenty stejně důležité i prezentační a komunikační dovednosti, a to nejen po dobu jejich studia, ale i v jejich budoucím zaměstnání. Právě Prezentiáda tyto vlastnosti pomáhá zdokonalovat, a to obzvlášť v době, ve které je to komplikovanější než kdy jindy. Soutěž je pro každého, kdo má odvahu vystoupit před porotou a posluchači a prezentovat své myšlenky a názory k vybranému tématu. Tím, že se jedná o týmovou soutěž, se účastníci učí také spolupráci se svými spolužáky a kamarády.

Jak funguje Prezentiáda v období, kdy nelze normálně prezentovat?

Prezentiáda se nevzdává a tak jsme přenesli většinu soutěže do online prostředí. Kromě běžných prezentačních dovedností si tak mohou soutěžící vyzkoušet prezentování a týmovou spolupráci online. Podrobný popis jednotlivých kol naleznete v sekci Soutěžní kola.

Proč soutěž pořádáte?

Naším mottem je „Hra školou“. Chceme rozvíjet schopnosti studentů tak, jak to současný školní systém neumožňuje; cíleným, hravým a zároveň užitečným způsobem. Dále také chceme realizovat něco, co má smysl a co může pomoci ostatním. V dnešní době je sice náročné někde představit svůj názor či prezentaci, avšak i to je důvodem, proč se snažíme, aby si studenti osvojili tyto schopnosti. Náš tým je složený převážně ze středoškoláků a vysokoškoláků, kteří nechtějí jen sedět doma. Prezentiádu tedy organizují studenti pro studenty!

Kdo vyhrává?

Samozřejmě ten nejlepší tým. Soutěžící jsou v každém Online kole hodnoceni odbornou porotou. Ta sleduje a hodnotí 6 faktorů: (1) verbální a nonverbální projev, (2) vizuální zpracování, (3) zpracování zvoleného tématu, (4) týmovou spolupráci, (5) schopnost reakce na dotazy poroty a (6) schopnost improvizace. Váha jednotlivých faktorů se liší na jednotlivých úrovních soutěže. K vítězství tedy nestačí mít v týmu jednoho dobrého řečníka. Stejně tak krásně vypadající prezentace není zárukou vítězství, pokud budou studenti špatně vystupovat. Prezentace nesmí být nudná. Uspějí jen soutěžící, kteří dokáží nejlépe skloubit všechny hodnocené faktory.

Jaká jsou základní pravidla soutěže?

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: (1) kategorie A pro vyšší stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií a (2) kategorie B pro střední školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Prezentovat lze v češtině a slovenštině.

Základní jednotkou soutěže je školní tým, který se skládá ze dvou nebo tří studentů pod vedením vyučujícího. Výběr členů záleží čistě na škole či studentech. Každá škola může nominovat čtyři týmy z každé kategorie. Cesta k vítězství je rozdělena do tří částí (1) Nominačního kola, (2) Online kola a (3) finálového klání. Pro Nominační a Online kola si soutěžní týmy mohou vybírat z následujících témat: kategorie A (1) Akce a reakce a (2) Tohle téma je tabu, pro kategorii B (1) 90, 60, 90 a (2) Správná odpověď neexistuje. Finálová témata budou uveřejněna až po skončení Online kol spolu s losem kontextů, kterými se budou finálové prezentace muset řídit.

Přihlašovat se a odevzdávat prezentace je možné do 31. března 2021.

Čím je soutěž zajímavá pro studenty?

Studenti si osvojí a rozvinou dovednosti, které jsou v dnešní společnosti důležité pro úspěch: sebevědomě vystupovat, prezentovat své myšlenky a práci. Zároveň se studenti naučí pracovat v týmech a s programy PowerPoint nebo Prezi. Nedílnou součástí jsou také zkušenosti s programy na videokonference a s prezentováním online. Důležité přitom je, že si tyto schopnosti osvojí hravou formou.

Kdo to pořádá?

Spolek Student Cyber Games. Za tímto názvem je schováno více než třicet středoškolských a vysokoškolských studentů. V týmu máme různé pozice: například koordinátor, grafik, IT specialista, vedoucí logistiky, právník... Získáváme tak cenné zkušenosti v různých oborech. Není snadné tým koordinovat, protože jeho členové žijí různě po republice. Všechny ale spojuje internet a motivace uspořádat něco zábavného a přínosného pro své vrstevníky. Prezentiáda není naším prvním projektem. Už za sebou máme dvanáct ročníků celorepublikových turnajů v piškvorkách.

Jak a kdy vznikl nápad uspořádat Prezentiádu?

První nápady na soutěž podobného formátu se datují přibližně do roku 2009, kdy bylo rozhodnuto o pořádání prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2010. Letos se tedy i přes obtížné podmínky koná už dvanáctý ročník Prezentiády!

Kolik se zúčastní soutěžících?

Počet týmů v Online kole je omezen na 100 týmů na kategorii. V Online kolech se tedy můžeme těšit přibližně na 500 studentů. Do finále se pak dostane celkem 30 týmů z každé kategorie.

Kolik studentů se v loňském roce zúčastnilo soutěže?

Do loňského ročníku se přihlásilo 524 studentů, kteří utvořili 217 týmů. Online kol se zúčastnilo celkem 145 týmů. Věříme, že letos opět počet účastníků vzroste.

Jak to vlastně celé funguje z pohledu soutěžícího?

Studenti sestaví dvou, nebo tříčlenný tým a vytvoří prezentaci o jednom ze zadaných témat. Vyplní elektronickou přihlášku a svou soutěžní prezentaci nahrají na společné úložiště. Odborná porota poté vybere týmy, které z Nominačních kol postoupí do Online kol. Na Online kole vystoupí tým před odbornou porotou, zatímco diváci mohou sledovat, jak se soutěžícím daří, přes živý přenos.

Každý tým má vyhrazených přibližně 20 minut, z čehož je na samotné prezentování stanoven časový limit 7-10 minut, poté následují dotazy porotců. Online kol je celkem deset, přičemž jednoho Online kola se může účastnit až 10 týmů z každé kategorie.

Počet týmů, které z jednotlivých Online kol postoupí do grandfinále, závisí na celkovém počtu týmů na Online kole. Pokud se jednoho kola zúčastní 10 - 7 týmů, postoupí z tohoto kola do finále 3 nejlepší týmy, pokud se kola zúčastní 6 - 4 týmy, postoupí z něj 2 nejlepší týmy a pokud se kola zúčastní 3 a méně týmů, postoupí tým, který se na kole umístí na prvním místě. Pokud nebude celkový počet postupujících týmů v každé kategorii 30, vybere odborná porota postupující z řad týmů, které podle výše zmíněného systému nepostoupily. Finále se bude konat na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pro 30 postupujících týmů z kategorie a 30 postupujících týmů z kategorie středních škol se bude grandfinále konat buď koncem června nebo začátkem září. O přesném termínu budeme soutěžící informovat nepozději na konci května. Na vytvoření prezentace do první části grandfinále budou mít soutěžící mnohem méně času a zpracování prezentace bude okořeněno kontextem, který bude náhodně vylosován a udá soutěžícím popis situace, ve které se prezentující nachází a publika, před kterým prezentují. Při samotném prezentování budou týmy rozděleny do tří skupin po deseti a z každé skupiny postoupí trojice nejlepších týmů.

Náplní druhé části finále bude pro devět postupujících z první části opravdová výzva. Její detaily se soutěžící dozví až na místě, ale je na co se těšit. Pro ostatní soutěžící a učitele bude připraven zajímavý doprovodný program.

Kdo je „odborná porota“?

Porota má většinou tři až pět členů a skládá se z představitelů krajů nebo měst, vysokoškolských pedagogů se zaměřením na marketing, rétoriku a podobné obory, odborníků na prezentování a vystupování před publikem, zástupce pořadatelů z SCG a zástupce z řad partnerů. Porota je pro každé Online kolo jiná.

Kam se nahrávají prezentace?

Odkaz, kam prezentaci odevzdat, obdrží každý tým po přihlášení na e-mail společně s potvrzením registrace, které přijde kapitánovi a učiteli.

Kdy budu prezentovat na Online kole?

Termín svého Online kola si budou soutěžící moci vybrat po postupu z Nominačního kola. Výběr preferovaného data nijak neovlivňuje rozhodování poroty v Nominačním kole.

Co na to vlastně říkají učitelé?

Učitelům se celý nápad moc líbí. Soutěžícím pomáhají s tvorbou prezentací a na některých školách pořádají školní nebo městská kola, aby do ostrých soubojů mohli poslat ty nejlepší týmy.

Kdo zodpovídá za průběh jednotlivých kol?

Za Online kola zodpovídají jejich moderátoři. Na grandfinále je touto osobou jeho hlavní organizátor.

Jak se bude prezentovat?

Při Online kolech budou soutěžící prezentovat ze svých vlastních počítačů a sdílet svou obrazovku porotě a zbylým členům jejich týmu. Povolenými formáty prezentace jsou "ppt", "pptx", "pdf", "pez" a "odp".

V kolik hodin soutěž začne a skončí?

Standardní Online kolo začne v 8:00 úvodní prezentací moderátora. Po té začne v 8:20 první prezentační blok. Ten bude ukončen krátkou pauzou v 10:00. V 10:20 začne druhý prezentační blok, který skončí ve 12:00. Okolo jedné hodiny se pak můžete těšit na vyhlášení následované zpětnou vazbou.

Kdo se bude starat o ty, co zrovna neprezentují?

Na Online kolech bude mít každý tým přesně stanovený čas, ve kterém se má k hovoru připojit. Poté bude mít vyhrazený čas na odprezentování a zodpovězení dotazů od poroty. Během těchto dvaceti minut nebude přítomný žádný další tým, a prezenující tak nebudou moci být nijak rušeni. Zbylé týmy mohou soutěžící sledovat v živém přenosu.

Na grandfinále sedí soutěžící, kteří právě neprezentují, v publiku a mohou svým soupeřům klást dotazy po skončení prezentace, ovšem jen v rámci fair-play. Za své chování ručí týmy samy, a pokud se budou chovat nevhodně, může jim hrozit až diskvalifikace.

Kdo zodpovídá za nezletilé soutěžící?

Jejich zodpovědné osoby.

Kdy a kde bude finále?

Finále se bude konat 9. září pro kategorii základních škol a 10. září pro kategorii škol středních v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Bude rozděleno do dvou dnů; první den bude prezentovat kategorie základních škol a druhý den kategorie středních škol. 

Kolik týmů postupuje do finále?

Počet týmů, které z jednotlivých Online kol postoupí do grandfinále, závisí na celkovém počtu týmů na Online kole. Pokud se jednoho kola zúčastní 10 - 7 týmů, postoupí z tohoto kola do finále 3 nejlepší týmy, pokud se kola zúčastní 6 - 4 týmy, postoupí z něj 2 nejlepší týmy a pokud se kola zúčastní 3 a méně týmů, postoupí tým, který se na kole umístí na prvním místě. Pokud nebude celkový počet postupujících týmů v každé kategorii 30, vybere odborná porota postupující z řad týmů, které podle výše zmíněného systému nepostoupily. To celkem dělá 30 týmů za základní školy a 30 týmů za školy střední.

Kdy půjdeme na řadu na finále?

Pořadí se bude losovat v průběhu grandfinále tak, aby všechny týmy měly přibližně stejný čas na přípravu.

Jaký je časový limit?

V Online kolech budete na prezentaci mít 7-10 minut, do kterých se počítá celé vaše vystoupení od okamžiku, kdy začnete prezentovat. Za nedodržení časového intervalu oběma směry o každých započatých 10 vteřin budete penalizováni jedním trestným bodem. Následná diskuze a otázky poroty se do celkového času nezapočítávají. Na finále jsou podmínky stejné, jen se rozsah výstupu krátí na 5-6 minut.

Jak budeme vědět, že se nám blíží konec časového limitu?

Na Online kolech si můžete vedle zapnout stopky, kterými se můžete snadno řídit. Pokud na finále v místnosti nebudou hodiny, organizátor podle domluvy naznačí, že se blíží konec vašeho času.

Co se bude hodnotit?

  • Verbální a nonverbální projev
  • Vizuální zpracování prezentace
  • Zpracování zvoleného tématu (obsah, nápaditost)
  • Týmová spolupráce
  • Schopnost reakce na otázky poroty
  • Schopnost improvizace

Musíme se dívat na všechny prezentace?

To samozřejmě nemusíte. Sledování prezentací ostatních týmů je ale velmi cennou zkušeností a můžete se z toho hodně naučit.

Co můžeme dělat, když máme před nebo již po prezentaci?

Na Online kolech budete přítomni pouze po dobu vaší prezentace. Mimo tento čas můžete tedy sledovat průběh soutěže v živém přenosu, nebo jít dělat něco úplně jiného.

Aby se zajistilo, že bude mít na finále každý tým na přípravu přibližně stejný čas, bude se vždy na začátku prezentace každého z týmů losovat následující tým. Proto je důležité, aby týmy, které doposud neprezentovaly, byly v prezentační místnosti. Týmy, které již odprezentovaly, mohou buď sledovat výkony následujících týmů, nebo mohou opustit místnost a odpočinout si.

Platí se startovné?

Ano, startovné ve výši 150 Kč nebo 6€ za tým uhradíte před začátkem Online kola. Detaily spolu s fakturou budou zaslány učiteli a kapitánovi týmu spolu s výsledky Nominačního kola. Startovné slouží k pokrytí organizačních nákladů a platí jej pouze týmy, které postoupily do Online kol. Na Grandfinále se již žádný poplatek neplatí.

Kde najdeme výsledky a fotografie ze soutěže?

Výsledky a případné fotografie budou zveřejněny ještě v den soutěže na webových stránkách v sekci Novinky, na Facebookové stránce Prezentiády a na Instagramu.

Co se bude dít dál po Online kolech?

Vítězné týmy budou muset počkat do 22. srpna, kdy budou zveřejněna finálová témata a budou vylosovány kontexty.

Kde se dozvím víc informací?

Informace o jednotlivých kolech najdete v sekci Soutěžní kola, pravidla a další návody v sekci Materiály a pokud by vás zajímalo, jak správně na prezentování, můžete navštívit naše Tipy&Triky. Máme také Facebook a Instagram. Pokud náhodou nenajdete, co hledáte, můžete kontaktovat naše organizátory.