O soutěži

Co je to Prezentiáda?

Prezentiáda 2023 je už čtrnáctý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Zúčastnit se mohou všichni žáci žáci středních škol, druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií z celé České a Slovenské republiky. Škola může nominovat až 2 týmy do 1 kategorie (v případě uspořádání Školního kola4 týmy). Soutěžní tým se skládá ze dvou, nebo tří členů.

Proč soutěž v prezentování?

Vedle samotných vědomostí jsou dnes pro studenty důležité i prezentační a komunikační dovednosti, a to nejen po dobu jejich studia, ale i v jejich budoucím zaměstnání. Právě Prezentiáda tyto dovednosti pomáhá zdokonalovat, a to obzvlášť v době, ve které je na tzv. “soft skills” kladený ještě větší důraz než kdy jindy. Soutěž je pro každého, kdo má odvahu vystoupit před porotou a posluchači a prezentovat své myšlenky a názory k vybranému tématu. Tím, že se jedná o týmovou soutěž, se účastníci učí také spolupráci se svými spolužáky a kamarády.

Čím je soutěž zajímavá pro studenty?

Studenti si osvojí a rozvinou dovednosti, které jsou v dnešní společnosti důležité pro úspěch: sebevědomě vystupovat, prezentovat své myšlenky a práci, umět improvizovat a zvládat stresové situace. Zároveň se studenti naučí pracovat v týmech a s programy PowerPoint, Prezi, Canva nebo OrgPad. Soutěž je také bezpečným prostorem, kde se člověk může mnohé naučit, potkat nové lidi a zjistit, že prezentování není taková hrůza a může i být legrace.

Čím je soutěž zajímavá pro školy?

Soutěžící mají na Prezentiádě prostor pro vyjádření svých vlastních názorů na svět i na školství a jejich školu samotnou. Učitelé tak mají možnost své studenty blíže poznat a získat od nich kýženou zpětnou vazbu. Soutěž také může studenty motivovat, aby se aktivně začali zajímat o dění na své škole nebo se dokonce sami aktivně zapojili do jejího rozvoje. Školní kolo můžete také zapojit přímo do výuky a splnit tím tak některé z bodů RVP (více na: prezentiada.cz/rvp)!

Kolik se zúčastní soutěžících?

Každá škola může do Nominačního kola přihlásit až 2 týmy za každou kategorii. Výjimkou jsou školy, na kterých se pořádalo Školní kolo – ty mohou přihlásit do každé kategorie 4 týmy. Do Krajských kol se probojuje 20 týmů z každého kraje a do Grandfinále se pak dostane celkem 36 týmů z každé kategorie.

Kolik studentů se v loňském roce zúčastnilo soutěže?

Do loňského ročníku se přihlásilo 1106 studentů, kteří tvořili 438 týmů. V kategorii ZŠ se po odhlášeních zúčastnilo celkem 195 týmů a v kategorii SŠ 205 týmů. Věříme, že letos opět počet účastníků vzroste.

Školní kolo

Jaké jsou výhody při uspořádání Školního kola?

Ze Školního kola vyplývá hned několik výhod:

Namísto 2 týmů za kategorii budete moci do Nominačního kola přihlásit hned 4 týmy.

Pro postup do Krajského kola nebudou vaše týmy muset s prezentací zasílat jinak povinné průvodní video – při hodnocení za něj automaticky získáte plný počet bodů.

Žáci si mohou nanečisto vyzkoušet svou prezentaci do Krajského kola a získat na ni zpětnou vazbu.

Ozvláštníte výuku a zároveň předáte zajímavé zkušenosti i studentům, kteří se dále do soutěže nedostanou.

Nominační kolo

Jaká jsou základní pravidla soutěže?

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: (1) kategorie ZŠ pro vyšší stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií a (2) kategorie SŠ pro střední školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Prezentovat lze v češtině a slovenštině.

Základní jednotkou soutěže je školní tým, který se skládá ze dvou, nebo tří studentů pod vedením vyučujícího. Výběr členů záleží čistě na škole či studentech. Každá škola může nominovat až 2 týmy do každé kategorie, případně 4 týmy do každé kategorie při uspořádání dobrovolného školního kola a zaslání výsledkové listiny spolu s alespoň 2 fotkami do 1. 3. 2023 na skolnikolo@prezentiada.cz.

Cesta k vítězství je rozdělena do tří částí (1) Nominačního kola, (2) Krajského kola a (3) Grandfinálového klání. Pro Nominační a Krajská kola si soutěžní týmy mohou vybírat z následujících témat: kategorie ZŠ (1) „Bylo nebylo“ & (2) „1 + 1“, pro kategorii SŠ (1) „První rande“ & (2) „Na tom se shodneme“. Finálová témata budou zveřejněna až po skončení Krajských kol, tedy 3. dubna 2023.

Přihlašovat se a odevzdávat prezentace je možné do 3. března 2023.

Co všechno musí tým poslat do Nominačního kola?

Soutěžící sestaví dvou- nebo tříčlenný tým a vytvoří prezentaci na jedno ze zadaných témat. Vyplní elektronickou přihlášku a svou soutěžní prezentaci nahrají na společné uložiště do 3. března. Spolu s prezentací musí odevzdat i krátké video, ve kterém svou prezentaci shrnou. Více najdete na stránce Nominační kolo. Odborná porota poté vybere 20 týmů v každém kraji /regionu, které postoupí do Krajských kol.

Kam se nahrávají prezentace a videa?

Odkaz, kam prezentaci odevzdat, obdrží každý tým po přihlášení na e-mail společně s potvrzením registrace, které přijde kapitánovi a učiteli. Výjimkou jsou prezentace vytvořené v Prezi, Canvě a OrgPadu. Celý postup najdete v návodu.

Je omezený počet slajdů v prezentaci?

Ne, není. Prezentace musí obsahovat náš úvodní a závěrečný slajd. Povolenými příponami formátů prezentace jsou „.ppt“, „.pptx“, „.pdf“, „.pez“, „.exe“ a „.odp“. Výjimku tvoří prezentace v Prezi, Canvě a OrgPadu. Celý postup najdete v návodu.

Lze přihlásit tým se členy z dvou různých škol ze stejného kraje?

Bohužel nelze. Už od spuštění prvního ročníku Prezentiády v roce 2010 platí, že všichni členové týmu musí být po celou dobu soutěže z jedné školy.

Jsou někde k dispozici archivní prezentace z minulých let?

Do letošního ročníku Prezentiády jsme videa z Krajských kol ani Grandfinále nezaznamenávali (letos na Grandfinále prezentace již natáčet budeme). Když ale pohledáte na Youtube, můžete zde pár videí ze soutěže najít.

Například:

Krajské kolo

Kdo vyhrává a co se bude hodnotit?

Samozřejmě ten nejlepší tým. Soutěžící jsou v každém Krajském kole hodnoceni odbornou porotou. Ta sleduje a hodnotí 3 faktory: (1) Zpracování zvoleného tématu, (2) Vizuální zpracování prezentace, (3) Projev. Váha jednotlivých faktorů se liší na jednotlivých úrovních soutěže. Více informací najdete v pravidlech. K vítězství tedy nestačí mít v týmu jednoho dobrého řečníka. Stejně tak krásně vypadající prezentace není zárukou vítězství, pokud budou studenti špatně vystupovat. Prezentace nesmí být nudná. Uspějí jen soutěžící, kteří dokáží nejlépe skloubit všechny hodnocené faktory.

Dvojnásobek Krajských kol

15 týmů na jedno Krajské kolo z minulého roku bylo opravdu hodně. Protože ale nechceme snižovat kapacitu krajských kol, rozhodli jsme se v každém kole pro každou kategorii uspořádat 2 Krajská kola s kapacitou 10 týmů. Díky menšímu počtu týmů na místě dostanou vyhrazený prostor, kdy si ráno budou moci prezentaci po technické stránce zkusit.

Prezentuje jen kapitán?

Ne, Prezentiáda je týmová soutěž dvou- až tříčlenných týmů, a to se nevztahuje pouze na přípravu. Týmová spolupráce je dokonce jedním z kritérií hodnocení a porota tedy bude sledovat mimo jiné i to, jak a po jaké době se v projevu střídáte. Více podrobností najdete v pravidlech.

Jaký je časový limit a jak budeme vědět, že se nám blíží konec?

V Krajských kolech budete na prezentaci mít 7–10 minut, do kterých se počítá celé vaše vystoupení od okamžiku, kdy začnete prezentovat. Za nedodržení časového intervalu oběma směry bude tým penalizován. Při nedosažení časového limitu bude penalizován jedním trestným bodem za každých započatých 10 sekund chybějících do určeného minimálního časového intervalu. Po jeho překročení (tým bude upozorněn organizátorem 30 sekund předem) bude týmu odebráno slovo. Následná diskuze a otázky poroty se do celkového času nezapočítávají. Na Grandfinále jsou podmínky stejné, jen se rozsah výstupu krátí na 5–6 minut.

Pokud na Krajských kolech v místnosti nebudou hodiny, organizátor podle domluvy naznačí, že se blíží konec vašeho času.

Kdo je „odborná porota“?

Porota má většinou pět až šest členů a skládá se z představitelů krajů nebo měst, vysokoškolských pedagogů, odborníků na prezentování a vystupování před publikem, zástupce pořadatelů z SCG a zástupců z řad partnerů.

Jak se bude prezentovat?

Na Krajských kolech bude pořadí prezentujících týmů určeno losem. Na pořadatelské škole bude vyhrazený prostor před zahájením si vyzkoušet technickou stránku prezentace. Na každém Krajském kole bude dostupný prezentér. Povolenými příponami formátů prezentace jsou „.ppt“, „.pptx“, „.pdf“, „.pez“, „.exe“ a „.odp“. Výjimku tvoří prezentace v Prezi, Canvě a OrgPadu. Celý postup najdete v návodu.

V kolik hodin soutěž začne a skončí?

Začátek soutěže je mezi 8:30 a 9:00. V tomto čase bude možné si vyzkoušet technickou stránku prezentace. Konec se bude lišit podle počtu soutěžících. V plně obsazených krajích to bude přibližně v 13:00. Nejkratší Krajská kola by měla skončit do 11:00.

Jak to vlastně celé funguje z pohledu soutěžícího?

V den Krajského kola prezence probíhá od 8:30 do 9:00. Během toho si týmy mohou vyzkoušet technickou stránku své prezentace, zda-li všechno funguje,  jak má.

Po prezenci a platbě startovného moderátor pronese úvodní prezentaci a pak už budou postupně týmy prezentovat před odbornou porotou a publikem.

Na samotné prezentování je stanoven časový limit 7–10 minut, poté následují dotazy porotců a posluchačů. Po všech prezentacích proběhne porada poroty.

Následuje vyhlášení výsledků, po kterém si týmy budou moci vyslechnout zpětnou vazbu od porotců.

Z každého Krajského kola postoupí vítězné týmy do jednodenního Grandfinále, které se bude konat na Newton University v Praze. Z každé kategorie však vybereme na Grandfinále ještě 2 týmy pomocí tzv. „Divoké karty“.

Jak mám přijít oblečený na Krajské kolo?

Ačkoliv v některých krajích je možnost se před Krajským kolem převléknout, nejlépe uděláte, když dorazíte rovnou v oblečení, ve kterém chcete prezentovat. Pokud se ptáte, jaké oblečení by to mělo být, záleží na situaci.

Tepláky nejsou určitě dobrou volbou. Na druhou stranu – oblek, šaty nebo dokonce i košile nejsou vůbec nutností. Oblečení by mělo být především pohodlné a formálností přizpůsobené probíranému tématu. Stejně tak Vám určitě pomůže, když se sladíte v rámci týmu.

Platí se startovné?

Ano, startovné se platí hotově v den konání KK (prosím připravte si přesnou částku) ve výši 250 Kč, nebo €10 za tým. Startovné slouží k pokrytí organizačních nákladů a platí jej pouze týmy, které postoupily do Krajských kol. Na Grandfinále již žádný poplatek není.

Kde najdeme výsledky a fotografie ze soutěže?

Výsledky a případné fotografie budou zveřejněny ještě v den soutěže na webových stránkách v sekci Soutěžní kola, na Facebookové stránce Prezentiády a na Instagramu.

Co se bude dít po Krajských kolech?

Zveřejnění finálových témat a vyhlášení tzv. „Divokých karet” můžete očekávat 3. dubna nejpozději v 18:00. Odevzdávání prezentací probíhá stejně jako v NK. Prezentaci je třeba odevzdat nejpozději 19. 4. 2023 23:59 pro kategorii ZŠ a 20. 4. 2023 23:59 pro kategorii SŠ do profilu týmu.

Grandfinále

Kdy a kde bude Grandfinále?

Grandfinále se bude konat 20. dubna pro kategorii základních škol a 21. dubna pro kategorii škol středních v prostorách Newton University a Prague Congress Center v Praze. Grandfinále soutěže je pro obě kategorie jednodenní a je rozděleno na dopolední a odpolední část.

Kolik týmů postupuje do Grandfinále?

Z každého Krajského kola postoupí vítězný tým (v každém kraji jsou 2 krajská kola).  Za každý kraj/region tedy postupují 2 týmy za kategorii. Posledními postupujícími týmy jsou tzv. „Divoké karty”. Odborná porota vybere 2 nejlepší prezentace ze všech týmů, které se v Krajských kolech umístily na nepostupových místech. Pokud se tedy neumístíte na prvním místě, ještě stále máte šanci na postup do Grandfinále. V minulých ročnících Divoké karty nejednou získaly celkové vítězství.

Kdy půjdeme na řadu na Grandfinále?

Týmy budou náhodně rozděleny do 3 skupin po 12 týmech. Rozdělení do skupin stejně jako pořadí bude určeno náhodně a týmy se ho dozví při ranní prezenci.

Kde se dozvím více informací?

Informace o jednotlivých kolech najdete v příslušných sekcích – Školní kola, Nominační kolo, Krajská kola a Grandfinále. Pravidla a další návody v sekci Materiály a pokud by vás zajímalo, jak správně na prezentování, můžete navštívit naše workshopy. Máme také Facebook a Instagram. Pokud náhodou nenajdete, co hledáte, neváhejte kontaktovat naše organizátory.

O nás

Kdo to pořádá?

Spolek Student Cyber Games. Za tímto názvem je schováno více než třicet středoškolských a vysokoškolských studentů. V týmu máme různé pozice: například Koordinátor, Krajský organizátor, grafik, IT specialista, vedoucí logistiky, právník… Získáváme tak cenné zkušenosti v různých oborech. Není snadné tým koordinovat, protože jeho členové žijí různě po republice. Všechny ale spojuje internet a motivace uspořádat něco zábavného a přínosného pro své vrstevníky. Prezentiáda není naším prvním projektem. Už za sebou máme třináct ročníků celorepublikových turnajů v piškvorkách a právě probíhá i 1. ročník soutěže Tour de App.

Proč soutěž pořádáte?

Naším mottem je „Hra školou“. Chceme rozvíjet schopnosti studentů tak, jak to současný školní systém neumožňuje; cíleným, hravým a zároveň užitečným způsobem. Dále také chceme realizovat něco, co má smysl a co může pomoci ostatním. Náš tým je složený převážně ze středoškoláků a vysokoškoláků, kteří nechtějí jen sedět doma. Prezentiádu organizují studenti pro studenty!

Jak a kdy vznikl nápad uspořádat Prezentiádu?

První nápady na soutěž podobného formátu se datují přibližně do roku 2009, kdy bylo rozhodnuto o pořádání prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2010. Letos se koná už čtrnáctý ročník Prezentiády! Zájemci o spolupráci mohou napsat na placha@scg.cz.