Grandfinále
9. a 10. 5. 2024

Je to tu. Ti nejlepší ze všech Krajských kol se potkají u samotného vyvrcholení celé soutěže na Grandfinále. Z každé kategorie do Grandfinále postoupí celkem 36 týmů (2 z každého kraje a 2 díky Divoké kartě). Týmy ze základních škol finále čeká 9. 5. 2024 a středoškoláky den poté, 10. 5. 2024. Vítězství může dosáhnout jen jeden. Zadarmo to ale rozhodně nebude.

Zadání finálové prezentace týmy obdrží první pracovní den po posledním Krajském kole. Vzhledem k férovosti zůstanou ohledně podoby zadání utajena. Pravidla týkající se prezentace i jejího odevzdání zůstávají v stejná jako v Nominačním kole s výjimkou časového limitu na prezentaci – ten se mění na 5–6 minut. Týmy ZŠ musí své prezentace odevzdat do půlnoci 19. 4., SŠ pak 20. 4.

Nejdříve budou všechny týmy náhodně rozděleny do tří skupin po dvanácti. Napříč celým dopolednem budou týmy z těchto tří skupin paralelně prezentovat své prezentace. Cílem dopolední části každé skupiny, ale vybrat 2 týmy z každé skupiny, které postoupí do odpolední části. 

Všech 6 týmů dostane omezený čas na zapracování zpětné vazby od porotců do své prezentace. K tomu soutěžící čeká prezentační výzva, která zůstane až do poslední chvíle tajemstvím. Máte se na co těšit.