T&T 1 - Jak udělat prezentaci vyhovující pravidlům

26.02.2013 | Adéla Šrutová | Tipy a triky

Rozhodli jste se zúčastnit? Skvěle! Máme tu pro vás několik základních rad a tipů pro hladký start v soutěži.

V prvním článku ze série Tipů & Triků se zaměříme na základní náležitosti prezentace, které jsou nezbytně nutné pro účast v soutěži Prezentiáda. Bez dodržení těchto pravidel pro vás může soutěž skončit dřív, než vůbec začne. Základním předpokladem pro účast v soutěži je soutěžní tým. Každý tým musí mít právě tři členy, soutěžící středoškoláky, reprezentující jednu školu. Každá škola může do soutěže v letošním roce vyslat až 3 týmy, které se mohou zúčastnit krajského kola.  


Přihlášení do soutěže

Každý tým se musí do soutěže včas přihlásit. Přihlášení není náročné a děje se na webových stránkách Prezentiády přes sekci Přihlášení. Zde je přichystaný formulář, který je třeba vyplnit všemi požadovanými informacemi, a to včetně platných mailových adres na všechny soutěžící – prostřednictvím mailu získáte všechny potřebné informace o soutěži (informace o postupu, o místě a čase konání krajského kola apod.). Během vyplňování přihlašovacího formuláře se nahrává i soutěžní prezentace ve své finální podobě. Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek je 22. března 2013.


Prezentace

Prezentace, se kterou budete soutěžit o postup do celorepublikového finále na krajských kolech, nahráváte spolu s přihlašovacím formulářem před uzávěrkou soutěže. Tato prezentace bude posouzena organizátory v nominačním kole, a pokud bude splňovat daná kritéria, nic nebrání tomu, aby až 12 různých týmů postoupilo do krajského kola.

Mezi tyto požadavky patří následující body:

 

  • prezentace nesmí překročit datovou velikost 10 MB
  • formát zaslané prezentace smí být .ppt, .pptx, .odp nebo .pdf, jiné formáty prezentací nebudou brány v potaz
  • prezentace videozáznam nebo odkazy na externí zdroje
  • první a poslední slide prezentace je pro všechny soutěžící stejný a nesmí být jakkoliv graficky upraven. V prvním i posledním slidu musí každý tým vyplnit název týmu a školy, za niž se soutěže účastní. Vizuální vzhled dalších slidů je na každém z týmů.
  • prezentace se svým tématem musí vztahovat k jednomu za zadaných soutěžních témat „Dokonalý učitel“ nebo „Jak bych chtěl/a být ve škole hodnocen/a“

 


Časový plán

Dalším důležitým kritériem je časový limit, který je pevně dán a platí pro všechny týmy i turnaje. Každý z týmů musí stihnout svou prezentaci v časovém intervalu 8-10 minut. Nedodržení tohoto intervalu oběma směry může být penalizováno ztrátou bodů (za každých 10 vteřin se sráží 1 bod), proto ještě před odevzdáním soutěžní prezentace několikrát zkuste se svým týmem odříkat celou prezentaci, a pokud vám čas přebývá nebo naopak schází, upravte své vystoupení tak, aby byl tento limit dodržen.


Co se ještě hodnotí?

Během nominačního kola se hodnotí: 

Grafické zpracování prezentace (60 % hodnocení) (vizuální atraktivita a dodržení základních doporučených postupů při tvorbě prezentace, logická ucelenost, obsahová provázanost, struktura, vhodný poměr mezi textovou a grafickou náplní a kvalita vložených grafických prvků, čitelnost textu, barevné ladění prezentace a její jednotnost) 

Zvolené téma (40 % hodnocení) (atraktivita tématu, vtipnost, originalita, vztah ke kmenové škole, schopnost prezentace zaujmout, doodržení zadání zveřejněného na webových stránkách soutěže a v pozvánkách).

Během krajských kol i celorepublikového finále jsou prezentace posuzovány jak z hlediska kvality prezentace, tak z hlediska kvality předvedeného vystoupení. Verbální a nonverbální projev v celkovém hodnocení zabírá 30 %, vizuální zpracování prezentace 25 %, týmová spolupráce 15 %,  schopnost reagovat na dotazy poroty 10 %, schopnost improvizace 5 % a celkový dojem z prezentace také 5 %.  Je tedy důležité se během přípravy na soutěž věnovat každé z těchto hodnocených částí. Závěrem doporučujeme každému týmu se důkladně seznámit s pravidly soutěže, neboť neznalost neomlouvá. Vyplatí se sledovat i stránku Prezentiády na Facebooku a v případě jakékoliv nejasnosti se obrátit s dotazem na organizátory.

Vypadá to komplikovaně? Vůbec ne. Dejte v týmu hlavy dohromady a společně něco určitě vymyslíte. Když se přidá i hlava vašeho informatikáře, nemáte se čeho bát!  

Hodně štěstí!