Jak se přihlásit?

» Přejít na přihlašovací formulář «

Přihlášení vašeho týmu do soutěže je snadné. Domluvte se se svým vyučujícím informatiky, rád vám jistě pomůže s registrací a vytvářením soutěžní prezentace.

Svůj tým přihlásíte do soutěže vyplněním přihlašovacího formuláře, do kterého zapíšete název svého týmu, potřebné údaje o zastupujícím učiteli a soutěžících, vyberete svou školu a typ soutěže. Důležité je také zvolit heslo pro nahrávání soutěžních prezentací.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Kategorie Základní školy je pro druhý stupeň základních škol společně s odpovídajícími ročníky nižších gymnázií, druhá kategorie je pro střední školy a ročníky vyšších gymnázií.

V případě problémů s výběrem vaší školy v přihlašovacím formuláři se obraťte se na svého krajského koordinátora.

S případnými problémy s přihlášením nebo dotazy neváhejte napsat na duchek@scg.cz nebo zavolat na 722 625 395 každý den od 16 hodin.

» Přejít na přihlašovací formulář «

» Nahrávání prezentací «

Témata tohoto ročníku:

Základní školy

  • Nejdůležitější věc na světě
  • Jak (ne)učit ve škole

Střední školy

  • Láska, sex a něžnosti
  • Nejpřínosnější vynález