"Dokonalý učitel? Je sexy!" říkají Pražačky

10.04.2013 | Daniel Přikryl | Soutěžní kola

O tom, že někomu záleží na vzhledu jeho učitele, jsme dostali jasný důkaz 10. dubna 2013 na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Podle našich soutěžících by měl mít také spoustu jiných vlastností. Téma Dokonalý učitel si vybraly všechny čtyři zúčastněné týmy.

A v mnoha věcech se soutěžící v představě o dokonalém učiteli shodli. Měl by být vstřícný, spravedlivý a trpělivý. Dále se pak ale lišil názor na další vlastnosti. 

Trojice prvaček Inkognito dělí učitele na tři typy: přísný učitel, který je naučí nejvíc, oblíbený učitel vyučuje zajímavě a ignorovaný učitel má problém udržet v hodině pozornost. Takovému učiteli můžme doporučit nějakou omlazovací kúru, protože děvčata se shodla na tom, že pro ně je dokonalý učitel mimo jiné i vysoký, pohledný a sportovně založený.

V podobném ražení, avšak s trochou nadsázky, začal i tým Kolotočáři, který bohužel zastoupili pouze dva jeho členové. Ti by chtěli učitele s novodobými názory a mladistvou myslí. Dále pak jim vadí, pokud si učitelé žáky (např. na počátku studia) nějak onálepkují a tento názor nezmění.

Po nich prezentující tým Everlast připomněl, jak vypadala výuka kdysi a že byly zrušeny fyzické tresty. Dále však měli zajímavou myšlenku, že k dokonalému učiteli se blíží učitelé na mateřských a základních školách, kteří mají s žáky vřelejší vztah a výuka probíhá zajímavější formou.

Jako poslední se představil tým Víc, který nejprve přirovnal dokonalého učitele ke kytici z českých bankovek - má spoustu osobností a člověk si jí váží. Tuto metaforu doplnili výčtem mnoha pozitivních vlastností. Na konci prezentace nabídli porotcům možnost si vybrat, kterého učitele by označili za dokonalého a tím přišlo vyústění, na kterém se vlastně shodly všechny týmy: dokonalý učitel neexistuje.

 

1. místo - Víc (Gymnázium Písnická) Marek Rosen, Tomáš Hegeduš, Matyáš Gazur 

2. místo - Kolotočáři (SSŠ Cestovního Ruchu Arcus) Adam Gemrot, Matteo Perzolla

3. místo - Everlast (SPŠD Masná) Jan Uhlík, Jakub Souček, Kozim Kazimov

Porotcům i soutěžícím děkujeme.

Galerie

1. místo Víc (Gymnázium, Praha 4) ve složení: Marek Rosen, Tomáš Hegeduš, Matyáš Gazur
2. místo Kolotočáři (Střední škola ARCUS, s.r.o., Praha 9) ve složení: Adam Gemrot, Matteo Perzolla, Michal Sobotka
3. místo Everlast (VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1) ve složení: Jan Uhlík, Jakub Souček, Vratislav Vorel