Tepličtí dobyli Ústecký kraj

08.04.2013 | Thu Huong Pham | Soutěžní kola

V pondělí 8. dubna 2013 proběhlo Ústecké kolo Prezentiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů z celého kraje. A vítězství si nakonec odvezl tým Default Team z Teplic.

Soutěž začala s desetiminutovým zpožděním a na soutěžících bylo vidět, že se už nemůžou dočkat začátku. První začal tým HEPROŠI a dále následovaly dvě další prezentace. Po desetiminutové přestávce, kdy si soutěžící odpočinuli a nabrali síly, opět začalo prezentování. 

Prezentace se obsahově lišily, ale soutěžící se shodli, že Dokonalý učitel by měl být spravedlivý a komunikativní. Nejvíce  porotu zaujal vítězný tým Default Team, který origálně pojal téma a doknce si přivezl svého vlastního Dokonalého učitele ztělesněného robotem.

Účastníkům se soutěž velice líbila a shodli se na tom, že si odnáší cenné zkušenosti a rady od porodců do budoucna. Také porotci si soutěž velice užili a pochvalovali si kvalitu letošních prezentací.

1. místo: Default tým (Střední škola technická AGC a.s.) ve složení: Michal Široký, Jan Huptys, Adam Korynta

2. místo: Spectrum Team (Gymnázium Lovosice) ve složení: Michal Sýkora, Ondřej Šelder, Barbora Černá

3. místo: Študáci (Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala) ve složení: Michal Freigang, Sandra Mach, Jan Košek

Galerie

1. místo Default team (Střední škola AGC a.s., Teplice) ve složení: Michal Široký, Jan Huptys, Adam Korynta
2. místo Spectrum Team (Gymnázium Lovosice, Lovosice) ve složení: Michal Sýkora, Ondřej Šelder, Barbora Černá
3. místo Študáci (Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem) ve složení: Michal Freigang, Sandra Mach, Jan Košek