T&T 8 - Neverbální komunikace: Čeho by se řečník měl vyvarovat?

03.04.2013 | Adéla Šrutová | Tipy a triky

 

Co naše neverbální komunikace může prozradit našim posluchačům? Jaké nejčastější chyby v ní děláme?

 

 

Mimoslovní neboli neverbální komunikace představuje výměnu informací s okolím, a to bez použití řeči. Prozradí o nás však mnohem více nežli naše slova. Odhaluje totiž navíc i pocity a emoce, které prožíváme. Můžeme do ní zařadit například gesta, mimiku, doteky, pohledy, postoje, ale i celkový styl našeho pohybu, vzdálenost od posluchačů a mnoho dalších aspektů.

Protože je neverbální komunikace klíčovým znakem každého řečníka, je nutné jí věnovat pozornost. Jak mohou některé postoje či gesta působit na naše publikum?

Co se týče vhodného postoje, sebevědomý člověk stojí pevně a vzpřímeně, ale zároveň uvolněně. Takové držení těla poukazuje na jeho sebeovládání, odhodlanost a rozhodnost. Rovněž je žádoucí udržovat postoj dostatečně otevřený (nikoli obranný).

Chybou je:

  • Skleslé držení těla a kulatá ramena. Takový postoj je výrazem rezignace, nízkého sebevědomí a ovlivnitelnosti. Také může vyjadřovat, že nás téma, o němž hovoříme, příliš nezajímá.
  • Křížit paže či nohy. Tím bychom vyjádřili obrannou pozici a poukázali na svůj kritický postoj, případně nezájem o danou situaci.
  • Držet se při projevu stolu, opěradla židle a dalších předmětů. Ukázali bychom, že prožíváme napětí a nejistotu a potřebujeme oporu. 

Když se posadíme, je vhodné, aby naše chodidla směřovala k publiku. To totiž naznačuje naši upřímnost a vlídnost. Sebedůvěru ukážeme, když přehodíme nohu přes nohu. Musíme si ale dát pozor na to, abychom nepůsobili příliš nadřazeně.

Nevhodné je:

  • Stáčet nohy ke dveřím. To by naznačilo, že se necítíme dobře a toužíme odejít.
  • Natáhnout nohy před sebe. Vyjádřili bychom tak přílišnou dominanci.

Mnoho o nás během projevu vypovídají gesta rukou. Dlaně otevřené a obrácené vzhůru znamenají upřímnost, vstřícnost a otevřenost. Pěst pod bradou či prsty na tváři poukazují na to, že přemýšlíme nad řečeným, vyslechnutým, případně nad odpovědí.

Vyvarujme se:

  • Sepnutých rukou před tělem - opět se jedná o obranný postoj.
  • Dlaní v kapsách - nepůsobí na publikum věrohodně a důstojně, značí skrývání informací.
  • Zatnutých pěsti - poukazují na to, že nevyjadřujeme své skutečné pocity.
  • Zakrývání úst dlaní - naznačuje nejistotu, rozpaky a snahu něco zatajit.
  • Mnutí nosu, ušního lalůčku, protírání očních víček – yjadřuje neupřímnost a emocionální napětí.

Gesta i mimiku lze ovládnout prostřednictvím dlouhodobého cvičení a kontrolování svých emocí.

Ač neverbální komunikace může prozradit mnohé, její význam nelze přeceňovat. Všechny její projevy musíme vnímat spolu s řečí a v kontextu situace, kterou provázejí.

 

Autorem je Ing. Lenka Holečková z Vysoké školy ekonomie a managementu.