T&T 6 - Jaké písmo (ne)použít

21.03.2013 | Adéla Šrutová | Tipy a triky

V minulém článku Tipů a triků jsme se věnovali barvám, ale pro dobrou čitelnost prezentace je důležitá i volba písma. Které fonty se dají použít v prezentacích a které je lepší vynechat je tématem článku dnešního.

S nástupem počítačů se celosvětově rozmohlo tzv. proporcionální písmo. V době psacích strojů se používalo tzv. písmo bezproporcionální, kdy všechna písmena měla stejnou šířku. Proporcionální písma už nemají pevně dané rozměry a je jich nepřeberné množství. I přesto se dají tyto fonty rozdělit do čtyř hlavních skupin.

 

Serifové písmo

Nebo také patkové písmo je nejvíce využíváno pro tištěné komunikáty, jako jsou noviny, knihy a magazíny. V hustém textu tvořeným drobnými písmeny vedou tyto patky oči čtenáře po řádku a pomáhají koncentraci na text. Naopak je patkové písmo nevhodné pro použítí v prezentacích, kdy projekcí na plátno může docházet k rozostření textu, a patky se mohou divákovi slévat do jednoho objektu. Čtení patkového písma trvá také o něco déle než četba písma bezpatkového, díky čemuž se informace napsaná patkovým písmem a následně přečtená lépe ukládá do paměti čtenáře. V prezentaci je proto vhodnější patková písma použít na nadpisy nebo na informace, které chceme zdůraznit.

Bezserifové písmo

Neboli bezpatkové písmo se výborně hodí pro použití v prezentacích. Tento typ písma se dobře čte i z větší dálky, což je u prezentování velmi žádoucí. Rovněž jeho přečtení trvá mnohem kratší dobu než u čtení písem serifových.

Egyptienky

Tento typ písma vychází z tkz. antikvy a má rysy serifového písma. Jedná se o lineární typ fontu, což znamená stejnou tloušťku písmen. Egyptienky byly velmi populární v době používání psacích strojů.

Kaligrafické písmo

Neboli ozdobné fonty, které napodobují ruční psaní a přidávají zdobné prvky. Kaligrafická písma se využívají spíše pro tisk, v prezentacích se jejich použití může vymstít, neboť množství ozdobných prvků může znesnadňovat čitelnost sdělení a kompatibilita těchto typů písem s českým hláskovým systémem a mezi počítači může být nulová.

Zvýraznění v textu

Pokud chcete v prezentaci vypíchnout některou informaci, nabízí se několik možností, jak ji zvýraznit. Jednou z možností je použití jiného fontu nebo barvy. Pro důležité informace je možné použití serifového písma. V prezentaci by se však nemělo kombinovat víc než dva fonty a barvy písma.

Dalším způsobem je použití tučného řezu (bold) nebo kurzíva. Kurzíva se však obvykle používá pro citace. Naopak se nezvýrazňuje podtržením – podtržení se používá pouze pro hypertextové odkazy.