T&T 2 - Desatero dobré prezentace

12.03.2013 | Lenka Purteková | Tipy a triky

Na co si dát pozor a co ve své prezentaci zdůraznit? Na to vám odpoví stručné "desatero" tipů a triků k prezentaci, přednesu, ale i k technické stránce tvorby prezentace.

 

PŘÍPRAVA

– zjistěme míru odbornosti posluchačů. Co od nás vlastně čekají? Připravme si i možné protiargumenty. Nic nezkazíme strukturou CO, PROČ a JAK.

TECHNIKA

– přinesme si prezentaci v různých formátech, dejme si ji i na web. Dostatečně předem vyzkoušejme, že vše opravdu funguje. Vypněme svůj mobil.

POZNÁMKY

– prezentace je zároveň podpora naší paměti. Nemáme-li techniku, nestyďme se za papír s poznámkami. Tvrdší papír se neohýbá a nešustí. Nikdy ale prezentaci pouze nečtěme.

SLIDY

– podle času odhadněme (vyzkoušejme si) přiměřený počet, udržme jednotnou grafiku a barevnost. Nechtějme použít všechny dostupné barvy a všechny druhy písma.

OBRÁZKY A TEXT

– podle cílové skupiny zvolme více nebo méně obrázků, pozor na autorská práva. Nepišme na slidy dlouhá souvětí, spíše jen odsazené body.

FYZIKÁLNÍ PODMÍNKY

– vyvětrejme, stáhněme žaluzie, poprosme o ticho v předsálí; požádejme o lehké občerstvení publika u delší prezentace; řekněme si o mikrofon v případě velkého sálu se špatnou akustikou...

ÚVOD

– po pozdravu a představení se je ideální krátký příklad; příhoda nebo zajímavost, která souvisí s tématem. Pokud jsme odvážní, můžeme zkusit vtipnou historku, ale nesmějme se jako jediní :).

ZAPOJENÍ PUBLIKA

– pokládejme skutečné nebo alespoň řečnické otázky, dejme o něčem hlasovat, nechme posluchače uvést vlastní zkušenost s naším tématem.

VCÍTĚNÍ SE DO ATMOSFÉRY

– vnímejme verbální i neverbální signály od posluchačů. Jsou pozorní nebo se začínají nudit? Včas změňme téma, vložme do výkladu vtip nebo názorný příklad, zapojme posluchače, případně udělejme přestávku.

VYPRÁVĚNÍ

– vypointujme své příběhy, správně načasujme vtipy. Užívejme bohatý ale ne komplikovaný jazyk. Nemluvme ani příliš rychle ani pomalu a rozvlekle.

SPONTANEITA

– upravme svou prezentaci podle naladění posluchačů, vezměme do hry jejich dotazy a příklady; nebo i nečekané situace. V případě trapasu se nestyďme zasmát sami sobě.

UŽIJME SI TO

– naše jiskra a nadšení jsou nakažlivé. Vsugerujme si, že máme posluchače rádi, a proto jim sdělujeme skvělé věci :).

ZÁVĚR

– nejsilnější argumenty uvádějme jako poslední. Žádné vyšumění do ztracena - skončeme jasně, s poděkováním za pozornost.

Autor: MgA. Stanislav Zeman, MBA.

 

 

O autorovi:

 

Narozen 6. srpna 1968 v Praze

 

- Koordinátor části prezidentské kampaně prof. Jana Švejnara (prosinec 2007 - únor 2008).

 

- Režie a u některých projektů také výkonný producent dokumentárních filmů a publicistiky (duben 1995 - dosud) pro Českou televizi, Britské velvyslanectví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

- Redaktor a moderátor kulturní publicistiky Českého rozhlasu 3 - Vltava (červen 2001 - prosinec 2003). Zaměření na vědu a kulturu.

- Pedagog Ateliéru arteterapie Pedag. fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (říjen 2000 - dosud). Výuka psychologie umění, narativity a komunikace. 2004 udělen grant Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na nový předmět "Video-terapie".

- Koordinátor televizní specializace Vyšší odborné školy publicistiky v Praze (září 2005 - dosud). Výuka režie, dramaturgie, tvůrčího producentství a psychologie komunikace.

 

Vzdělání:

- 2000 absolvoval Katedru dokumentární tvorby na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění - FAMU v Praze. Titul MgA. - Magister of Art.

 

- 2000 absolvoval obor Psychologie - arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Titul Bc.

 

- 2006 - dosud - studuji M.B.A. na CMI ESMA v Praze. Hlavní předměty: management, ekonomie, marketing, základy práva.