VŠEM: Těžko na cvičišti lehko na bojišti aneb Štěstí přeje připraveným

27.02.2013 | Adéla Šrutová | Partneři

Stejně jako musí trénovat špičkoví atleti, aby dokázali na Olympiádě podat světový výkon, i výteční řečníci si musí natrénovat zvládání rozličný rétorických technik a učit se ovládat řeč těla, aby dokázali uchvátit své publikum.

 

Ti, kteří chtějí uspět v soutěži prezentačních dovedností – v Prezentiádě, tráví hodiny a hodiny přípravou svého vystoupení, nacvičováním přednesu či spoluprací v týmu. A dobrá příprava se vždy vyplatí, kromě osobního zadostiučinění čeká na vítězné týmy vždy mnoho zajímavých cen. A stejně jako je dobrá příprava důležitá pro úspěch v Prezentiádě, je kvalitní příprava nezbytná i pro úspěch v budoucí profesní kariéře. Pro tu je v dnešní době vyhledávaným „tréninkovým hřištěm“ škola.

Každá škola používá jiné „tréninkové metody“ a každá volí jiný „tréninkový plán“. Například Vysoká škola ekonomie a managementu se snaží reflektovat aktuální požadavky pracovního trhu a připravuje studenty na jejich budoucí povolání komplexně. Velký důraz je kladen na využívání moderních technologií ve výuce. Mezi inovativní a neotřelé způsoby studia patří například E-aplikace VŠEM, které zahrnují mimo jiné elektronické učebnice E-books.  Velmi osvědčenou a studenty často využívanou aplikací se stal E-learning, jenž je interaktivní online přednáškový systém, který obsahuje i možnost skládat cvičné testy. 

Další důležitou dovedností, bez které se dnes již nikdo neobejde a která je již několik let nedílnou součástí studijního plánu VŠEM, jsou komunikační a prezentační dovednosti. Studenti se musí během studia na vysoké škole naučit prezentovat nejen výstupy své práce, musí se naučit prezentovat také sami sebe, včetně umění obhajovat své názory a postoje. I proto je VŠEM již několikátým rokem spolupořadatelem Prezentiády.  „Velice oceňujeme podstatu tohoto projektu a jeho zaměření na zlepšení mluveného i neverbálního projevu studentů, stejně jako na rozvíjení kreativity studentů, bez které se při zpracovávání svých prezentací rozhodně neobejdou,“ vysvětluje spojení VŠEM a Prezentiády ředitelka pro strategii a rozvoj VŠEM Lucie Čunderliková.

Vysoká škola ekonomie a managementu přeje všem účastníkům hodně štěstí!