T&T 12 - Jak na online službu Prezi

23.04.2012 | Zdeněk Záhora | Tipy a triky

Na finále je doporučeno využít online službu PREZI pro tvorbu prezentace. Jak se službou začít, co vás čeká a co vám může ulehčit prokousávání neznámými nástroji? To vše najdete uvnitř článku.

Prezi

Prezi je online nástroj pro tvorbu prezentací, který byl oficiálně spuštěn v dubnu 2009. Jedná se o graficky velmi atraktivní způsob prezentování. Nástroj je uživatelsky velmi jednoduchý a je alternativou k ostatním prezentačním nástrojům. Na jedné, velikostí neomezené ploše, vytváříme celou prezentaci ve formě textů, rámečků a dalších grafických prvků. Tento princip je podobný systému tzv. myšlenkových map. Informace, které chceme divákům sdělit, třídíme, seskupujeme a propojujeme do skupin, které pak řadíme do požadovaného pořadí. Pro bližší seznámení s aplikací lze doporučit výuková instruktážní videa a šablony, dostupná na webu Learn Prezi, při jejichž řešení se osvojíte používání jednotlivých ovladačů Prezi. Aplikace je natolik jednoduchá a intuitivní, že pro úvodní orientaci v ní stačí opravdu jen několik desítek minut.

Aplikace je nabízena ve třech odlišných verzích. Pro studenty je určitě výhodou to, že verze Enjoy je pro ně zdarma.

 • Public – Zdarma pro všechny
  • Možnost tvorby prezentací online.
  • Možnost prohlížení i offline.
  • Všechny vytvořené prezentace jsou veřejné a prohlížet je tudíž může kdokoliv.
  • Pouze 100 MB volného místa pro vlastní prezentace na Prezi.com.
 • Enjoy – Placená verze pro veřejnost 59 USD/rok (1 120 Kč, kurz k 19. 4. 2012), ale pro studenty a učitele je tato verze zdarma.
  • Navíc umožňuje sdílení prezentací s vybranými osobami.
  • Místo povinného vodoznaku Prezi (verze Public) je zde možnost vlastního loga.
  • Pro vlastní prezentace je zde 500 MB volného místa.
  • Technická podpora je k dispozici do 24 hodin.
 • Pro – Placená verze pro veřejnost 159 USD/rok (3 018 Kč, kurz k 19. 4. 2012), pro studenty a učitele za zvýhodněnou cenu 59 USD/rok (1 120 Kč, kurz k 19. 4. 2012).
  • Pomocí desktopové aplikace umožňuje pracovat s Prezi v offline režimu.
  • Pro vlastní prezentace je zde 2 000 MB volného místa.

 

Využití klávesových zkratek

Pro práci s prezentací v Prezi je vhodné využívat klávesových zkratek. Ty výrazně zjednodušují a zrychlují práci jak při vytváření prezentace, tak při promítání hotové prezentace.

 

Klávesové zkratky, které je možné použít při prohlížení prezentace

Klávesa Význam zkratky
Mezerník Posun k dalšímu objektu
Šipka vlevo Posun zpět k předchozímu objektu
Šipka vpravo Posun k dalšímu objektu
Šipka nahoru Přiblížení prezentace
Šipka dolů Oddálení prezentace
1* Přiblížení prezentace
2 Oddálení prezentace
3 Natočení doprava
4 Natočení doleva
0 Zobrazit prezentaci na celou obrazovku
ESC Ukončení režimu prohlížení prezentace na celou obrazovku

* klávesové zkratky 1, 2, 3, 4 a 0 jsou klávesy na levé straně klávesnice (tedy ne numerická část) – na české klávesnici jsou to klávesy +, ě, š, č a é (čísla tedy na klávesnici s rozložením QWERTY nebo QWERTZ zapíšeme se Shiftem)

 

Klávesové zkratky, které je možné použít při editaci prezentace

Klávesa Význam zkratky
s Přejít na nabídku tvarů
f Přejít na nabídku rámečků
p Přejít na nabídku spojnic
Delete Smazání označeného obrazce
v Přejít na nabídku vložení (obrázek, prezentace, video, schéma,…)
l Vyvolání dialogového okna pro nahrání souboru z disku počítače
n Vložení rámečku
Ctrl + C Kopírovat označený objekt
Ctrl + V Vložit obsah schránky
Ctrl + Z Vrátit krok zpět
Ctrl + Y Opakovat předchozí krok
Ctrl + D Duplikovat objekt
Šipka vlevo Posunutí vybraného objektu o 1 pixel doleva
Shift + Šipka vlevo Posunutí vybraného objektu o 10 pixelů doleva
Šipka vpravo Posunutí vybraného objektu o 1 pixel doprava
Shift + Šipka vpravo Posunutí vybraného objektu o 10 pixelů doprava
Šipka nahoru Posunutí vybraného objektu o 1 pixel nahoru
Shift + Šipka nahoru Posunutí vybraného objektu o 10 pixelů nahoru
Šipka dolů Posunutí vybraného objektu o 1 pixel dolů
Shift + Šipka dolů Posunutí vybraného objektu o 10 pixelů dolů

Další možné pomůcky při práci s myší

Při tažení myší se stisknutou klávesou Shift můžeme najednou označit několik objektů naráz.

Pokud přidržíme klávesu Shift při kreslení rámečku myší, bude mít rámeček poměr stran 4:3.

 

Věříme, že se s touto často používanou službou seznámíte a naučíte se ji používat. Držíme vám pěsti!

 

 

Autor: Ing. Miroslav Lorenc

O autorovi:
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor Hospodářská politika a správa – Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializaci Psychologie a sociologie řízení. V současné době studuje doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské. Na Vysoké škole ekonomie a managementu VŠEM působí jako odborný garant oblasti Informatiky a jako lektor předmětu Podniková informatika.