Roční stipendium, profesionální kurz nebo knihy?

19.04.2012 | Zdeněk Záhora | Partneři

Zdokonalujte se dále díky výhrám od VŠEM!

Každá pořádná soutěž má ty nejlepší z nejlepších adekvátně ocenit. Výhra by měla soutěžícímu nejen dopřát pocit zadostiučinění a ohodnotit jeho vynaložené úsilí, ale měla by se také týkat hlavního cíle soutěže. Prezentiáda, jejímž cílem je zlepšení prezentačních dovedností, takové ceny nabízí. A to díky spolupořadateli soutěže a partnerům.

Spolupořadatelem soutěže je letos poprvé Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM), která zajišťuje vysokoškolské vzdělání. A právě to je cenou pro vítězné týmy. Ten nejlepší tým obdrží roční stipendium ve výši 100 %. Hodnota stipendia druhého nejlepšího týmu je 50 % a třetí nejlepší tým získá roční stipendium ve výši 25 % studijních poplatků.


Jakožto poskytovatel vysokoškolského vzdělání, který klade důraz na osvojení dovednosti studenta prezentovat své projekty, návrhy a myšlenky, jsme se rozhodli věnovat do soutěže mimo jiné roční stipendium pro celý tým ve výši až 100 % studijních poplatků. Chceme tak poskytnout výhercům přístup k tomuto vzdělání a k dovednostem, které budou ve svém profesním životě velmi potřebovat,“ vysvětluje Lucie Čunderliková. „Těm nejlepším nabízíme také školení formou workshopu, který se zaměřuje výhradně na prezentační dovednosti.

Profesionální školení v prezentačních dovednostech pod vedením zkušených lektorů je další významnou odměnou pro ty nejlepší soutěžící. Dvoudenní intenzivní workshop umožní všem účastníkům zaměřit se cíleně na konkrétní oblast. Zkušení lektoři pomůžou účastníkům najít svá silná a slabá místa, uvědomit si rozsah prezentačních dovedností, které jsou pro úspěšné prezentování potřebné, a hlavně s účastníky vše vyzkouší a procvičí. Výstupem takového školení by pro každého účastníka měla být větší sebejistota v prezentování získaná poctivým nácvikem a osvojením si potřebných znalostí.

Lucie Čunderliková dodává: „Ze zkušenosti víme, že k osvojení si potřebných dovedností, zejména těch prezentačních, je zapotřebí nejen vědět, co mám kdy říct a jak, ale umět si i správně stoupnout. Znalost něčeho nám nezaručí, že to budeme umět také aplikovat. A proto nabízíme také možnost prezentační dovednosti intenzivně nacvičit se zkušeným lektorem.

Prezentiáda tak není soutěží s krátkodobými cíli, ale klade důraz na další využití a možnost rozvoje prezentačních dovedností studentů, kteří se soutěže účastní. Jedině dalším rozvojem se mohou výherci soutěže stát zkušenými mluvčími a odborníky. A umění prezentace je nezpochybnitelnou výhodou nejen uchazeče o pracovní místo, o povýšení nebo třeba o grant.


Za celý organizační tým přejeme mnoho zdaru!

VŠEM