Co a jak na krajských kolech

25.04.2010 | Pavel Šíma | Soutěžní kola

 

Krajská kola se rychle blíží a všichni prezentiádníci již netrpělivě zkoušejí své výstupy, připravují proslovy a trénují spolupráci v týmu. Nespí však ani organizátoři soutěže a na poslední chvíli ještě vylaďují poslední detaily tak, aby všechny turnaje proběhly bezproblémově a účastníci i porota a další zúčastnění si prezentační setkání užili. Mimo jiné pro soutěžící připravili krátký přehled průběhu turnaje.

 

 

Pokud není uvedeno jinak, začínají turnaje v 8:30 ráno. To však neznamená, že v tento čas teprve budete hledat pořadatelskou školu. V půl deváté totiž rovnou startujeme úvodní řečí a hned poté budou následovat první soutěžní prezentace. Proto doporučujeme příchod již mezi osmou hodinou a čtvrt na devět. Váš tým totiž musí ještě projít registrací, organizátor zkontroluje soupisku z přihlášení s reálnými tvářemi a vybere startovné 200 Kč za tým. V půl deváté již tedy budou všechny týmy přítomny, usazeny ve třídě a můžeme začít!

 

Po krátkém přivítání ze strany pořadatelů a představení přítomné poroty se kapitáni vrhnou po losovacích lístcích, aby si rozlosovali pořadí, ve kterém budou ten den své školy prezentovat. Toto pořadí organizátor poté vyvěsí na přístupné místo ve třídě, aby si každý mohl zkontrolovat, kdy půjde na řadu.

 

Organizátor bude mít na počítači připraveny všechny prezentace, stačí mu tedy pouze na váš pokyn spustit. Jak bylo řečeno v pravidlech, na celý výstup máte 8-10 minut, včetně představení týmu apod. Žádný další časový prostor není. Pravidla dokonce vymezují určité bodové srážky za nedodržení časového intervalu. Za každých započatých 30 vteřin mimo výše zmíněný interval vám bude sraženo 5 bodů. Je tedy dobré mít prezentaci vyzkoušenou (nikoliv naučenou nazpaměť). Nezapomeňte také, že prezentace tady na turnaji vám bude trvat určitě minimálně o minutu déle než když jste si ji předříkávali ve škole. I to je dobré zahrnout do plánování ústní prezentace. Nemusíte se ale obávat, že vám budeme čas prezentace zamlčovat. Buďto budou ve třídě připraveny hodiny, nebo vám bude čas naznačován pořadatelem na základě společné domluvy. Pokud nemáte v prezentaci nastaveno časování, nebojte, počítač bude nastaven co nejoptimálněji tak, abyste mohli mezi slidy rychle podle potřeby překlikávat.

 

Celý váš výstup bude hodnotit vícečlenná porota, která pro tyto účely obdrží speciální hodnotící archy. V nich jsou zmiňována čtyři kritéria, která budou porotci hodnotit - verbální a nonverbální projev, vizuální zpracování prezentace, týmová spolupráce a zvolené téma včetně obsahové stránky (detailnější popis kritérií můžete nalézt v pravidlech). Za tato kritéria můžete v ideálním případě obdržet až 100 bodů. Po odprezentování mohou být ze strany porotců položeny doplňující otázky, odpovědi na ně mohou být zahrnuty do finálního hodnocení. Buďte i na toto připraveni.

 

Takto se na improvizovaném pódiu vystřídají všechny přítomné týmy na základě ranního rozlosování. Když prezentuje jeden tým, ostatní týmy mohou a nemusí být této prezentaci přítomny. Bude možné jít například svůj výstup cvičit před třídu. Jakýkoliv pohyb po pořadatelské škole však musí být domluven s organizátory. Také vás prosíme, abyste byli ohleduplní k ostatním týmům a během jejich prezentace se chovali tiše a nijak je v jejich výstupu nerušili.

 

Jakmile budou mít všechny týmy odprezentováno a všichni porotci vyplní své hodnotící formuláře, bude následovat krátká přestávka, během které dá porota hlavy dohromady a na základě průměru z dosažených bodů vytvoří konečné pořadí týmů.

 

Poté už bude následovat slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen nejlepším týmům. I když neuspějete, s prázdnou domů nepojedete. Dárky jsou připraveny pro všechny týmy i jejich učitele.

 

Po návratu domů byste již měli mít v e-mailu odkaz na zprávu z turnaje a také fotogalerii na webových stránkách soutěže. Během večera se tytéž fotky objeví i na facebooku a můžete začít své kamarády označovat, přidávat komentáře a třeba i postupujícím pogratulovat.

 

A hlavně po celý den nezapomeň: ne-ko-kok-tej, prezentiáduj !!!