T&T #5 - Jak se na prezentaci správně připravit

13.04.2010 | Pavel Šíma | Tipy a triky

Rady přímo z praxe pro vás dnes sepsala Mária Pošteková, která pracuje pro BenQ v České republice.

 

Vizuální pomůcka

Platí obecné pravidlo, že takřka tři čtvrtiny informací z okolního dění přijímáme zrakem. Chcete-li své publikum zaujmout, doplňte svůj výklad názornými vizuálními pomůckami. Mohou to být fotografie, symboly, grafy nebo video. Pozor si dávejte na to, aby daná pomůcka odpovídala vašemu sdělení.

 

Poznejte své posluchače

Před samotnou tvorbou prezentace si uvědomte, před kým budete hovořit. Jsou to laici, manažeři, specialisté nebo učitelé? Možná všichni? Stanovte si prioritu, komu své sdělení chcete předat. Nebojte se být vtipní a zábavní – často i drobné faux pas uvolní celou atmosféru :)

 

Pracujte s časem

Při přípravě svých prezentací se většina z nás potýká s časovým stresem, kdy potřebujeme připravit a vytvořit pomůcky pro prezentaci (snímky, fólie, tištěné podklady), doladit organizační zajištění prezentace a hlavně si ujasnit klíčové body a strukturu svého projevu. Tolik úkolů a tak málo času. Znáte-li předem délku své prezentace, vynásobte tento časový údaj číslem deset a získáte čas nezbytný pro profesionální přípravu prezentace (tj. včetně pomůcek, tištěných podkladů pro vás či účastníky apod.). Skutečnost, že na desetiminutovou prezentaci je třeba připravovat se nejméně hodinu a půl, vás možná zarazí, ale profesionální řečníci vám potvrdí, že není umění mluvit hodinu, ale říct vše podstatné a zaujmout během několika málo minut.

 

Struktura

Stejně jako má každé dobré divadelní představení svou strukturu, ve které lze odlišit jednotlivé části, respektujte i vy při své prezentaci určitý postup, který posluchačům umožní snazší orientaci.

Klasické členění obsahu na úvod (zahájení), hlavní část (stať), závěr (shrnutí) výstižně vyjadřuje zkratka "3Ř":

 

ÚVOD - řekni jim, co řekneš (představte sebe, společnost a seznamte posluchače s programem nebo hlavním tématem své prezentace);

HLAVNÍ ČAST - řekni to (postupně předneste jednotlivé body své prezentace, vhodné je dělení na kapitoly nebo časové členění, případně seznámení s problémem a následné osvětlení možností či návrhů na jeho řešení);

ZÁVĚR - řekni jim, cos řekl (vždy shrňte nejdůležitější fakta nebo myšlenky svého projevu, nabídněte další zdroje, příp. kontakt na vás a pozitivně se rozlučte).

 

Nervozita

Cítíte se před prezentací nervózně, buší vám srdce a ruce máte studené jako led? Je to zcela normální a věřte, že i zkušeným odborníkům se stává, že celý obsah odprezentují nejhorším možným způsobem. Nervozitu neovlivníte, ale uvědomte si, že každý z diváků stál jako vy před plátnem poprvé a prožíval přesně to, co vy. Proto jedna neoficiální pomůcka – představte si své publikum ve spodním prádle – všechny – uvidíte, že vám najednou přijdou normální a stejní jako vy! :)

 

Neučte se text nazpaměť

Pro zjednodušení si mnoho lidí připraví svou prezentaci a „nadrtí“ se ji nazpaměť. Věřte, že není nudnější prezentace. Nepodaří se vám odříkat celý text, budete se zadrhávat a lovit v paměti. Připravte si v hlavě osnovu – jak mají jít jednotlivé slidy po sobě a co je jejich obsahem. Až si budete zkoušet prezentaci – zkuste to klidně 10x (dle toho jak vám to půjde), odříkejte si ji několika různými způsoby. Rozšíříte si k danému tématu slovní zásobu, a tak se vyhnete případnému „mám to na jazyku, ale nejde mi to říct“.