Děti na celém světě milují výzvy, říká ředitel BenQ

08.04.2010 | Pavel Šíma | Interview

Obchodní ředitel BenQ pro střední a východní Evropu Mike Borze je velice zaneprázněný člověk. Ani na finále Prezentiády se mu kvůli práci nepodaří přijet. Přesto nám z Vídně poskytl rozhovor, ve kterém říká, že Prezentiáda je dobrou příležitostí, jak si osvojit dovednosti nezbytné pro život.

BenQ je největší partner  Prezentiády.  Proč jste se rozhodli soutěž podporovat? Nejsou v době finanční krize důležitější věci, do nichž byste měli investovat?

Život je jako dvoustranná mince. Na jedné straně si potřebujete hlídat náklady a být s investicemi opatrný. Na druhou stranu by firma měla sledovat mladé lidi, protože jsou potenciál pro zítřek. Buď jsou to příští obchodní vedoucí, nebo budou mít kupní sílu.

 

Co přesně považujete na Prezentiádě za nejpřínosnější pro mladé lidi?

Vzdělávání se stává více a více technickým. Používá se internet a zavádí se nové výukové metody za použití projektorů a interaktivních tabulí. Máme tady spoustu nových trendů. A protože BenQ je klíčová značka pro školní projektory, byla tato aktivita shledána jako dobrá příležitost, jak oslovit školy a učitele.

 

A co takzvané “soft skills”, jež se snažíme, aby si děti osvojily účastí v soutěži? Jak jsou ty důležité pro život a práci?

„Soft skills“ jsou nezbytné pro každodenní život a rozhodně také pro práci. Čím dříve se děti naučí sociálním dovednostem, tím lépe jsou připravené pro život. Myslím, že bez nich není nikdo schopen pracovat v týmu nebo se snad stát lídrem. Zvědavost, flexibilita, oddanost, lidskost – namátkou několik, které považuji za velice důležité.

 

Myslíte si, že v dnešní době je důležité umět zacházet s technologiemi, jako jsou digitální projektory?

Ano, velice důležité. Jak jsem řekl, vzdělávání se v poslední době hodně změnilo. Proč tedy neudělat učení více vzrušující a zajímavé pro děti? Když už žijeme v digitálním světě, proč nezapojit technologické trendy taky do každodenních školních hodin? Je to koneckonců také dobra příprava pro budoucí kariéru.

A když BenQ vidí nějakou skutečně dobrou myšlenku pro mladou generaci, jsme ochotni ji podpořit. Pokud chce národ šetřit na vzdělání, je to to nejhorší rozhodnutí, jaké může udělat, jelikož vzdělání je motor pokroku.

Proto chce BenQ investovat do vzdělání. Potřebujeme budoucí specialisty na výzkum a vývoj, výrobu, prodej, marketing...


Prezentiáda je dobrovolná a přesto se jí účastní stovky studentů. Co na to říkáte? Jsou děti v Rakousku taky tak soutěživé?

Myslím, že děti na celém světě mají rády výzvy. V některých letech BenQ podporovalo regionální školní soutěž v Rakousku. Dostali jsme velice dobrou zpětnou vazbu a byli jsme ohromeni jejich tvořivostí. V současné době BenQ podporuje školní akce v Chorvatsku – taky tam vidíme hodně nadšené studenty a jsme překvapení, jak moc jsou aktivní.

 

Proslýchalo se, že byste se v květnu mohl osobně přijít podívat na finále soutěže do Prahy a možná zasednout v porotě. Opravdu přijedete?

Bohužel se nezúčastním, protože ve stejnou dobu máme zasedání vedení ve Vídni. Ale někdo za BenQ přijede určitě.