T&T #4 - To nejlepší z facebooku

05.04.2010 | Pavel Šíma | Tipy a triky

Na Facebooku do dnešního dne vyšlo 20 tipů a triků. Protože každý nemá k této sociální síti přístup, přinášíme dnes výběr z již zveřejněných rad.

 

1) Pravidla

Řada velkých chyb, až existenciálních, vzniká neznalostí pravidel. Ani u nás neznalost neomlouvá. Proto si pravidla pečlivě prostudujte :) Najdete je na webu v sekci "propozice". Pravidla přinášejí také informace o tom, které složky prezentace mají jakou váhu, proto jsou i praktickým manuálem, na co klást největší důraz.

 

2) Uzávěrka přihlášek

Nejzazší datum přihlášení je 16. dubna. Není však dobré nechávat přihlášení na poslední chvíli, protože k úplnému vyplnění přihlášky je potřeba nahrát finální verzi prezentace.

 

3) Téma

Často se setkáváme s otázkou, na jaké téma má prezentace být.  Proto ještě jednou připomínáme, že téma prezentace pro nominační a krajské kolo je “Moje škola”. Při zpracování tématu pamatujte na to, že 40% bodů tvoří v rámci zadaného tématu atraktivita, vtipnost a originalita. Proto zkuste toto téma pojmout tak, aby bylo skutečně atraktivní, originální, neotřelé, vtipné…  Pojí se k vaší škole zajímavá historka? Máte významného absolventa? Funguje u vás nějaký aktivní spolek? Právě tohoto můžete využít.

 

4) Zlatá pravidla prezentování

Tipy a triky představují také různá pravidla, která jsou pomůckou k vytvoření dobré prezentace. Jedním z prvních představených pravidel bylo pravidlo 5x5. Že nevíte, o co se jedná? Pravidlo 5x5 říká, že každý snímek by měl mít maximálně 5 bodů a na řádku by měl obsahovat  maximálně 5 klíčových slov,  které by při samotném prezentování měly být rozvinuty...  Avšak tato pravidla je nutné brát jako doporučení, každá aplikace pravidla by měla brát v potaz všechny souvislosti prezentace. Představili jsme také ucelenější soubor pravidel z pera amerického Geoffrey K. Pulluma. Pan Pullum vytvořil tzv. pět zlatých pravidel prezentování: 1) Prezentaci nezačínejte omluvou, 2) Nepodhodnoťte inteligenci posluchačů, 3) Dodržujte časové limity, 4) Nesnažte se obsáhnout veškeré poznání, 5) Buďte advokát, nikoliv obránce! Zlatou pětku naleznete detailněji rozepsánu v jednom z předchozích článků.

 

5) Vizuál

Série tipů a triků se také dotkla méně známých aspektů tvorby prezentací.  Co jde velice dobře využít při prezentování, je podstata lidských smyslů – jejich určitá nedokonalost. Do této oblasti spadá fígl o využívání patkových a bezpatkových fontů. Jde o to, že fonty s patkou zpracuje oko člověka pomaleji. Využijte tohoto lidského nedostatku! Díky pomalejšímu zpracování oka patkové fonty více utkví v paměti, proto jsou lepší na nadpisy. Naopak pro běžný text prezentace je vhodné písmo bezpatkové - jeho použití urychlí orientaci v klíčových bodech prezentace a umožní tak rychlejší koncentraci posluchače na výklad řečníka.

Zajímavou oblastí ovlivňující výsledek prezentace jsou i kulturní aspekty.  Na rozdíl od jiných kultur se v Evropě čte text zleva doprava a shora dolů. Této skutečnosti je možné také jednoduše využít - větší přehlednost zajistí seřazení jeho jednotlivých prvků (texty, obrázky, grafy atd.) v uvedených směrech – zleva doprava, shora dolů. Pro zdůraznění nejdůležitějšího argumentu prezentace se tento bod umisťuje jako poslední (vpravo nebo dole). Takto se zvyšuje pravděpodobnost, že si posluchač zapamatuje právě tento bod.

 

6) Rétorika a řeč těla

Předposlední oblastí, které se tipy a triky dotkly, je oblast rétoriky. Význam rétoriky pro výsledný efekt prezentace je klíčový. Představte si řečníka, který nejde slyšet, kýve se ze strany na stranu, když už náhodou něco zaslechneme, tak nás to kvůli monotónnosti projevu uspává a v horším případě je to jen nějaká slovní berlička.

I když žijeme v moderní době mikrofonů a zesilovačů, každý rétor musí myslet na to, jak je použít a dát do souladu se zvukem vycházejícím z úst. Je potřeba správně nastavit svůj hlas. Nastavení hlasu neznamená křik, jde spíše o jasnou a zřetelnou výslovnost a přímé držení těla tak, aby nestála zvuku vytvářenému v nitru těla žádná překážka.

Když už mluví řečník dostatečně nahlas, může se stát, že jeho projev je sice slyšet, ale kvůli monotónnosti uspává.  Je katastrofa potkat se s rétorem, který monotónním hlasem přečte suchá fakta - bez vášně či humoru.  Proto při svých prezentacích buďte zajímaví! Projevy by měly být zábavné a poučné. To ale neznamená, že se musíte chovat rozverně, když přednášíte na závažné téma. Využijte příhod, demonstrujte na příkladech, hoďte publiku udičku.

Pozornost publika jde udržet i správnou řečí těla. Řeč těla je nedílnou součástí prezentování. Jedním z nejdůležitějších prvků řeči těla je gestikulace. Každé použité gesto by mělo být prohloubením sdělované zprávy. Avšak dejte si pozor na to, abyste gesta neplánovali dopředu. Plánovaná gesta vypadají nedůvěryhodně, protože většinou nekorespondují s ostatními prvky řeči těla. Pro lepší představu, jak vypadáte při prezentaci, je dobré použít kameru, nahrát se a následně se na svůj projev i několikrát za sebou podívat a zamyslet se nad ním. Tento způsob používají i profesionální rétoři ke zlepšování svých výkonů.

Když už řečník zvládá mluvit dostatečně slyšitelně, poutavě a vhodně dokreslovat svůj projev gesty, mimikou, očním kontaktem, může výsledek z jeho prezentace snížit používání tzv. slovních berliček. Každý člověk takovou berličku má, jsou to například slova:  „jako, prostě, čili, v podstatě, de facto, noo, ehm, ...“. Tato slova jsou výplně míst, kdy hledáme další větu a nechceme jen tiše stát, případně když chceme dvě věty spojit. V projevu ve většině případů však působí velice rušivě - prostě každý si všimne, kolikrát prostě jde říct prostě a při tom neříct prostě vůbec nic :) Je jedno dobré řešení, avšak není jednoduché – vyžaduje spoustu cviku a sebeovládání. Toto řešení spočívá ve využití těchto prázdných míst ke krátkému nadechnutí, pokud se naučí rétor místo nejtypičtějšího vlastně nebo ehm krátce nadechnout, prázdné místo využijete efektivně a publikum si této neslovní berličky ani nevšimne.

 

7) Internetové inspirace

Internet je studnicí nepřeberného množství informací. Někdy je jich tolik, že je těžké se v jejich záplavě orientovat. Proto poslední skupina tipů a triků přinášela i odkazy na zajímavé zdroje. Prvním z nich je byl zajímavý WORKaholicův blog , který obsahuje spoustu užitečných informací nejen o prezentování. O grafické stránce prezentací čtivě pojednává téměř kultovní blog Presentation Zen.  O tom, jak prezentace oživit hudbou je možné se dočíst ve článku z kuchyně našeho mediálního partnera Extra Publishing, kteří nám také napsali článek o využití přechodů, animací a videí v MS PowerPoint 2010.