T&T #3 – Pět zlatých pravidel Geoffa Pulluma

30.03.2010 | Pavel Šíma | Tipy a triky

Geoff Pullum sepsal svých pět slavných pravidel pro akademické přednášky. Většina jeho doporučení však platí všeobecně a budou se hodit i prezentiádníkům v soutěži. Podívejte se na ně.

1. Nikdy nezačínejte omluvou. Všichni jsme viděli mluvčí, kteří začínali prezentaci omluvou za to, jak jsou nevýznamní nebo jak málo z jejich práce je opravdu objevné, jak doufají, že jim lidé odpustí a tak dále. Nikdo však nikdy neviděl případ, kdy by to publiku zlepšilo náladu nebo snad to,  jak posluchači vnímají jejich práci. Pokud bude vaše vystoupení špatné, nebudou potěšeni, že vůbec přišli, a pokud nebude, jen těmito poznámkami marníte váš čas na prezentaci. Chci říct, že omluva zkrátka nefunguje tak, jak bývá propagována. Začínat omluvou je jako pokoušet se naučit prase zpívat: plýtvá to váš čas a obtěžuje to prase. Nikdy to nedělejte.

 

2. Nikdy nepodceňujte inteligenci posluchačů. Jen málo hříchů je horších než nechat si posluchače myslet, že si myslíte, že jsou hloupí. I diváci, kteří pozorují na ně moc "chytrou" prezentaci, z ní mohou pořád ještě něco pochytit, a minimálně se budou cítit polichoceni vaším předpokladem, že jsou inteligentní. Ale diváci, kteří slyší projev, jenž je podceňuje, promarnili hodinu času a ještě s nimi bylo zacházeno jako s blbečky. Opravdu to přidává sůl do rány. Takže zatímco vždycky byste se měli obávat, že vaše prezentace je možná zmatečná, měli byste se o něco méně obávat toho, že to, co říkáte, je složité. Je mnoho horších věcí než příliš náročná přednáška - povýšennost a povrchní přednáška jsou jedny z nich.

 

3. Dodržujte časové limity. Je smutné být přerušen právě v okamžiku, kdy se chystáte vyrukovat s hlavní pointou; nebo dokonce i s vedlejší. Naplánujte si čas a nedovolte, aby se to stalo. Nálada publika se nezlepší, když uvidí někoho tvrdojíšně pokračovat, zatímco už měl skončit. Dobrý moderátor by vás měl zastavit ve smluvený čas, ale na to nečekejte: zabalte to dřív, než moderátor nebo studenti, kteří musí na další přednášku, povstanou a zmizí.

 

4. Neprobádávejte v prezentaci úplně všechno. Předpokládejte rozumné množství všeobecně známých znalostí a prezentujte jen něco, co můžete zvládnout odpřednášet v rozumném časovém úseku.

 

5. Pamatujte, že jste advokát, ne obžalovaný. Prezentujete své myšlenky, ne sebe. Důvod pro to nebýt nervózní je, že to nejste vy, o koho tady jde (proto byste taky neměli začít omluvou: ta totiž vypovídá o tom, jak se vy cítíte). Vaše myšlenky budou podrobeny hodnocení. Vy jste stroj, jejich advokát a veřejný obhájce.

 

Prezentiáda dodává bod 6: Buďte sehraný tým. Na rozdíl od vysokoškolskcých profesorů, kteří většinou přednáší sami, budete pracovat v týmu. Nepodceňte tento aspekt. Je za něj patnáct bodů ze sta.

 

Překlad redakční, redakčně kráceno.