Jak se ubránit medvědovi? Na Grandfinále získáte nejen praktické zkušenosti!

10.05.2024 | Matyáš Caras | Soutěžní kola

Jeden nestihne ani pobrat dech po Krajském kole a už je tu Grandfinále. 10. května se vítězové jednotlivých krajů z kategorie základních škol sešli na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dopoledne týmy prezentovaly na témata Kostky jsou vrženy a Tudy cesta nevede, odpoledne pak museli postupující svůj proslov zkrátit na pouhé 4 minuty. Kdo odešel domů s (polo)prázdnou a kdo naopak sklidil bouřlivý potlesk?

Skupina A

Ve skupině A zasedla za křeslo porotců a porotkyň jako první Beáta Davidová, bývalá předsedkyně spolku SCG, momentálně marketingová manažerka ve firmě Roboauto. Dalším byl Roman Jaroš, který je na Filozofické fakultě studentem a reprezentuje ji jako ambasador. Poté se představil David Svoboda, jakožto školitel řečníků na konferenci TEDxPrague a jediný ověřený expert Canvy v ČR. Poslední ve čtveřici byla Bára Hlavicová, která se věnuje hlavně psaní prodejních textů pod značkou Komuniké.

Po představení porotců přišel na scénu tým TRIJODAMIN, který představil život jako jednu dlouhou cestu od bodu A do bodu B. Na tom něco bude, proto je třeba se starat o tu planetu, na které žijeme. To do své prezentace zakomponovali Srdcaři, kteří ukázali, že často víme, jak bychom se správně měli k naší matičce Zemi chovat, ale stejně to neděláme.

Trochu jiné problémy řešili Problemáci, a to toxické vztahy. S pěknou animací představili typické znaky toxických vztahů a jaké mohou mít devastující následky. Jiné problémy řešila Ta problematická skupina, čímž byla aliterace: jazykový jev, kdy se na začátku několika po sobě jdoucích slov opakuje na začátku stejná hláska.

S další prezentací přifrčel tým GPW, který už v Krajském kole ukázal svoji lásku k autům, což se nezměnilo ani tentokrát. Na Grandfinále se rozhodli se rozebrat spor mezi Ferrari a Lamborghini. Více abstraktně pojal tým ChupaChups téma Kostky jsou vrženy. Se svým sloganem “we make life taste like a cherry pie” představil tzv. mobilní odpočívací pokojíček, zkráceně MOP, který se nachází uvnitř zmíněné kostky. Kostkou vrhni stresu zdrhni.

Klidný pokojíček však narušili Markechovci, jelikož ve své prezentaci představili reálnou hrozbu útoku medvěda. Nechtěli však medvědy vyhubit, právě naopak! Ukázali, jak útokům předejít i s názornou ukázkou potenciálního útoku. “Veď príroda patrí nám aj im,” zakončili svoji prezentaci.

Tým Zudela si pod Kostky jsou vrženy představil genetiku, MaKaJi zase přijímačky na střední. Cestovatelé časem však přicestovali s opravdovým tématem z budoucnosti: představili, jak lze AI využít k dobru, ale i ke zlu. A aby strachu z budoucnosti nebylo málo.

Women in Black polemizovaly o potenciálním nebezpečí mimozemšťanů, kteří kladou čokoládová Kinder vajíčka. Skupinu A nakonec uzavřelo duo Dolce Duo. Ty ve své vlastnoručně nakreslené prezentaci vysvětlily ono kostky jsou vrženy a jak s tím souvisí náš osud: “Osud je jako kostka, záleží jak s ní hodíme.”

Jako vždy bylo pro porotce velmi těžké vybrat postupující týmy. Někdo však postoupit musel, a tak jako nejlepší z nejlepších zvolili týmy Markechovci a Problemáci.

Skupina B

Pro prezentování a stát se dobrý v prezentování je nejdůležitější jedna věc – prezentovat,” uvedl porotce David Rajnoha ve svém proslovu k soutěžícím a s přáním štěstí od celé poroty mohly týmy začít prezentovat.

Letošní témata byla Tudy cesta nevede a Kostky jsou vrženy. První téma si v místnosti B vybralo 8 ze 13 týmů první téma, zbytek zvolil druhé.

První prezentace týmu Pineapple nás připravila na strasti spojené s cestováním. Určitě nebudeme nikdy ve Španělsku venčit více než 8 psů a už vůbec na ně nebudeme vyplazovat jazyk.

Následoval turbokurz, jak říkat ne od týmu Jin a jang. Zabředli jsme do problematiky tohoto slova, jeho dopadu na nás a ostatní a proč bychom ho měli říkat častěji a s dobrým pocitem.

Změna je život. Tak se jmenuje jeden z pěti týmů, které si vybraly téma Kostky jsou vrženy. Trochu jsme si zafilozofovali, zda když se narodíme, tak máme „vržené kostky”.

Tři chleby (chlapi) v pekárně také nejsou jen kus žvance a poprali se s tématem po svém. Představili nám svoje problémy při práci na prezentaci a proč dnes neprezentoval jejich kamarád Matěj. Kostky tedy nebyly vrženy, a i přes všechny strasti se tým na Grandfinále dostavil s originální prezentací.

Vnitřněnky na povrchu nemají jen zajímavý název, ale také předvedly prezentaci, od které se nešlo odpoutat. Svůj dynamický výklad o úplně smyšleném tématu obohatily o vlastnoručně vyrobené rekvizity, jež nám pomohly se ponořit do jejich světa Mozníčků.

Nemoci jako lepra, mor a cholera se mohou zdát vymýcené, ale dnes právě tyto 3 přišly prezentovat o svých počátcích, vrcholu na následné mutaci v reakci na vakcínu pod jménem Horažďovické perly. Jejich poselství znělo: „Díky nemocem si můžeme plně uvědomit hodnotu našeho zdraví.”

Už jste někdy ztratili sami sebe? Cítili jste se jako skládačka z názorů ostatních lidí? Přesně o důležitosti uvědomění sebe sama, sebekritice a víře sám v sebe prezentovala slovenská dvojka Ja a ona.

Šikana je velmi závažné téma v naší společnosti. No name team vyprávěl příběh Štěpánky, která si právě touto složitou situací prošla, snažila se vše zvládnout sama a zjistila, že tudy cesta nepovede. Proto zavolala linku bezpečí, která telefonicky a anonymně pomáhá dětem a mladistvým zvládat každodenní i výjimečné problémy.

Skupina TUNEL již druhým rokem podává velmi zajímavé téma, letos se zaměřuje na výchovné ústavy pro mladistvé - tzv. „pasťáky”. Při prezentaci představili nemorální praktiky, které se zde provádějí a skeptický přístup výchovných poradců.

Tři Kreatinky téma pojaly z více biologického hlediska. V tématu genetiky představily její efekt na náš vzhled, chování i sklony k nemocem jak psychickým, tak fyzickým. Odhalily taky, že některé věci jsou jednoduše jen náhoda.

Rytieri Gemera přijeli na svých ořích s tzv. divokou kartou z 3. příčky z Krajského kola. Vyprávěli příběh o umělci jménem István Ferenczy, kterému jeho celoživotní dílo – umírající Eurydika – shořelo a roztříštilo se na několik kusů a nikdo nebyl schopný tuto sochu restaurovat. Až naši rytíři všechny kusy naskenovali, seskládali a sochu ve zmenšené velikosti vytiskli v 3D tiskárně.

NEPŘekoNATELNÍ zase zavítali do hlubin oceánu. Předložili problém s odpadky v oceánech, mořích a řekách a proč nám to, jako lidstvu, může do budoucna způsobit problémy. Také navrhli, jakým způsobem tomu můžeme předejít a pomoct například při čištění oceánů.

Dream Team nám zase přiblížil téma frenologie, její vznik, hlavní myšlenku a to, že dodnes je tato již pseudověda stále ve světě rozšířená a někteří lidé ji berou jako relevantní vědu.

Porota se, jak je již zvykem, dlouho rozhodovala, koho pustí do finálního kola. Nakonec vybrala týmy Vnitřněnky na povrchu a Jin a jang.

Skupina C

Klábosení v učebně přerušil příchod moderátorky, která po uvedení začala představovat porotce a porotkyně. Tou první byla Míša Holotňáková, studentka medicíny, která se prezentováním zabývá např. tím, že dělá lektorku prezentačních dovedností. “Slovák žijící v Brně, dobrovolně” bylo shrnutí Marka Božka. Ten však mimo to dělá třeba stand-up komedii a moderátora. Vítězslav Kříž, náš třetí porotce, je studentem učitelství informatiky, mimo studium tvoří workshopy a webináře pro firmy jako jsou třeba Škoda. Posledním porotcem byl Honza Plášek, který pomáhá u záchranářů a založil záchranářský podcast.

Z dvanácti přítomných týmů si přesně půlka vybrala jedno nebo druhé téma. Ti, co si zvolili Kostky jsou vrženy, mluvili hlavně o věcech, jež můžeme (nebo právě nemůžeme) ovlivnit. Tým Kája a Štěpi například mluvil o globálním oteplování, Myosotis zase o tom, co může způsobit pád civilizace.

Hvězdy skutečně zazářily se svou prezentací, ve které představovaly jak vylepšit výuku ve školách. Názorně všem předvedly aplikování těchto vzdělávacích metod tím, že představily svůj vlastní funkční filtr vody. Spidermani pro změnu mluvili o genetice. Obecenstvu přiblížili co to je a představily nástroj, kterým vědci mohou geny měnit dle potřeby. Alpha Group Ostredková pojali téma po svém. Tvrdili, že život je vlastně taková hra. Jasně předali zprávu, že naše kostky mohou sice být již vrženy, je ale na nás s nimi zahrát tu nejlepší partii.

U týmů, které si zvolily druhé téma, se motivy točily okolo toho, co by šlo v životě udělat jinak. Tým Cleteens všem ukázal, že každý je nějak výjimečný a nesmíme se nechat odradit od našich snů. Na to navázal tým Luna. Jelikož v prezentaci vzpomněli Thomase Edisona a jeho žárovku, zakončili svůj výstup žárovkou napájenou citróny.

Sovičky naopak ukázaly, co by se dělat nemělo, a to být závislý na sociálních sítích. Ukázaly, jak lidé často zkreslují realitu a jaké negativní následky to může mít na nicnetušících sledujících. Podobně téma zpracovaly Dvojčata dynamiky, která hovořila o závislostech obecně, jak se jim vyhnout a jak se s nimi případně poprat.

A abychom nepropadli závislostem, je třeba mít rád hlavně sebe. O lásce a nenávisti povídal tým Kláda a špalci. Ve své prezentaci daly do kontrastu lásku a nenávist i proč je třeba, aby láska zvítězila nad nenávistí. Na konec přišli Mývalové, kteří se rozhodli filozofovat o tom, zda-li je lhaní špatné a proč vůbec lidé lžou. Svou prezentaci zakončili citátem: “Lež bývá často jednodušší než pravda. Proto je k pravdě potřeba větší síly.”

Po dlouhém dumání se porotci rozhodli umožnit postup týmům Myosotis a Kláda a špalci.

Odpoledne

Grandfinále ZŠ se nám pomalu chýlí ke konci a s ním přichází poslední prezentace a boj o stupně vítězů. Týmy ale nedostaly nic zadarmo. Finální prezentace musela být upravená takto: 2 odebrané slidy, přidat graf, zkrátit prezentaci na 4,5 minuty.

Mezi tím, co se TOP 6, týmy bojující o první příčky, připravovaly na svou poslední prezentaci tohoto ročníku, ostatní týmy měly možnost účastnit se různých workshopů – improvizace, pIšQworek, time managementu.

Po workshopech se všichni sešli opět v aule. Zde už byla připravená odpolední porota v následujícím složení:

  • Ondřej Nečas, otec školy improvizace

  • Lukáš Zajíček, improvizátor, lektor a cestovatel

  • Martin Přibyl, lektor a konzultant NEVERBALNE.cz a partner platformy pro telemedicínu MEDDI hub

  • Bea Brosková, vzdělávající dospělé v prezentačních dovednostech a storytellingu

  • Lenka Hronová, vedoucí TEDxPrague Youth, performerka slam poetry a improvizátorka

Kdo měl kdy problém říct ‚ne’?“ Tak zněla otázka prvního týmu Jin a Jang. Zvedl se velký počet rukou, což jen potvrzovalo údaje jimi předloženého grafu. Určitě každý z vás byl někdy až moc vstřícný. Věděli jste ale, že tím riskujete své vztahy, duševní zdraví i osobnost? Lidé neříkají ne většinou z důvodu obav z reakcí ostatních. Od slečen jsme ale dostaly návod: natrénovat si říkání ne, porozumět svým hranicím, uvědomit si, že je v pořádku říkat ne a nakonec se nenechat zviklat. Po teoretické části se prezentující přesunuly k praktické. Názorně a nahlas společně s publikem trénovali říkat ne, aby již nikdo neměl obavy se za sebe postavit a říct to rázné vše vypovídající „NE!”

Trio Kláda a špalci přišlo se dvěma protipóly – láskou a nenávistí. Svých vrstevníků i publika se ptaly, jestli existuje láska na první pohled. Výsledky? Většina hlasovala pro ‚ANO’, ale slečny brzy tento mýtus vyvrátily. Cituji: „Existuje pouze zalíbení na první pohled, ne láska.” Dále se přesunuly k tématu sebelásky, vysvětlily, proč je tak důležitá a každý by na ní měl pracovat. Proti nenávisti se názorně postavily tancem. Celou prezentaci zakončily poučkou: „láska posiluje, nenávist oslepuje”. A to je něco, co by si každý měl vzít k srdci.

Tým Myosotis, jinak pomněnka, přednesl problematiku pádu civilizací. Rozebraly důvody rozpadu – např. války, epidemie, přírodní katastrofy, a také proč jsou názoru, že žádná civilizace nezanikne.

Metafory. Přesně těch měli Problemáci plnou prezentaci. Skrytý význam poeticky protiřečil tématu jejich prezentace Toxické vztahy. To skvěle podtrhly metaforou plavce, který skočí do bahna a nemůže ven. Uvedli znaky těchto vztahů, na které by si každý měl dávat pozor. Někdy může toxický vztah přesáhnout hranice verbální a může se proměnit ve fyzicky toxický. Všechny rány se však mohou zahojit, což názorně předvedli tím, že sklenici špinavé vody naléváním čiré vyčistili. Vtipná chvíle nastala ve chvíli, kdy byl Problemákům položen dotaz, jak takovým vztahům předejít. „Ako sa do nich nedostať? Vyhýbať sa ľuďom…”

Slovenská dvojka Markechovci nám představila téma Medvědi na Slovensku. Přiblížila nám problematiku útoku medvědu na člověka, kterou uvedli na pravou míru a rozpustila obavy obecenstva z této šelmy. Upřesnila, jak reagovat v případě neplánovaného kontaktu s medvědem. Na závěr zmínila fakt, že medvědi na nás neútočí záměrně a jsou to krásná zvířata, která nemusí být střílena kvůli nepřizpůsobivosti některých lidí. „Protože příroda patří nám i jim.”

„Něco jsem našla… Jé to je můj mozek!” Vnitřněnky na povrchu mohly konečně začít. Za téma měly smyšlenou teorii o fungování lidského mozku. Podle ní máme v hlavě tzv. Mozníčky, tedy stvoření, která ovládají naše rozhodnutí, tužby a názory. Halva Mozníčků je Matka. Fungují tři sekce – chuť, styl a tělo. Každá má svého ředitele: Chutíka, Stylíka a Tělníka. A ti mají každý své tři pomocníky. Na závěr uvedly, že nám tato stvoření vnukují různé chutě, kterým nesmíme vždy podlehnout a naznačit jim, že tudy cesta nevede.1. místo VNITŘNĚNKY NA POVRCHU (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm) ve složení: Tereza Večeřová, Anna Mildorfová
2. místo Problemáci (Gymnázium L.Novomeského, Bratislava-Ružinov) ve složení: Oliver Ťurek, Maxim Oros
3. místo Markechovci (Gymnázium Ľ.Š., Zvolen) ve složení: Jana Markechová, Zuzana Markechová