Brilantní Objevy

08.04.2024 | Dalibor Štěpán | Soutěžní kola

Krajské kolo Prezentiády představilo pět týmů soutěžících s různorodými projekty. Týmy, včetně Káji a Štěpi, Triobiti, Bezmozců, Holek z kvarty a Mater dormit, se sešly 8. dubna na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a soutěžily o postup do Grandfinále. Všichni soutěžící dorazili natěšení a plní souživé nálady. Vyhrát ale mohl jenom jeden. Vybrat tento tým, který dostane možnost odprezentovat své dovednosti i na Grandfinále, měla za úkol porota.

Kája a Štěpi prezentovali svůj projekt na téma recyklace s jasnou a přesvědčivou vizí. Nejen, že nás zasypaly bohatými znalostmi, ale dokonce ukázali jejich zájem o ono téma. Jejich prezentace byla strukturovaná a dobře připravená. Dovedli vysvětlit své myšlenky s nadhledem a sebejistotou, což jim přineslo silné body od poroty.

Triobiti předvedli originální a kreativní přístup ke svému tématu "Spánek". Jejich prezentace byla dynamická a energická, ačkoli místy mohla být trochu více strukturovaná. Nicméně, jejich vášeň a zapálení pro téma zaujalo jak porotu, tak publikum.

Bezmozci představili komplexní a dobře propracovaný projekt o AI. Jejich prezentace byla technicky výborná a obsahovala hlubší úvahy.

Holky z kvarty prezentovaly svůj projekt s chutí a entuziasmem. Jejich prezentace o syndromu vyhoření byla příjemná a zábavná, avšak v některých okamžicích mohla být více strukturovaná a hlouběji promyšlená. Nicméně, jejich spontánnost a osobnost přinesly příjemnou atmosféru do místnosti.

Mater dormit představili svůj projekt s hlubokými znalostmi a vážným přístupem. Jejich prezentace byla odborná a obsahovala mnoho důležitých informací. Avšak, v některých částech mohlo chybět více interakce s publikem a dynamiky, což by mohlo zlepšit celkový dojem.

1. místo Kája a Štěpi (Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka) ve složení: Štěpánka Horká, Karolína Kolářová
2. místo Triobiti (Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka) ve složení: Hana Čížková, Eliška Duchoňová, Ondřej Džingozov
3. místo Bezmozci (Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka) ve složení: Klára Studená, Tereza Toufarová