Závěrečné ohlédnutí za Prezentiádou 2023

22.06.2023 | Pavlína Skudová | Soutěžní kola

Už uplynulo skoro 3 měsíce od začátku krajských kol Prezentiády po celé České a Slovenské republice, kdy před odbornými porotami vystoupilo celkem 332 týmů ve dvou kategoriích.

Týmy ze základních škol a nižších ročníků gymnázií se zapojily s úžasnými prezentacemi na témata "Bylo, nebylo" nebo "1 + 1". Středoškolské týmy měly možnost vybrat si mezi tématy "Na tom se shodneme" a "První rande".

Ale jak dopadly všechny týmy na krajských kolech? Kolik bodů získaly od porotců? A jaké další zajímavé statistiky jsme získali? Pojďme se podívat podrobněji na to, co se skrývá "pod pokličkou".

Vysvětlení jednotlivých částí hodnotícího archu:

Abychom všichni správně pochopili, jak probíhalo hodnocení od poroty, připomeňme si kritéria hodnocení z krajských kol (2.3.6.1.):

Hodnocení poroty

Zpracování zvoleného tématu (40 % z celkového hodnocení)

Práce s informacemi – 10 %

Originalita – 10 %

Hlavní myšlenka – 20 %

Vizuální zpracování prezentace (20 % z celkového hodnocení)

Vizuální atraktivita – 10 %

Dodržení základních doporučených postupů při tvorbě prezentace – 10 %

Projev (40 % z celkového hodnocení)

Verbální a neverbální komunikace – 20 %

Interakce – 10 %

Schopnost reakce na dotazy poroty – 10 %

Další sloupce

Počet hodnocení – Počet porotců, kteří daný tým hodnotili

Suma bodů – Čistý součet všech hodnocení (včetně nejvyššího a nejnižšího hodnocení v případě 6 porotců)

Odchylka od limitu – ukazuje, o kolik vteřin, respektive minut, se tým nevešel do čas. limitu kterýmkoliv směrem, ok – tým nepřekročil limit

Body mínus – odečítáme celý bod za každých započatých 10 vteřin mimo čas. limit 7 – 10 minut

Body – Bodový průměr

Pořadí – Automaticky vyplněné pořadí podle bodového průměru. První tři místa jsou zvýrazněna

Výsledné pořadí Pořadí schválené/vyhodnocené porotou (nemusí se nutně shodovat s pořadím podle tabulky)

Průměrná odchylka – Vyjadřuje shodovitost mezi porotci – čím vyšší číslo, tím více se na hodnocení neshodli

 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník!


Organizační tým Prezentiády