Slovenky ovládly Grandfinále základek

20.04.2023 | Adel Štěpán | Soutěžní kola

Základky mají své vítěze! Na Newton University v Praze se utkalo šestatřicet nejlepších týmů z celého Česka a Slovenska. V dopolední části týmy prezentovaly na témata Na rozcestí, a Na den králem. V odpolední části je pak čekala prezentační výzva – zkrátit prezentaci na pouhé čtyři minuty a její závěr zrýmovat. Kdo si nechal ujet vlak a kdo naopak vytřel porotě zrak? Čtěte v dnešním reportu!

Skupina A

Jako první porotkyně se ve skupině A představila Lenka Hronová, absolventka studia částicové fyziky, producentka akcí pro Prague Pride a autorka slam poetry. ,,Mladí lidé jsou 30% dnešní populace, ale 100% naší budoucnosti,” zahájila dnešní den hlubokou myšlenkou. I proto podporuje Prezentiádu, která pomáhá studentům se rozvíjet. Vedle Lenky zasedl v porotě David Svoboda, který se věnuje přípravě řečníků na TED talky, školí grafický design a je jediným ověřeným expertem Canvy v ČR. Poslední místo v porotě obsadila Beata Davidová, bývalá koordinátorka Prezentiády. “Ať už se umístíte na kterémkoli místě, už teď jsem si jistá, že prezentujete líp než 99 procent mých kolegů,” zavtipkovala na začátek. A prezentování mohlo začít.

Týmy si letos vybáraly z témat Na rozcestí a Na den králem. Pro první téma se rozhodl osm týmů, pro druhé pak čtyři týmy. A jaké jsme pro vás zaznamenali highlighty?

Tři Grácie z Hodonína nabídly publiku únik z reality do pohádkového světa. Jejich společnost Tail Trail zaměstnává všechny pohádkové postavy, se kterými se můžou zákazníci potkat v jejich městečku. Zkrátka takový Disneyland. Děvčata publikum lákala na suvenýry a nezapomenutelné zážitky. Abychom si na holky vzpomněli, až budeme příště plánovat  výlet, rozdaly nám vizitky. A my se u nich rozhodně stavíme, protože, jak sami řekly: ,,S námi je možné naprosto všechno!”

Nelča s Antonii z týmu Tunel poukázali na jeden z nejzávažnějších problémů dnešní doby – na psychické nemoci mladých. Proč se to děje? Děvčata ukázala hned několik důvodů, ale publikum nejvíce zaujala dlouhodobá ztráta zájmů a nemožnost úniku od domácího násilí. Ale co s tím? I na to holky publiku odpověděly. Ukázaly různé způsoby řešení situací, se kterými se mladí lidé potýkají a srovnaly je mezi sebou. Antonie, která chodila na terapii, je nyní královnou svého zdraví a žije motem: ,,Je tu naděje, i když tvůj mozek říká, že není.”

Eliška a Viktorie z týmu Queens se zaměřily na rozdíl v rozhodování napříč věkovými kategoriemi. Děvčata uspořádala průzkum – raději učení, nebo zábava? Lidé pod 20 let podle Queens nemusejí přijímat tak vážné následky svých činů, proto se rozhodují spíš lehkovážně ve prospěch zábavy. Narozdíl od toho lidé ve věkové skupině 21–50 let se rozhodují spíš ve prospěch vzdělání. U starších lidí to bylo jednoduše padesát na padesát. Při otázce života a smrti, se ale výsledky výrazně nelišily. Děvčata představila respondentům dva příběhy, ve kterých lidé uvažovali o eutanazii nebo asistované sebevraždě. V případě nevyléčitelné nemoci se respondenti v devadesáti procentech shodli na tom, že je tato forma sebevraždy v pořádku. I přes náročné téma se holkám podařilo zachovat pozitivní vyznění prezentace.

Holky z Radiměře se zabývaly otázkou, jestli se člověk musí jako král narodit, nebo se jím může během života stát. A jestli to opravdu stojí za to. Odpovědí je podle nich “Ne, ano a opět ne”. Každý se může na den stát králem internetu. Stačí nápad, trocha štěstí a virál je na světě. Lidé jsou schopni dělat život ohrožující věcí, jen aby se proslavili. Nejlépe je to vidět u dětí na sociálních sítích. Kvůli nedostatku zkušeností jsou ochotné podstoupit větší nebezpečí než dospělí. Ano, můžou se stát králi internetu, je ale vysoká pravděpodobnost, že to nebude trvat déle než den. A taky to může být jejich poslední den vůbec. Děvčata proto publiku představily nadaci Dětský čin roku, která odměňuje děti, které zachránily někoho jiného nebo třeba pomáhají s ochranou naší planety. A není to paradox, že lidé, kteří dělají neužitečné a nebezpečné věci, jsou známí po celém světě, ale tyto úžasné děti nikdo nezná?

Porotci se shodli na tom, že všechny prezentace byly dobré a rozhodování o výherci výjimečně složité. Do finále si podle nich zasloužiyl postoupit týmy Queens a Tři Grácie!

Skupina B

U stolu porotců skupiny B jako první usedl Daniel Pražák, učitel, popularizátor učitelství a jeden z nejvýraznějších členů hnutí Otevřeno. Jako další se publiku představila porotkyně Renata Zajíčková, poslankyně, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení a zakladatelka Gymnázia mezinárodních vztahů v Praze. Vedle ní zasedla Šárka Hulinková, lektorka prezentačních dovedností pracující pro organizaci Minutový Řečník. Posledním z porotců byl všemi milovaný Radek Hegenbart, talentovaný student věnující se prezentování a organizátor Prezentiády.

Témata byla ve skupině B rozložená zcela rovnoměrně – šest týmů si zvolilo Na rozcestí a šest Na den králem. Mrňousci z Horažďovic prezentovali o svobodě, důležitosti zvyků a jaký mají vliv na naši budoucnost. Jsou přesvědčeni, že nejdůležitější je žít podle sebe. “Svět je plný kopií,” říkají Mrňouskové, “ale jen originály píší historii.” Nebáli se, narozdíl od ostatních týmů, dokonce sami pokládat otázky porotě.

Dokonale sladěn tým KAM A RATKY si z daleké Bratislavy dovezl vlastní rekvizity – krabici plnou plyšáků. Mluvily o fantazii a celá prezentace byla spojena s odkazy na Malého prince. Ústřední myšlenka prezentace – zavřeme oči a otevřme srdce – s publikem i porotou rezonovala. KAM A RATKY do své prezentace dokonce zapojily spolužáky ve škole – ve třídě uspořádaly anketu a diskuzi o představivosti a jinakosti. A výsledek? Sám sobě může být každý z nás králem po celý život.

Členové z týmu ZaoB přijeli z Ledče nad Sázavou, podle svých slov aby porazili trému. Publikum překvapili prezentací o Technobladovi – králi Minecraftu. Kluci dojali publikum smutným příběhem youtubera, který zemřel na zhoubný nádor, jejich prezentace ale i přesto měla pozitivní jiskru. Řečníci měli po celou dobu na hlavách vlastnoručně vyrobené hranaté korunky, čímž pobavili celý sál. Všem v sále ukázali to, co ví každý člen gamerské komunity – Technoblade never dies!

Narozdíl od ZaoB, tým Žabky z Košic se zabýval otázkou, kdo je králem módy. Představily publiku aktuální trendy posledních let i rizika spojená s fast fashion. Představily proto také slow fashion alternativy. Nejdůležitější ale zůstává poselství, že všichni jsme králové svého stylu!

Olomoucký tým FaUSqD se zaměřil na náročná rozhodnutí a podrobně rozebrali klasické tramvajové dilema – tramvaj, výhybka a lidi přivázaní ke kolejím. Odkdy jsou životy jen čísla? Tato otázka sálem otřásla. Rozhodujeme se každý den a podle FaUSqD musíme být připraveni čelit následkům našich rozhodnutí. Silná myšlenka týmu FaUSqD zajistila postup do odpolední části. V té se k nim ze skupiny B připojily ještě KAM A RATKY.

Skupina C

„Prezentiáda, to se rýmuje se slovem Spartakiáda, ale má stejně písmen, jako Démosthénes,“ započal moderátor prezentační den ve skupině C. Následným příběhem o Démosthénově překonávání řečnických nedostatků jsme byli uvedeni do soutěže. Dvanáct soutěžících týmů se zhostilo témat Na den králem a Na rozcestí. Jejich cíl? Přesvědčit porotu, že právě oni jsou ti, kteří si zaslouží předvést své prezentační dovednosti i v odpolední části.

První z porotců, Lukáš Zajíček, přivítal soutěžící ujištěním, že nervozita ani po 8 letech prezentování nezmizí. Natálie Sikorská povzbudila soutěžící a vyzvala je, aby se i přes zmíněnou nervozitu nebáli. „Ale hlavně si to tady dneska užijte“, zakončila představení předsedkyně spolku Student Cyber Games Petra Plachá.

Méně oblíbeným se ukázalo být téma královské. Na den králem si vybraly pouze tři týmy – Ohnivá jablka ze Vsetína,  VeKoTeKo z České lípy a Princezny ze Sokolova.

Ohnivá jablka a VeKoTeKo se od zadání příliš nevzdálily. Tým ze Zlínského kraje uvedl výhody a především nevýhody ze zákulisí kralování, holky z České Lípy zase představily reformy, které by jako panovnice zavedly. Jako nejdůležitější vidí změnu školství.

Bylo jasné, že pro Princezny je toto téma jako stvořené. Podívaly se na způsoby, jak se na den stát králem relaxu. Z jejich prezentace jsme zjistili, že k tomu je nejprve důležité mít klid od rodičů. Nejlepší možností je jim svou předchozí snahou (třeba účastí na Prezentiádě) ukázat, že si klid skutečně zaslouží.

Na rozcestí při výběru tématu se zbylých devět týmů vydalo právě směrem k Na rozcestí. Canva Masters a KaKi byly první dva týmy, které nám tato témata představily. První se podíval dopodrobna na proces rozhodování a akcentoval, proč je tak důležitý. Kája a Kiki pak problematiku ilustrovaly na srovnání denního režimu Alberta Einsteina, Benjamina Franklina a fiktivní Aničky. Publikum vyzvaly k zamyšlení nad svou rutinou a k její úpravě tak, aby mu vyhovovala.

Týmy Atheens a VSL nám pak poskytly zajímavé vhledy do nastupující generace Alfa. Poslechli jsme si jak zkušenostech svých vrstevníků s umělou inteligencí, tak o problematice návykových látek. Věděli jste, že osmdesát procent respondentů ve věku 13 – 15 let užívá pravidelně alkohol nebo nikotin?

Kontroverzním tématům se věnovaly i další týmy, a přiměly tím publikum i porotu se zamyslet. Když INTERES ukazoval obrázky z českých velkochovů, atmosféra v místnosti značně zhoustla. Dvě kobry uvažovaly nad rozcestím mezi životem a smrtí a Mítus nad cestami, jakými se staráme o naši planetu. Uvědomujme si původ jídla, které konzumujeme. Věci dopadnou dobře, když se začnou včas řešit. Starejme se o své okolí. To jsou některé z myšlenek, které si publikum odneslo.

A odnášíme si nejen myšlenky. Holky z týmu Dvě Kobry připravili každému soutěžícímu kartičku s kontakty, kam se obrátit v případě psychických potíží. A nebyly jediným týmem, který měl pro publikum něco připravené. Loštický zázrak si připravil… no– Loštický zázrak. Z povahy věci hermeticky uzavřený v kufříku se symbolem radioaktivity.`

„Být, či nebýt, to je oč tu běží.“ Citací z Shakespearova hamleta uvedl Krasohled své zpracování tématu Na rozcestí. Provedli nás těžkostmi rozhodování od útlého dětství až po dospělost. Svou prezentaci odlehčovali interaktivními prvky, v jazykovém okénku jsme si osvěžili temná zákoutí slovenštiny a krátce před koncem jsme se protáhli, při vyjádření, zda se rozhodujeme srdcem, nebo hlavou. I tento tým ale nevynechal prostor pro intenzivní zamyšlení.

Kristína. Hordii. Artem.. Vika. Nikola. Yurii. Andrii. Nadia.

Prostorem se nesla jména ukrajinských spolužáků následovaná otázkou, na jakých rozcestích museli jejich rodiče stát, když Rusko napadlo jejich domovinu.

(Слава Україні! pozn. red.)

A jak to dopadlo? Porota po náročném rozhodování poslala do odpolední části týmy Krasohled spolu s kolegyněmi z Atheens.

Odpoledne

Znovu, stručněji a rýmovaně. Jednoduché zadání pro odpolední část. Dva nejlepší týmy z každé skupiny měly hodinu na to, aby upravily svou prezentaci, zkrátily ji do čtyř minut a aby toho nebylo málo – nakonec musely zakomponovat čtyři rýmované verše.

Jak se s touto výzvou popraly zhodnotila, stejně jako v minulých ročnících, hvězdná porota. Kouč prezentačních dovedností, milovník kávy a adiktolog Adam Kulhánek. První český profesionální tvůrce prezentací Marek Hrkal. Mentorka start-upů a trendforecasterka Pavlína Louženská. Režisér a scénárista Markus Krug. Improvizátor a facilitátor Ondřej Nečas. Lektor soft skills nadšený do vzdělávání, Marek Velas aka český Eminem. Lepší porotu jsme si nemohli přát.

Tři grácie

V prezentaci Tří grácií nechybělo z původní práce vůbec nic. Narozdíl od rána vyvolal u publika název webovek TaleTrail.bibidibobidibu.com smích. Děvčata projevovala nervozitu mnohem více než dopoledne. Patrné to bylo obzvláště ze začátku jejich projevu, později ale holky nabraly druhý dech a podaly výborný výkon. Už od začátku bylo vidět, že si dvojice získala srdce jediné ženy v porotě – Pavlíny. Její široký úsměv doprovázel celou prezentaci. Bylo to tou energií, která z trojice chrlila? To se pravděpodobně nedozvíme, ale všichni jsme cítili zapálení pro věc, které z týmu sršelo, a bylo poznat, jak je prezentování bavilo. 

Atheens

Prvnímu ze tří slovenských týmů v odpolední části se zásadní myšlenku o vlivu umělé inteligence, se kterou postoupily ze základní části, podařilo předat velmi úspěšně. Holky probudily zájem publika pokaždé, když zmínily generaci alfa. Sotva jsme si zvykli vídat titulky o generaci Z, už je tady něco dalšího. Přepnul se další slide. „Tenhle slide tam ale neměl být.“  Natálie a Ema se na sebe dívají. Očividně se necítí komfortně. Publikum neví, zda je daná situace plánovaná, nebo ne. Dívky se na sebe stále dívají. Z momentu nervózního postávání je zachraňuje Marek Velas a prezentace pokračuje. I po tomto zádrhelu se holkám podařilo úspěšně navázat a dotáhnout prezentaci do úspěšného konce.

Krasohled

Děvčatům ze slovenského Budimíra zkrácený čas jen prospěl. Ve své prezentaci se jim podařilo zachovat všechny důležité myšlenky z už tak vydařené dopolední části. Divákům holky naservírovaly všechny výrazné prvky, které měly v zásobě. Nepřišli jsme tak ani o jazykové okénko, neverbální vyjádření preference Prezentiády nad Biologickou olympiádou, otázku „Pít, či nepít?“, ani o skorozávěrečné rozhýbání. „Pohyb, máme málo času!“, přidala navíc vtipné popohnání publika. Při přednesu jmen atmosféra opět houstla, jak začalo být všem v místnosti opět patrné, že se jedná o jména ukrajinská. Závěr byl silný a porota v první chvíli vypadala zbavená schopnosti klást otázky. Pak se ale i porotci rozmluvilii a setkali se se sebevědomými reakcemi ze strany obou účastnic.

FausqD

Leontýna a František (jediný pánský účastník odpolední části) uvedli svůj výstup dynamicky. Nebáli se v něm přesunu k hlubokým filozofickým otázkám – ve své prezentaci představovali Tramvajové dilema z různých úhlů pohledu. Zvednutí zelené karty označující časový limit způsobilo mírné zadrhnutí, které ovšem nemělo na závěr prezentace zásadní vliv.

Uvedené téma bylo pochopitelně zdrojem mnoha otázek. „Dokážete identifikovat příklad tohoto dilematu z reálného světa?“ U této otázky prokázal FaUSqD své řečnické schopnosti. Podstaty dotazu se sice ve své odpovědi nedotkli, ovšem jejich vyjádření znělo zcela přirozeně a sebejistě, takže to téměř nikdo nepoznal.

Queens

Z dívek z týmu Queens očividně oproti dopoledni opadla nervozita a stud. Prezentace byla proložena přerušovanou sehrávkou dialogu, do které děvčata přirozeně zakomponovala své myšlenky. I přes smutné téma byla prezentace stále trefná a pozitivní. Bylo patrné, že udržení pozitivního myšlení dalo děvčatům více práce. Při pokládání otázek se rozběhla rozsáhlá diskuze na téma eutanazie. Během té se děvčatům na moment vytratil úsměv z tváře, přesto odpovídala výborně, ani jednou se nezasekla a splnila vysoké nároky poroty.

KAM A RATKY

Poslední tým zahájil závěrečné vystoupení opět krabicí s plyšáky. Když jako třetí vykoukla z krabice liška, začalo být i odpolednímu publiku patrné, že se přesuneme do světa Malého prince. Celá prezentace přirozeně plynula, obě KAM A RATKY se vhodně doplňovaly a byla z nich cítit velká sebejistota. Děj se dále točil okolo růží, lišky a obyvatelů různorodých planetek. Postupně přivedly publikum ke klíčové myšlence prezentace – nezávisle na okolnostem, byl Malý princ ve svém světě králem. Ne na den, ale napořád.

Čtvrteční den byl náročný pro všechny. Pro týmy, nervózní ze svých výstupů. Pro organizátory, dělající vše pro hladký průběh akce. Pro porotce, kteří nesli na svých bedrech tíhu zodpovědnosti za volbu vítězů. Jejich úděl jim nezávidíme. Ale taková je zkrátka jejich role. A rozhodnutí, ke kterému dospěli? Na skvělém šestém místě skončily Tři Grácie, nad nimi se umístil Krasohled a na stupně vítězů těsně nedosáhl FaUSqD. Třetí místo slavily Queens. A jak se umístila děvčata ze Slovenska? První KAM A RATKY, druhé Atheens!

Prezentiáda nezná poražených. Všichni soutěžící ze sebe dali to nejlepší a už to, že se na Grandfinále dostali, je velký úspěch. Vítězkám gratulujeme a na všechny se už teď těšíme na letních kempech v Krkonoších, nebo na příštím ročníků Prezentiády!

1. místo KAM A RATKY (Gymnázium L.Novomeského, Bratislava-Ružinov) ve složení: Sára Rauková, Barbora Kučerová
2. místo Atheens (Gymnázium I.K., Rimavská Sobota) ve složení: Natália Ľuptáková, Ema Mária Máteová
3. místo Queens (Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora) ve složení: Eliška Votavová, Viktorie Kolmanová