Jak randit ale i jak přemýšlet a měnit školství?

31.03.2023 | Ondřej Zábran | Soutěžní kola

Dne 31. 3. se v Centru robotiky v Plzni konal krajský turnaj v prezentačních dovednostech s názvem Prezentiáda. Žáci středních škol předvedli excelentní výkony a rozhodně by svými schopnostmi předčili i většinu dospělých. 

V Centru robotiky v Plzni soutěžilo celkem sedm týmů a mohli si vybrat jedno ze dvou témat: „Na tom se shodneme“, nebo „Jaké bylo první rande“.

Kolem deváté byly týmy přivítány, představila se jim porota, sponzoři a byly zasvěceny do pravidel hry a harmonogramu. Následně se vylosoval první tým a šlo se na věc.

Tým s názvem JJ hovořila o tom, na čem se shodnou v souvislosti s původní komiksovou (manga) sérií JoJos Bizzare Adventures, která se rozrostla přes seriály až do světa počítačových her. Nakonec se shodli na pořadí pěti nejlepších „Standech“ což jsou něco jako schopnosti určitých postav.

Další v pořadí byla dvojice Duo Ma&Ma, která téma „Na tom se shodneme“ vzala z pohledu komunikace mezi lidmi, jakožto cestě ke shodě. Shodli se na tom, že v raném věku se kamarádi hledají velmi snadno a stane se jimi spousta lidí, ale později se do výběru přidává spousta dalších okolností. Dále zaznělo, že při komunikaci záleží (kromě situace) na třech hlavních faktorech: temperamentu, zda jsme introverti nebo extroverti, a odkud přijímáme informace (rozum/pocit).

Třetí tým, Kišinda, si jako jediný vybral téma prvního rande, mluvili o stresu, dávali nějaká doporučení, například výběr místa, oblečení, dárku, na co si dát pozor. Došlo i na diskuzi o tom, kdo by měl platit a přednášející se shodli na tom, že by to měl být ten, kdo na rande zve.

Kluky z týmu Squadra di Sogni zajímal vliv politiky na sport, mluvili o olympijských hrách v dobách studené války, o budoucích sportovních událostech v souvislosti s válkou na Ukrajině. Dále zazněly myšlenky na témata národní hrdosti, jak přispívá sport k ekonomice, apod.

Po nich nastoupil tým Honza3, který se zaobíral problematikou českého školského systému, stipendii od různých firem, důležitosti praxí, apod. Diváci a porota se dozvěděli, jak je to s investicemi do školství v ČR, přístupem k individuální výuce a finanční gramotností studentů.

Tým jménem Světlušky se zaobíral shodou, co se týče kontroverzních témat, jako je ananas na pizze, ale i vážnější (LGBT, globální oteplování). Holky mluvily i o systému známkování ve školách a podobných věcech.

Poslední tým, Slay, vzal téma shoda z pohledu psychologického a hovořil o faktorech, které podporují duševní zdraví, co způsobuje duševní problémy a jak se jim vyhnout. Dále popisoval rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem a zmínil i další formy pomoci

Během krátké přestávky se porota domluvila a poté se vyhlásily výsledky. Na prvním místě se umístil tým Kišinda, druhé místo obsadil tým Duo Ma&Ma a na třetím místě se umístily Světlušky. První dva týmy postoupily do Grandfinále a i všechny ostatní si odnesly zajímavé a užitečné zkušenosti.

Rádi bychom tímto poděkovali všem zúčastněným týmům, pomocným organizátorům a zejména Centru robotiky za poskytnutí prostor a technické zabezpečení akce.

1. místo Kišinda (Gymnázium, Tachov) ve složení: Thi Dieu Linh Le, Kristýna Bublíková
2. místo Duo Ma&Ma (Gymnázium, Plzeň) ve složení: Magdaléna Fialová, Markéta Doušová
3. místo Světlušky (Gymnázium, Tachov) ve složení: Markéta Zoubková, Ellen Fliegelová
Přejít na detail kola