Prvé rande podľa tímu Pezue!

31.03.2023 | Lukáš Cích | Soutěžní kola

Dňa 31. 3. 2023 sa na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského organizovalo krajské kolo stredných škôl. V tomto kole bojovali o postup spolu 4 tímy z celého Košického kraja. Súťažiaci boli veľmi tvorivý, čo Vám v krátkosti zhrnieme.

Ako prvý na scénu vystúpil tím LIMITED EDITION, ktorí nám predstavili svoju tému Na tom sa zhodneme, že včely treba chrániť. Dozvedeli sme sa čo ohrozuje včely, prečo ich chrániť ale aj akým spôsobom im vieme pomôcť. Ich hlavnou myšlienkou bolo poukázať že včely sú jedny z najdôležitejších živočíchov na svete, že ich treba chrániť a nie zabíjať!

Ďalší tím Pezue nám hovorili o prvom rande self-love. Predstavili nám aký je rozdiel medzi sebeckosťou a sebaláskou. Poukázali na to, že ľudia sa často porovnávajú prostredníctvom sociálnych médií, čo nie je vždy dobré pre naše psychické zdravie. Poradili nám ako ísť na prvé rande so samým sebou. Posolvom ich prezentácie bolo, že prvým krokom lásky k druhému, je láska k sebe samému!

Od tretieho tímu Chungus the Fungus na tému Na tom sa zhodneme, respektívne na tom sa nezhodneme sme sa naučili že je potrebné pri debate argumentovať, bez toho to jednoznačne nejde. Ale aj to, že každý má svoj názor a nie je vždy možné sa zhodnúť na ňom s priateľmi (čo je úplne prirodzené). Chceli nám povedať, že každý má svoj názor, treba argumentovať ale v medziach slušnosti.

Posledný tím Vaše sestričky nám predstavili tému na tom sa zhodneme správny personál v nemocniciach. Dievčatá hovorili o správnom personále a ako je dôležitý pre pacienta, taktiež ale aj o modernom vybavení. Zhodli sme sa, že zdravotnícky personál by mal byť určite empatický. Ich mottom bolo, že milé, empatické a ľudské a komunikatívne sestry sú liekom na telo i dušu pacienta.

Celá súťaž bola veľmi zaujímavá a napínavá, no vyhrať môže len jeden. Porota ocenila celkové spracovanie, zaujímavé témy a kvalitu prezentácii. Na záver sa súťažiaci mohli dozvedieť od poroty svoje silné stránky a aj veci na ktorých sa dá ešte popracovať.

1. místo Pezue (Gymn. sv. T. Akvinského, Košice-Staré Mesto) ve složení: Petra Rečičárová, Ema Mamráková, Zuzana Podolinská
2. místo LIMITED EDITION (Gymn. sv. T. Akvinského, Košice-Staré Mesto) ve složení: Terézia Ľašová, Daniela Majerníková
3. místo Vaše sestričky (Str. zdravotnícka škola, Humenné) ve složení: Zuzana Konkoľová, Emma Krokkerová
Přejít na detail kola