Ambiciózni Prezentujúci + Fakty = Dokonalá Prezentácia

21.03.2023 | Tomáš Bazala | Soutěžní kola

Dňa 21.3. sa vo Zvolene konala Prezentiáda na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Každý si z toho dňa niečo zobral. Prezentácie mali dokonalú náplň informácií a faktov.

Po úvodnej prezentácií a predstavení sme sa vrhli na Prezentáciu Bystričanov, tí nám ukázali aká je dôležitosť rodičov 1+1 a ukázali nám aj 1-1. Rozvodovosť a verejná mienka na to je na Slovensku smutná.

Krpci z Gypla priniesli štatistiky z ich školy, ich prvý pohľad ako prvákov a prestavili svoju školu v zaujímavom svetle.

Rozhodne sme pri prezentácií M_E nehladovali, priniesli nám chrumky.. „Prečo?“ Chrumky svojím tvarom pripomínajú obličky. Počas chrúmania sme zistili ich dôležitosť bola témou ich prezentácie.

Tím Úplné “normálni“ mal veľmi pôsobivé prestavenie. Chalani si presúvali slovo a sebavedomie im tiež nechýbalo. 1+1 nie je vždy 2, to nám dokázali z rôznych pohľadov nie len vedy.

Po niekoľko minútovej pauze sa nám predstavili Čedoše. Ich prezentácia bola perfektnou formou kvízu. Upozorňovali na dôkladné myslenie a logiku spolu s faktami. Nechýbal im humor a prezentovanie malo nádych.

3 pyramídy nám už svojím menom napovedali tému svojej prezentácie. Povedali nám ako prebiehala a všetky stránky mumifikácie.

Atheens nás prekvapili svojou prezentáciou, téma populácia a rasové problémy spolu s argumentmi a riešením spolu s otázkami na publikum vytovrili zaujímavé prostredie ktoré by som rozhodne od študentov Základných Škôl nečakal, zaslúžené prvé miesto.

Nakoniec sme sa dozvedeli zaujímavé fakty ohľadne stereotypov v rozprávkach. Zaujímavo spracovaná téma. Dobre odpovedanie na otázky poroty a argumentovanie svojich názorov. Princezné z GĽŠ ukázali záujem k svojmu dielu, pre veľa ľudí to bola jedna z najviac zaujímavých tém.

1. místo Atheens (Gymnázium I.K., Rimavská Sobota) ve složení: Natália Ľuptáková, Ema Mária Máteová
2. místo PRINCEZNÉ Z GĽŠ (Gymnázium Ľ.Š., Zvolen) ve složení: Hana Čiernik, Lívia Samolejová
3. místo M_E (Gymnázium Ľ.Š., Zvolen) ve složení: Ema Kubincová, Michaela Rusnáková