Najmenšie kolo Prezentiády v Bratislave?!

21.03.2023 | Lukáš Cích | Soutěžní kola

Utorok 21. 3. sa na Súkromnom gymnáziu Mercury v Bratislave konalo kolo v ktorom prezentovali neuveriteľné 4 tímy. Na grandfinále postupuje však len ten najlepší.

Kolo sme začali ako zvyčajne, úvodnou prezentáciou. Počas úvodnej prezentácie sme sa oboznámili s porotou, ktorá dnes bude hodnotiť skvelé prezentácie, ktoré na nás čakali. Pozreli sme sa cez okienko do pravidiel a prebehli si nejaké podmienky a to najdôležitejšie Fair play. 

Po úvodnej prezentácii prišiel na rad prvý tím Novučký svet. Presvedčili nás o tom, že vždy sa dá nájsť kompromis, a že metóda win-win je najefektívnejšia. Hneď po nich následovala zmena témy a to k tímu 3 parádnice, ktoré nám dali typy a triky čo robiť a čo nerobiť na prvom rande. V tejto téme nás udržal aj tím Heckerky, ktoré nám ukázali aj to, kam napríklad môžeme zobrať niekoho na prvé rande. Krajské kolo nám krásne zakončil tím Ochrankári, ktorý sa s nami chcel zhodnúť na tom, že hudba je pre nás dôležitá, no niekedy aj škodlivá. Následovala dlhšia, no za to príjemná prestávka, kde sme spoločne s porotou mohli prejsť tímy po poradí a nájsť a na grandfinále poslať ten najlepší. Tím Novučký svet vyhral toto krajské kolo na plnej čiare! Aj napriek malému kolu sme mali možnosť si vypočuť obidve témy stredoškolských prezentácii a zažiť pestrosť prejavov.

1. místo Novučký svet (Gym Spoj.šk.sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom) ve složení: Mária Vyzváryová, Lenka Gadušová, Eliška Směřičková
2. místo Ochrankári (Súkromná SOŠOOaM, Bratislava-Petržalka) ve složení: Michaela Skalošová, Júlia Mikolášková, Michaela Geričová
3. místo 3 paradnice (Súkr. gymnázium Mercury, Bratislava-Petržalka) ve složení: Natalia Chorvatova, Nelly Mórová, Vanesa Kelemenova