Blok I: PŘÍPRAVA

31.01.2023 | Marie Juchelková | Tipy a triky

První blok kurzů a workshopů prezentačních dovedností je za námi. Co jsme se v nich dozvěděli?

Pojďme si shrnout kurzy z prvního bloku: PŘÍPRAVA. Pokud vás nějaké téma zaujme a chtěli byste se o něm dozvědět více, můžete se podívat na originální videokurz, který je vám plně k dispozici v playlistu na našem youtube.

KURZ #1: Cíl zaměřen!

Než se pustíme do tvorby samotné prezentace, je důležité znát pár věcí: kontext, cíl a publikum prezentace. S tím nám pomůžou otázky:

KDE? 
Kde bude prezentace probíhat? Bude to malá místnost, nebo velká aula? Bude to na pódiu nebo před tabulí? Bude to venku nebo vevnitř? 

JAK?
Bude to čistě verbální prezentace, nebo u toho bude promítána nějaká grafická část? Bude to na pět minut nebo na dvě hodiny? 

PROČ?
Jaká je myšlenka prezentace, proč se mám vůbec postavit před lidi a mluvit?

PRO KOHO?
Prezentuji pro své vrstevníky ve škole? Pro vedení v práci? Pro návštěvníky přednášky?

Abychom věděli, jakým způsobem chceme v prezentaci komunikovat, potřebujeme znát svou cílovou skupinu. Prezentace na stejné téma může vypadat různě, když ji prezentujeme dětem na prvním stupni základní školy, vysokoškolákům nebo třeba seniorům. Je důležité si o cílové skupině zjistit co nejvíce informací, abychom jí mohli prezentaci přzpůsobit.

Kreativita a originalita. Jak zajistit, že moje prezentace zaujme a zůstane v paměti publika dlouho po tom, co se objeví poslední slajd? Kreativita není vrozená vlastnost, ale věc, která se dá naučit a procvičovat. Způsobů jak vymyslet originální pojetí tématu je mnoho, nejznámnější je asi brainstorming, nebo třeba kreativní abeceda – zkuste vzít téma a na každé písmenko abecedy vymyslet jiný způsob jak ho uchopit, začínající právě na toto písmeno!

KURZ #2: Vím, že nic nevím

Rešerše – klíčový základ každé prezentace. Jak ale na ni?

Informace můžeme čerpat z tíštěných nebo online zdrojů. Ty tištěné jsou o trochu spolehlivější, protože musely projít alespoň základní kontrolou před tím, než byly vydané. Na druhou stranu se v nich hůře vyhledává a práce s nimi trvá déle než práce s online zdroji. U těch je ale zase riziko pravdivosti – na internet si totiž každý může napsat co chce. A jaký je tedy závěr? Důležité je přistupovat ke všem informacím kriticky – pozastavit se nad nimi, podívat se na ně s odstupem a vyhodnotit je. To je ale samozřejmě jen první krok. Všechny informace je důležité si ověřit, nejlépe ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

Velkou indícií ke kvalitnímu textu jsou citace. Ty je dobré si zapisovat průběžně, abyste je pak nemuseli všechny dohledávat těsně před odevzdáním. Je důležité citovat úplně všechny zdroje, které sloužily k vytvoření prezentace.

KURZ #3: Krok za krokem

Struktura prezentace je způsob, jakým vybíráme a následně řadíme obsah naší prezentace. Není to jenom o tom, v jakém pořadí dáme jednotlivé slajdy za sebe, ale i druh obsahu, který v nich použijeme. Budou to obrázky? Grafy? Text? Proč je ale tak důležité se tím zabývat? Abyste mohli předat svou myšlenku, je potřeba, aby dávala smysl. Představte si, že chcete vyprávět příběh, ale přeházíte jednotlivé věty, část z něj budete zpívat, další kousek odehrajete pantomimou a skončíte to znakovou řečí. Příběh pak přestane dávat smysl, publikum se ztratí v ději a ačkoliv to původně mohla být opravdu zajímavá story, ve vašem podání nikoho nezaujme.

Jak to ale udělat správně? Každá prezentace potřebuje úvod a závěr. Při vymýšlení prezentace je nejlepší začít závěrem, hned na začátku si určit, kam má prezentace směřovat a co bude jejím vyvrcholením. V závěru prezentace by měla zaznít hlavní myšlenka, měli byste publiku říct, co je pointou prezentace a co chcete, aby udělali po ní (např.: A proto všichni začneme třídit odpad!). Stejně tak musí být zajímavý i úvod. Jeho cílem je nalákat publikum, aby přestalo dělat to, co dělalo do teď a chtělo se zaposlouchat do vaší prezentace. Můžete začít třeba řečnickou otázkou, příběhem, statistikou, nebo čímkoliv zajímavým, co aktivizuje pozornost. A jak má vypadat to “ mezi”? Prezentace by měla být dynamická, měla by stupňovat napětí, navazovat na sebe aby celkově dávala smysl.

 

Tak tohle byla příprava, jak ale na vizuál prezentace? To se dozvíte v druhém bloku kurzů!