Gymnázium Dr. Josefa Pekaře prostě válí!

06.04.2022 | David Ryba | Soutěžní kola

15 týmů se 6. dubna sešlo na Gymnáziu prof. Josefa Patočky, aby poměřily své hlasivky a ukázaly, že právě oni si zaslouží postoupit do Grandfinále Prezentiády.

Začali jsme... na začátku. Tým ISAAC hovořil o počátcích víry a o tom, jak se dříve náboženské příběhy šířily. Lucii a Thomase ale zarazil fakt, proč by měla být všechna přikázání v záporu. Nechceme přeci poslouchat zákazech, nýbrž o příležitostech. 11. příkázáním by tedy mělo být “Měj otevřenou mysl”. S představením “Zdar, my jsme tým Brainies” navázaly Karolína s Marií prezentací na stejné téma. Představily nám rozsáhlý výzkum, ve kterém jsme se mimo jiné dozvěděli, že pro některé je víra nástroj, jak vytahat z lidí peníze. Mysli, aneb používej mozek, je pro tým Brainies myšlenka, která v desateru chybí. 

S Největšími Showmany, respektive Showmankami (nebo Showwomankami?, pozn. red.) jsme se nejdřív podívali, jak ke školnímu vyučování přistupovala samotná Marie Terezie a následně jsme si ukázali problémy dnešního školství. Ty by slečny vyřešily návratem k myšlenkám Jana Amose Komenského. Od týmu A. S. F. jsme se dozvěděli, že Filip je trouba. K tomu jsme také dostali 6 rad, jak se vyvarovat tomu, aby se trouba stala i z nás. Takového ukázkového troubu jsme si představili i SWOT analýzou.

Tým Fikaverí nám mimo desatera představil i 7 smrtelných hříchů. Celou prezentaci nádherně vystihuje moment, kdy se zástupkyně týmu ptá poroty, jaký je jejich největší hřích, přičemž porota se právě ládovala koláči, které obdržela od jednoho z předcházejících týmů. Po svačince si pozornost snad každého v místnosti získalo skoro až hříšné bylo tempo týmu Gympláků. V dobrém školství jsou pro ně mimo jiné důležité “3P” (povinnost, pozornost, prezence). Velice zábavné bylo japonské okénko, na kterém soutěžící demonstrovali důležitost vztahu kantora a žáka. 

“Nebudeš hejtovat na sociálních sítích” byla hlavní myšlenka týmu AmBa. Věděli jste, kdy byla první sociální síť a jak se jmenovala? Kdy vzniklo slovo hejt nebo třeba kolik procent lidí má Facebook? My už ano! Nikdo ale nečekal, že se také dozvíme, jak správně dýchat. Ano, přesně tak. Jestli totiž dýcháte pusou, riskujete tím smrad z úst, křivé zuby nebo chrápání. Mimo to jsme si s týmem Freedom zkusili i několik dechových technik, které dovedou být zdraví velice prospěšné. 

Po krátké přestávce jsme si s Elizabeth a Lindou z týmu ELLI zapolemizovali nad tím, co je podvod anebo proč “ne” není negativní odpověď. Slečny nám sdělily i to, co je podle nich klíč ke štěstí – upřímnost k sobě sama. Ve formátu problém – řešení jsme následně probrali vzdělávací systém z pohledu týmu Giboni. Odkryly jsme například 2 extrémní případy v komunikaci žáka s učitelem a Tadeáš s Adélou přednesli i návrh na jejich vyřešení. 

Jako abecedu jsme si proběhli zásady bezpečnosti na internetu týmu A–Z team. Bylo mezi nimi i to, jaké osobní údaje bychom na internetu neměli uvádět a proč, jak surfovat bezpečně, jak si sestavit kvalitní heslo a že se máme důkladně zamyslet nad tím, než na internet něco vypustíme. V pěkně graficky zpracované prezentaci týmu Nanajapves jsme odhalili význam sousloví fetišizace známek, neboli posuzování člověka na základě jeho dosažených známek. Dle Emmy a Michaely také na školách chybí sexuální výuka, výuka finanční gramotnosti, probírání politických vztahů nebo trénování první pomoci.

Dle slov samotného týmu se za námi zdaleka přijeli podívat Panoši Božimilovi. Referovali například o tom, jak je důležité zkoušet teoretické poznatky v praxi, a to například formou laboratorních cvičení nebo exkurzí. Dočkali jsme se i srovnání se vzdělávacím systémem ve Finsku. Téma “Jak bych učil já” si vybral i tým ESA. Ve světě vzdělávání Jana a Martina učitelé budují správné prostředí pro vyučování a studenti se učí s pomocí zážitkové pedagigiky, spolupráce v týmu nebo interakcí. 

Celé patnáctero inspirativních prezentací uzavřel tým Davídkovci. Tomu na českém vzdělávání vadí nejvíce nedostatečná objektivita, odsuzování za jiné názory a nudné přednesy učitelů. Naučili jsme se také něco o tom, jak se soustředit a které faktory soustředěnost ovlivňují (spánek, pití, motivace apod.).

1. místo Gympláci (Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav) ve složení: Karel Schamberger, Pavel Cymorek
2. místo Nanajapves (Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav) ve složení: Emma Babáková, Michaela Bruchová
3. místo AmBa (Gymnázium, Kladno) ve složení: Amálie Kellerová, Bára Siglerová