Vzdělávací systémy 101, lekce stomatologie i úvod do religionistiky. Plzeňské krajské kolo nám rozšířilo obzory.

04.04.2022 | Petra Plachá | Soutěžní kola

První dubnové pondělí přivítalo na Gymnázium, Plzeň čtveřici týmů ze čtyř různých škol. Cíl těchto týmů byl jasný – předvést ty nejlepší prezentace a získat tak možnost reprezentovat Plzeňský kraj na vysněném Grandfinále. Dvě postupová místa. Dvě témata. Maximálně 10 minut na prezentaci. Desítky hodin příprav. Krajské kolo středních škol v Plni mohlo začít.

Hned po úvodní prezentaci se prezentéru chopil tým Duo Ma&Ma. S kvalitně zpracovanou prezentací v Prezi laděnou do žluta nám slečny představily waldorfský edukační systém. Protože obě studentky mají s tímto systémem zkušenosti ze základní školy, rozhodly se na otázku „Jak bych učil já“ odpovědět právě tímto uceleným vzdělávacím konceptem.

Druhá pondělní prezentace od týmu Zdrávka007 nabrala trochu jiný spád. Děvčata si zvolila téma „11. přikázání“ a stejně jako předchozí tým, vycházeli ze svých vlastních zkušeností. Podrobně nám tedy tým vysvětlil, jak se modeluje zubní korunka. Jedenácté přikázání totiž podle nich zní: „Bez přesnosti ani zub nekouše.“ Přesnost, totiž potřebujeme v každodenní životě.

Tým K&K z Klatov si také vybral téma „11. přikázání“ a rozhodně udělal dojem. Krátkou exkurzi do bible následovalo zamyšlení se nad slovenskou hudební scénou i československou kinematografií, kde se o 11. přikázání mluvilo. Nejsilnějším kandidátem na 11. přikázání nakonec bylo biblické zlaté pravidlo „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě“, s kterým se ztotožnili i oba prezentující. Rozloučili se s námi s hlubokou myšlenou, že svoje 11. přikázání by si vlastně měl najít každý sám.

Posledním vystupujícím týmem byli KaZuKa z Tachova. Velmi energická prezentace nadchla porotu i publikum, protože situace popsané v prezentaci byly všem dobře známé. Jak by holky učily? Zrušily by nepříjemné zkoušení u tabule před třídou, nechaly by volný zasedací pořádek a povolily by elektroniku. U všech rozhodnutí přitom vycházely z průzkumu, který dělaly mezi svými spolužáky.

Rozhodování poroty nebylo vůbec snadné, všechny 4 výkony byly výborné. Postupující ale mohli být jen dva. Do Prahy na Grandfinále se nakonec podívají K&K a Duo Ma&Ma. Plzeňské zdrávce na třetím místě můžeme alespoň držet palce v šanci na Divokou kartu.

1. místo K&K (Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy) ve složení: Kamila Stinglová, Hong Quang Jakub Duong
2. místo Duo Ma&Ma (Gymnázium, Plzeň) ve složení: Markéta Doušová, Magdaléna Fialová
3. místo Zdravka007 (Střední zdravot.škola a VOŠ zdravotnická, Plzeň) ve složení: Kateřina Suchá, Linda Němcová