Sýrová země obležená mimozemšťany! Jak to dopadne?! Čtěte report z brněnského Krajského kola!

31.03.2022 | Adel Štěpán | Soutěžní kola

Dne 31. 4. 2022 se na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha konalo krajské kolo prezentiády v kategorii základních škol. Hned v úvodu se nám představili koordinátoři a porotci, kteří soutěžící a diváky uvedli do průběhu soutěže a pravidel.

Jako první se nám představil tým s názvem Horek se svou prezentací s názvem „Co by kdyby zaútočilo Rusko na Českou republiku“, kterou si připravili Mirek a Honza ze základní školy Blížkovice. V úvodu nám představili hlavní myšlenku své prezentace, jímž bylo objasnění situace a porovnání našich šancí na úspěšný vojenský konflikt. Dále nám představili své názory, obecná fakta o situaci v naší zemi, ale také hypotézy postupu v různých situacích, které by mohly nastat. Oba představitelé byli jednoznačně zaujatí ve válečné tématice.

Jako další se nám představilo Trio ze základní školy Tyršova ze Slavkova u Brna. Evča, Erika a Barča si vybraly téma „Co řešíme o přestávkách“. Celá prezentace se odvíjela z průzkumu, které slečny samy zprostředkovaly. Prezentace obsahovala názory rozdělené podle pohlaví. Jejich průzkum dopadl poměrně úspěšně. Holky se nejčastěji zajímají o módu, školní záležitosti a vztahy. Kluci nejčastěji řeší hry, ale stejně jako děvčata řeší vztahy a školní záležitosti. Závěrem nám děvčata objasnila cíl jejich prezentace, kterým bylo poděkovat jejich třídě a zhodnotit třídní kolektiv.

Dalšími odvážlivci byla děvčata Vanesa, Beáta a Nikola z týmu Chabřice ze základní školy v Rousínově. Jejich prezentace byla na podobné téma jako prezentace prvních představitelů – „Co by kdyby se válka na Ukrajině zhoršila“. V úvodu nám děvčata podala obecné informace o obou státech ve válce a dopady této tragédie. Zajímavé byly hypotézy dopadu tohoto konfliktu ve světě. Cílem prezentace bylo upozornit na nepříliš vhodné řešení konfliktu v podobě války a vojenského tažení.

Tým s názvem Susmora nás překvapil hned svým názvem, který nám však byl hned v úvodu objasněn. Vašek a Vítek ze základní školy ve Vranovicích si připravili prezentaci s názvem „Co by se stalo, kdyby se ze všeho na světě stalo jídlo“. Jejich imaginární svět byl překvapivě pojat se všemi možnými teoriemi. Představili nám různá prostředí, jako salátové moře, zeleninový les, hory ze zmrzliny nebo sýrová poušť, které doplnili o klady a zápory.

Další tým Zastávka z Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka se zabýval problematikou konverzací o přestávkách. Šárka a Vítek, sourozenci z jiných tříd, nám představili, jak konkrétně u nich probíhají přestávky. Nejčastěji se prý během konverzací zabývají tématem souvislým se školou. Dále nám byly představeny nejoblíbenější aktivity jako přehrávání hudby, používání různých aplikací, jako jsou hry, sociální sítě, nebo dokonce i výukové aplikace, ale oblíbenou aktivitou je i konzumace různých pochutin. Jejich seznámení o aktivitách bylo pozoruhodné.

Objevitelky Antonína a Anna ze základní školy Bakalovo nábřeží v Brně si připravily prezentaci „Co by kdyby se narodily v Africe“. Hned na začátku jsme se dozvěděli, že tento kontinent je poměrně odlišný oproti našem poměrům a zvykům. Hospodářské, ekonomické i sociální problémy tu jsou každodenní záležitostí. Šance na přežití jsou zde malé, každý 3. člověk zde trpí hlady a lidé zde nedosahují ani na finanční minimum. Závěrem nám bylo představeno několik možností, jak pomoci této oblasti, jako je třeba adopce na dálku, finanční kompenzace nebo dobrovolnictví. Hlavní myšlenkou tedy bylo, jak moc místo narození ovlivňuje celý náš život.

Tým TSU – Tereza, Petra a Lucie z Vranovic si, stejně jako tým Susmora, za téma zvolil „Co by kdyby byly fiktivní postavy reálné“. Myšlenka fiktivních postav v našem světě byla pojata se všemi možnými scénáři. Oživení filmových, knižních i herních postav by podle představitelek bylo poměrně matoucí a neslo by s sebou kromě pozoruhodných zážitků, využití jejich schopností a podobně, také ekonomické problémy, přelidnění nebo neřešitelné situace způsobené používáním magie či různých jiných kouzel. Řešením by zde možná bylo vytvoření nových světů a dimenzí, ale vlastní názor si už musíme vytvořit sami.

Jak už název týmu napovídá, Purkyňka boys – Sam, Pasi a Olda přišli ze základní školy Purkyňova a jako téma si vybrali „Co nejčastěji řeší o přestávkách“. Kluci se shodli, že nejčastěji řeší své zážitky z celého týdne, plány, a hlavně školní záležitosti. Vyzdvižena byla příprava do školy a diskuse o učitelích, jak v dobrém, tak záporném smyslu. V porovnání s ostatními prezentacemi hoši tráví své přestávky podobně jako ostatní.

Z Gymnázia Břeclav přijely Holky ze sekundy, tedy Terka a Maruška, které opět, jako již více týmů, prezentovaly na téma „Co řešíme o přestávkách“. Jedna z autorek Sára se bohužel na prezentování nemohla dostavit, ale i přesto se holky prezentování zhostily statečně. Děvčata vyzdvihly hraní mobilních her, ale kromě zábavy také i řešení politických problémů, jako je aktuální vojenská situace na Ukrajině. Dále holky navštěvují biologický kroužek a rády na toto téma diskutují. Péče o zvířata je důležitou součástí jejich mimoškolní zábavy.

Jako další ze základní školy Bakalovo nábřeží přijeli Bakaláři Petr a Václav. Jejich prezentace na téma „Co by kdyby zmizelo Slunce“ byla uvedena pravděpodobností této situace. Kluci nám uvedli následky, které by pro nás byly katastrofální. Jediným nedostačujícím přírodním zdrojem světla by byly hvězdy, důsledkem toho by začaly umírat rostliny a přišel by úbytek organismů. Po zhruba roce by průměrná teplota na Zemi byla zhruba -73 stupňů. Lidé by museli přežívat u geotermálních zdrojů nebo pomocí termonukleární energie. Hlavní myšlenkou bylo podotknout, že bychom přežili bez Slunce a jaký by to mělo pro nás dopad.

Tým s názvem Libracorn, tedy spojení znamení zvěrokruhu Libra a Capricon, z Gymnázia v Břeclavi, si připravil prezentaci „Co by kdyby lidé byli bez endorfinu tedy bez hormonu štěstí“. V úvodu jsme se dozvěděli, co vlastně endorfin způsobuje a proč je pro nás důležitý. V podstatě jsme na něm závislí a působí pro nás jako droga. Pokud bychom tuto „drogu“ neměli, mohly by u nás nastat úzkostné stavy, deprese, citlivost nebo zvýšení kriminality či užívání syntetických látek. Julča s Eliškou chtěli hlavně poukázat na to, jak by většina lidí bez endorfinu život brzo vzdala.

Předposlední byl tým Duo Zlomtrdlo ze základní školy Tyršova ze Slavkova u Brna. Terka a Denča se zaměřily na vesmír, jelikož je to pro ně velké a zajímavé téma. Jejich prezentace se zaměřila na téma „Co by kdyby nebyl Velký třesk“. Myšlenka toho, že bychom neexistovali, je poměrně hluboké téma, na které si musíme vymyslet názor sami. Holky nám představily různé pohledy a konspirační teorie života ve vesmíru. Hlavní myšlenkou jejich prezentace bylo zamyšlení se nad vesmírem a neznámem, které tam na nás čeká.

Poslední prezentaci nám představili Martin a Kryštof, tedy Astronomové z Bakalky. Měli podobné téma jako předchozí prezentace – „Co by kdyby nás navštívila mimozemská civilizace“. Pozornost věnovali pohledům lidstva na nečekanou situaci. Ve většině případů by byla spíše negativní, ale jako kladné body kluci vystihli využití nových poznatků pro vědce. Mimozemská civilizace je nám inspirací třeba v umění, jako například v literatuře nebo filmografii. Otázka, zdali jsme ve vesmíru sami, je pro nás stále nezodpověditelná a názor si tedy musíme vytvořit sami. Hlavní myšlenkou kluků však bylo, že nikdy nejsme sami, vesmír vždy někoho pošle.

1. místo Trio (Základní škola, Slavkov u Brna) ve složení: Eva Pohludková, Erika Spáčilová, Bára Šindlerová
2. místo Objevitelky (Základní škola, Brno) ve složení: Antonína Kulaková, Anna Ubrová
3. místo Bakaláři (Základní škola, Brno) ve složení: Václav Sedlák, Petr Ptáček