Verbální a neverbální projev

15.02.2022 | Alena Turková | Tipy a triky

Už jsme skoro na konci naší série webinářů. Dostali jsme se do bodu, kdy všichni máte skvělou myšlenku, koncept a víte jak všechno graficky zpracovat. Bez vašeho mluveného projevu by ale všechna dosavadní práce byla zbytečná.

Důležitou částí každého dobrého přednesu je samozřejmě příprava. Nemusíte znát svůj text nazpaměť, improvizovat celou prezentaci ale také nemusí být nejlepší nápad. Jistotou je tedy si prezentaci hned několikrát vyzkoušet. Myslete zároveň na omezený čas a dobře se v týmu domluvte, kdy se budete střídat. Pokud se bojíte, že během prezentace zapomenete, co říkat, nebojte si s sebou vzít v den prezentace kartičky, kde budete mít buď začátky vět nebo klíčová slova. Stejně postupují i ti nejlepší speakři.

Správně použitá neverbální komunikace (gesta, postoj,…) dokonale podtrhuje to, co chcete předat. Ruce v kapsách nebo hraní si s vlasy zajistí, že se vaše publikum nebude soustředit na nic jiného. Pokud se ale naučíte tyto gesta vědomě ovládat, dovolíte posluchači snadněji a příjemněji pochopit vaše hlavní sdělení. Stejně je tomu i s očním kontaktem. Při navázání očního kontaktu máte možnost diváka vtáhnout do děje vaší prezentace. Zároveň i vy si tímto způsobem můžete pomoct od trémy, když si představíte, že mluvíte vždy pouze s jedním konkrétním člověkem.

Ačkoliv mluvit umíme už od mala, rozhodně bychom našli způsoby, jak náš verbální projev vylepšit. Taková výpňková slova používáme skoro každý. V normální konverzaci je to zcela běžné – dáváme tím ostatním najevo, že ještě plánujeme v mluvení pokračovat. V prezentaci se ale nemusíte bát, že Vám někdo do řeči při 2 sekundách ticha skočí, a tak žádné „hmmm” není potřeba. Samotný projev obsahu spoustu témat, na kterých se dá pracovat. To i mnohem víc se dozvíte v této složce, kde najdete záznam a shrnutí z webináře.

Jedno je ale jisté, správně prezentovat, přednášet a vystupovat před lidmi se naučíte hlavně praxí. No a kde jinde, než v Prezentiádě!