Prezentiáda z další perspektivy

08.03.2020 | Petra Tomášková | Interview

Neméně důležitým aspektem během příprav na Prezentiádu se stává učitel či jiná kompetentní osoba, která tým podporuje a provází tvorbou prezentace a vlastním vystoupením. Takto se svým týmem spolupracuje na základní škole v Litomyšli pan učitel Jan Coufal.

 

Proč jste se stal mentorem Vašich týmů zrovna Vy?

Pro naši školu je takováto soutěž šitá na míru, snažíme se u našich žáků rozvíjet prezentační schopnosti a digitální gramotnost. Já ve škole učím informatiku a práci s digitálními technologiemi, paní ředitelka se věnuje mluvenému slovu a rozvoji komunikačních dovedností. Během roku se snažíme vytipovat šikovné a nadané žáky a poté je oslovíme, zda-li mají zájem a chuť věnovat svůj čas Prezentiádě. A pak už se věnujeme soutěži společně jako jeden tým.

 

Koho napadlo se do soutěže přihlásit, Vás, nebo Vaše žáky? Popř. kde jste se o soutěži dozvěděli?

Poprvé náš tým přihlásila paní ředitelka v roce 2014, kdy ještě spolu soutěžily základní školy společně se středoškoláky. Náš tým „KiBaPa na druhou“ uspěl na grandfinále v Brně a tím vlastně otevřel dveře našim dalším žákům. Prezentiádou tak prošlo mnoho našich žáků a je to u nás taková každoroční tradice. Již začátkem ledna netrpělivě čekáme a vyhlížíme, kdy se objeví  soutěžní témata a budeme se moci přihlásit.

 

Jak se Vám líbí názvy týmů, které jste si vzal na starost?

Do Prezentiády jsme zapojeni již dlouhá léta. A za ty roky těch názvů našich týmů bylo opravdu hodně. Snažíme se o název, který by vystihoval náš tým, byl dobře zapamatovatelný a zároveň i vtipný. Doufám, že tomu tak bude i letos.

 

Jak moc žákům do příprav mluvíte? Jak přesně jim pomáháte?

Snažíme se našim žákům poradit, co udělat lépe, ukázat jim různé technické možnosti, pomoci jim s organizací, obstarat např. kostýmy, uvolnit z výuky, půjčit kameru, ale práce a zpracování musí vycházet z dětí. Je to jejich práce a pokud by to tak nebylo, bylo by to na první pohled poznat. Snažíme se pro ně připravit tvůrčí a podnětné prostředí a maximální technické zázemí tak, aby se mohly rozvíjet a růst.

 

 Které z obou nabízených témat se Vám osobně líbí více a proč?

Vždy se těšíme na to, co si pro nás organizátoři tentokrát připravili. Někdy je velké dilema, které z témat je lepší a originálnější. Letos jsme se všichni rychle a jednohlasně shodli, které se nám lépe zpracuje. Téma školy se sice objevilo v nabídce mnohokrát, ale i tak je soutěžícím určitě bližší a nabízí mnoho pohledů na zpracování. I druhé z témat lze pojmout velice netradičně a originálně. A proto se nechme překvapit, které z témat bude letos převládat a bude úspěšnější.

 

 Chtěl byste se sám zúčastnit jako soutěžící?

Roli soutěžícího, který bojuje o přízeň a pozornost před velmi náročným publikem a přísnou porotou, zažívám téměř každý den. Proto bych své místo v soutěži přenechal dalším zájemcům. 

 

Své odpovědi přidává i pan učitel David Franta, který se do soutěže přihlásil s týmy z klatovského gymnázia.

 

Proč jste se stal mentorem Vašich týmů zrovna Vy?

Vybrali si mě nejspíše proto, že jsem jejich třídní učitel a zároveň jejich učitel českého jazyka, navíc účast v této soutěži nebo postup do dalšího kola odměňuji jedničkou.

 

Koho napadlo se do soutěže přihlásit, Vás, nebo Vaše žáky? Popř. kde jste se o soutěži dozvěděli?

Studenty vedu k této soutěži již čtvrtým rokem, v praktické rovině totiž naplňuje cíle komunikační složky předmětu český jazyk a literatura, jejž učím. O této soutěži jsem se dozvěděl od své spolužačky Kláry Kunclové (dnes Vosykové) z FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Prezentiádu organizovala a nadchla mě pro ni. 

 

Jak se Vám líbí názvy týmů, které jste si vzal na starost?

Líbí, vystihují totiž povahu a zájmy členů jednotlivých týmů, např. název týmu 3,14 je jasně srozumitelnou narážkou na pojem z matematiky, jež mají chlapci z tohoto týmu v oblibě.

 

Jak moc žákům do příprav mluvíte? Jak přesně jim pomáháte?

Do příprav jim příliš nezasahuji. Sdělil jsem jim podstatu a cíle této soutěže, upozornil jsem je na časté chyby, doporučil jsem jim zhlédnout prezentace z minulých let. Přijdou-li s dotazem, rád jim odpovím. Postoupí-li žáci ze školního kola dále, pomáhá jim s přípravou prezentace kolegyně Mgr. Alena Písaříková.

 

 Které z obou nabízených témat se Vám osobně líbí více a proč?

Obě z témat v každé kategorii jsou zajímavá a nosná, ostatně jako každý rok, žáci se na nich mohou "vyřádit". Ale musel-li bych si zvolit vždy jedno téma, v 1. kategorii je mi bližší "Škola nebo život", protože může odkazovat na současnou debatu kolem Strategie vzdělávání do roku 2030+; v 2. kategorii je mi sympatičtější téma "Drobné si nechte", protože se mi při něm asociuje námět peněz ve světové a naší literatuře (Harpagon, Špáta apod.).

 

 Chtěl byste se sám zúčastnit jako soutěžící?

Smekám klobouk přede všemi, kteří mají odvahu vystoupit před lidmi a snažit se je v časovém limitu vzdělat a pobavit. Byť mi to v obrysech připomíná můj každodenní chléb, profesi učitele, v případě Prezentiády raději sedím na sedadlech určených pro posluchačstvo, než abych stál na pódiu s řečníky.

 

Milý soutěžící, nezapomeňte, že Vaši učitelé jsou zde právě kvůli Vám. Nebojte se tedy na ně s čímkoliv ohledně Prezentiády obrátit.