Klášterec prezentuje nejlépe z Ústeckého kraje

05.04.2019 | Michal Freigang | Soutěžní kola

O postup do Grandfinále v prezentačních dovednostech se dnes rozhodovalo na krajském turnaji v Ústí nad Labem Soutěžilo zde deset týmů v kategorii základních škol. Vítězem se nakonec stali tři kluci z Klášterce nad Ohří, kteří si výhru opravdu zasloužili.

Již od osmé hodiny se začaly shromažďovat natěšené týmy v budově Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala. Všechny týmy se ze sebe snažily dostat to nejlepší. Vedle nevídaného úsilí, které do příprav svých prezentací vložily, měly týmy první poloviny turnaje společné i to, že si všechny zvolili stejné téma, kterým bylo "Kolik stojí štěstí." Jako první do tohoto prezentačního maratonu vstoupil tým Bača. Tým Straňáci, který se umístili na 3. místě, rozhodně nepodcenil přípravy. V rámci své prezentace nám ukázal výsledky průzkumu, kterého se celkově zúčastnilo přes 200 lidí. Dále prezentovaly týmy My Nic a Podkrušnohorci. Následovala krátká přestávka, kdy všichni zúčastnění nabrali síly a měli možnost se občerstvit díky našim sponzorům Kubík a Relax.

Po přestávce nás do druhé poloviny prezentační soutěže uvedl tým Easy W3y, který si jako první vybral téma "Můj nejlepší nápad." Po nich následoval tým Mikaro. Velmi slušný výkon předvedl tým OzI2, který se umístil na druhém místě. Jejich prezentace na téma „Můj nejlepší nápad“ odkazovalo na jejich nedívnou organizací a moderování školní akademie, jejíž část nám ukázali na krátkém videu. Porotu zaujali především svou bezprostředností a improvizací. Ihned po nich stejné téma prezentoval tým Juicykejsibrotchen, který nás uvedl do problematiky zdravotnictví a technologií a jejich pojetí tohoto problému vyvolalo několik otázek, na které dokázali pohotově a věcně reagovat. Jako poslední prezentoval tým Otevřená pusa, který opět prezentoval na téma „Kolik stojí štěstí“.

Následně proběhlo sčítání výsledků a porada poroty, která neměla vůbec jednoduchý úkol. Nakonec se však dokázala shodnout na vítězi.

Nakonec si vavříny odnesl tým Juicykejsibrotchen, který porota shledala jako nejlepší a na kterého se již teď těšíme na Grandfinále.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili této skvělé akce.

1. místo tým Juicykeysibrotchen (Klášterec nad Ohří - Gymnázium a Střední odborná škola) ve složení:Jan Holický, Ondřej Beníšek a Šimon Pešička

2. místo tým OzI2 (ZŠ a MŠ Děčín IV) ve složení: Ondřej Kejzlar a Rozálie Lánová

3. místo tým Straňáci (ZŠ Děčín VI) ve složení: Štěpán Šípal, Kristýna Doležalo

 

1. místo juicykejsibrotchen (Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří) ve složení: Jan Holický, Ondřej Beníšek, Šimon Pešička
2. místo OzI2 (Základní škola a Mateřská škola, Děčín) ve složení: Ondřej Kejzlar, Rozálie Lánová
3. místo Stráňáci (Základní škola, Děčín) ve složení: Štěpán Šípal, Kristýna Doležalová, Šimon Hecht