Znát pravidla se vyplatí!

13.03.2019 | Miroslav Hanus | Organizace

Jubilejní desátý ročník Prezentiády je v plném proudu. Do konce přihlašování zbývá poslední týden, i tak stále zbývá dost času přihlásit svůj dvou až tříčlenný tým a dokázat, jak jste originální a jak skvěle dokážete prezentovat. Účastníci bojují o skvělé ceny ve dvou kategoriích: žáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol. Každá škola může nominovat až 4 týmy v každé kategorii. Členové týmů nemusí být ani ze stejné třídy nebo ročníku. Nutné je pouze, aby tým prezentoval po celou dobu soutěže ve stejném složení.

Pokud chcete zvítězit, musíte úspěšně projít třemi úrovněmi soutěže:

  1. Každý tým zašle svou prezentaci do nominačního kola. 
  2. Z nominačního kola vyberou pořadatelé třináct nejlepších týmů z každého kraje z obou kategorií. Tyto týmy odprezentují své výtvory před odbornou porotou v krajském kole.
  3. Nakonec se vítězové krajů (14 z České republiky a 3 ze Slovenska) potkají na Grandfinále, kam se může dostat i jeden tým z druhého místa pomocí tzv. divoké karty. Její udělení záleží na uvážení porotců krajských kol. V tomto kole mají týmy omezený čas na vytvoření prezentace na nové téma.

Zadání prezentace pro nominační a krajské kolo jsou pro žáky 2. stupně základních školMůj nejlepší nápad“ nebo „Kolik stojí štěstí?“, pro kategorii středních školŽivot není fér“ nebo „Ta dnešní mládež“. Soutěžní tým si vybírá jedno zadání, podle kterého prezentaci vypracuje. Na Grandfinále musejí týmy vytvořit v omezeném čase prezentaci na nové téma

Není formát jako formát

Aby nedošlo k technickým komplikacím, je nutné odevzdat prezentaci v jednom z povolených formátů: "ppt", "pptx", "pdf", "exe", "odp". V případě, že použijete program Prezi, je nutné nahrát spustitelnou verzi prezentace a umožnit pořadatelům k ní přístup. V materiálech případně naleznete návod, jak prezentaci stáhnout.

Nezáleží jen na formátu, ale i názvu prezentace. Pojmenování soutěžního souboru proto musí být v následující podobě: „PPT18_Název týmu“První a poslední slide prezentace musí mít určenou podobu podle šablony, kterou naleznete na webových stránkách soutěže v oddílu Materiály. Do těchto slidů není povoleno zasahovat jinak, než do předpřipravených prostor vyplnit název týmu, kraj a školu, za niž se soutěže účastní. Prezentace smí obsahovat videozáznam o maximální délce 25 sekund.

Při registraci bude týmu automaticky vytvořen účet na serveru pořadatele, kam jednotlivé týmy nahrají své prezentace. Tým musí jasně označit konečnou verzi prezentace, neučiní-li tak, platí, že konečná verze je ta s datem poslední změny. Týmy mohou až do skončení registrační fáze prezentaci měnit. Prezentace zaslaná do nominačního kola se již nesmí nijak ani při postupu do krajského kola nijak upravovat. Velikost prezentací je omezena na 150 MB. Pokud by byl s nahráváním jakýkoliv problém, kontaktujte pořadatele Prezentiády.

 

Co se hodnotí?

V nominačním kole prezentace musí hlavně zaujmout, takže 60 % hodnocení tvoří grafické zpracování prezentace (od struktury až o barevné ladění) a zbylých 40 % zpracování zvoleného tématu (vtipnost a originalita). Vytvořit zajímavou a originální prezentaci je dobrý základ, na kterém budete stavět v krajském kole, kde ji svým vystoupením ještě podtrhnete a svými prezenčními dovednosti vyzdvihnete nad ostatní. V krajském kole je na prezentování určen časový limit 7-10 minut. Při nedodržení časového limitu (oběma směry), bude tým bodově penalizován za každých dokončených 10 sekund.

 

Hraje se fair-play, což u Prezentiády znamená být především dobré publikum i během ostatních prezentací. Nasloucháním ostatním se také člověk učí.

 

To nejdůležitější z pravidel znáte, doporučujeme si ale projít celá pravidla