Malá rekapitulace: Co se bude hodnotit v krajských kolech?

01.04.2018 | Františka Orságová | Organizace

Pokud Vaše prezentace prošla nominačním kolem tak zaujala hlavně grafickým zpracováním, které tvořilo 60 % hodnocení (od struktury až po barevné ladění). Ve zbytku se hodnotila originalita pojetí zvoleného tématu.

Vytvořit graficky zajímavou prezentaci je dobrý základ, na kterém budete stavět v krajském kole, kde ji svým vystoupením ještě podtrhnete a svými prezenčními dovednosti vyzdvihnete nad ostatní. Vtipnost a originální zpracování je hlavní klíč k tomu, aby si Vás porota mezi ostatními prezentujícími zapamatovala.

Odborná porota již v tomto kole bude hodnotit následující kritéria:

Verbální a nonverbální projev (30 % z celkového hodnocení)

Porota bude hodnotit z větší částí plynulost ústního projevu a vyjadřovací schopnosti, ale dívat se bude i na řeč těla, hlavně pozor na udržování očního kontaktu s publikem.

Vizuální zpracování prezentace (25 %) 

Zpracování zvoleného tématu (20 %)

Například uchopení tématu, nápaditost, originalita .

Týmová spolupráce (10 %),

Tedy zapojení jednotlivých členů týmu nebo koordinace při předávání slova.

Schopnost reakce na dotazy poroty (10 %)

Nebojte, vždycky padnou aspoň dva dotazy z poroty, ale může se ptát i publikum. Porota se Vás při dotazech nebude snažit napálit, bude chtít spíš vědět, jak dokážete zareagovat.

 A jako bonus schopnost improvizace (5 %)

Ne každému se podaří získat nějaký ten bod navíc, třeba zrovna vám se ale naskytne příležitost zachránit výpadek paměti a zaimprovizovat, za což si vysloužíte nějaké ty body navíc.

Každý porotce zapisuje své hodnocení na speciálně vytvořený arch. Celkové skóre každého týmu je vypočteno na základě aritmetického průměru bodů od všech porotců.

V krajském kole je pro všechny soutěžící určen časový limit 7-10 minut. Při nedodržení časového limitu (oběma směry), bude tým bodově penalizován stržením bodu z celkového hodnocení za každých dokončených 10 sekund. Dotazy na konci nejsou již započítány do časového limitu.

 Připravenost je klíč k úspěchu, ale ne všechno lze předpokládat, takže i když budete nervózní a přeřeknete se, tak nezmatkujte, protože nic není ztraceno. Naopak můžete vtipem vysoupení zachránit a oživit ho.