Do konce přihlašování zbývá 28 hodin

15.03.2018 | Miroslav Hanus | Organizace

Už jen poslední desítky hodin máte na přihlášení se do devátého ročníku mezinárodní prezentační soutěže Prezentiáda. Na co nesmíte zapomenout?

Pouze přihlásit se nestačí! Do 16.3. 23:59 Váš tým musí do úložiště, na které získáte po přihlášení e-mailem přístup, nahrát své prezentace.

Každá soutěžní prezentace musí obsahovat náš první a poslední snímek, který bude nezměněný, pouze s vyplněnými údaji (najdete je na našem webu v sekci Materiály) a její velikost může být maximálně 150 MB. Povolené formáty prezentace jsou "ppt", "pptx", "pdf", "pez" a "odp".

Po stanoveném termínu vybere porota v každé kategorii maximálně 13 týmů, které získaly nejvyšší bodové hodnocení projektu a ty postoupí do krajského kola. Všechny postupující týmy obdrží informační e-mail a jména postupujících týmů budou zveřejněna i na webových stránkách soutěže.