Připomenutí pravidel – stručně a jasně

23.02.2018 | Františka Orságová | Organizace

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech dvoučlenných a tříčlenných týmů. Studenti můžou soutěžit ve dvou kategoriích: žáci 2. stupně a studenti středních škol. Každá škola může nominovat až 4 týmy v každé kategorii. Výběr týmů je jen na Vás a jeho členové nemusí být nutně ze stejné třídy nebo ročníku. Tým ale musí zůstat po celou soutěž ve stejném složení.

Soutěžící se postupně propracovávají třemi úrovněmi:

  1. Do nominačního kola se posílají prezentace na vybrané téma pro schválení.
  2. Soutěžící z třinácti nejlepších týmů z každého kraje je předvedou naživo v krajském kole.
  3. Nakonec se vítězové krajů (14 z České republiky a 3 ze Slovenska) potkají na Grandfinále, kam se může dostat i jeden tým z druhého místa pomocí tzv. divoké karty. Její udělení záleží na uvážení organizátorů spolu s hodnocením porotců.

 

Není formát jako formát

Je jen na Vás, jestli zvolíte Prezi nebo klasický Powerpoint, důležité je ale držet se povolených formátů: ""ppt", "pptx", "pdf", "pez", "odp". Na jméně také záleží, pojmenování soutěžního souboru proto musí být v následující podobě: „PPT18_Název týmu“. První a poslední slide prezentace musí mít určenou podobu podle šablony, kterou naleznete na webových stránkách soutěže v oddílu Materiály. Do těchto slidů není povoleno zasahovat jinak, než do předpřipravených prostor vyplnit název týmu, kraj a školu, za niž se soutěže účastní. Prezentace smí obsahovat videozáznam o maximální délce 25 sekund.

Při registraci bude týmu automaticky vytvořen účet na serveru pořadatele, kam jednotlivé týmy nahrají své prezentace. Tým musí jasně označit konečnou verzi prezentace, neučiní-li tak, platí, že konečná verze je ta s datem poslední změny. Týmy mohou až do skončení registrační fáze prezentaci měnit. Prezentace zaslaná do nominačního kola se již nesmí nijak ani při postupu do krajského kola nijak upravovat. Velikost prezentací je omezena na 150 MB. Pokud by byl s nahráváním jakýkoliv problém, kontaktujte pořadatele Prezentiády.

 

Co se hodnotí?

V nominačním kole prezentace musí hlavně zaujmout, takže 60 % hodnocení tvoří grafické zpracování prezentace (od struktury až o barevné ladění) a zbylých 40 % zpracování zvoleného tématu (vtipnost a originalita). Vytvořit prezentaci na 100 % je dobrý základ, na kterém budete stavět v krajském kole, kde ji svým vystoupením ještě podtrhnete a svými prezenčními dovednosti vyzdvihnete nad ostatní. V krajském kole je na prezentování určen časový limit 7-10 minut. Při nedodržení časového limitu (oběma směry), bude tým bodově penalizován za každých dokončených 10 s.

 

Hraje se fair-play, což u Prezentiády znamená být především dobré publikum i během ostatních prezentací. Nasloucháním ostatním se také člověk učí.

 

To je zkráceně vše. ale doporučujeme si projít celá pravidla

O průběhu Grandfinále budete včas informováni.