) V Jihlavě se prezentovalo "na ostro" - Prezentiáda

V Jihlavě se prezentovalo "na ostro"

08.04.2016 | Martin Hurych | Soutěžní kola

Na jihlavském gymnasiu se v pátek 8. dubna, sešlo celkem osm týmů z celé Vysočiny, aby předvedly své prezentační schopnosti. Jak si poradit s výpadkem internetu, či co hledat pod pojmem domov byly jen některé z problémů, k nimž se studenti v rámci svých prezentací vyjadřovali. A co máme na mysli tím "na ostro"?

Celé setkání bylo rozděleno do dvou bloků prezentací. Ten úvodní patřil kategorii základních škol. Jako první se představil tým BaciVíci, který porotu nadchnul svým originálním a zcela autentickým zpracováním tématu. Mladí hoši ukázali, jakými zdánlivě banálními dilematy prochází velká část dnešní generace. Velmi opravdově dokázali ztvárnit i pocit deziluze, který se při ztrátě toho, co dnes považujeme za nedílnou součást každodenního života, může dostaviti. Dívky z Oxyteamu z Nového Města na Moravě přistoupily ke stejnému tématu z poněkud jiné stránky. Poukázaly na závislost mladé generace na sociálních sítích a navrhly projekt "dnu bez internetu", kde by činnost svázaná s internetem byla nahrazena sportem, jejž by mohly pořádat obce. Trio týmů z kategorie základních škol uzavřeli domácí kvartáni, jež poukazovali na globální propojenost ekonomiky, politiky a bezpečnostních sborů a na možné následky selhání celého systému.

Kategorii škol středních otevřel tým Šampioni, i přes zdravotní indispozice, které tým poněkud limitovaly, ocenila porota přístup, který vedl od domova ve smyslu vesmírném až k domovu ve slova smyslu individuálním. Jako druzí se představili Patrioti, kteřížto se domovem zaobírali v kontextu historických osobností, jež k vytváření našeho domova přispěly. Vítr z plachet jim však poněkud sebral souboj z časovým limitem. Jako další se představil tým Ajťáci, kterému se povedl zcela úžasný a neopakovatelný kousek. Již v polovině prezentace byla porota poněkud překvapena tím, že tým, jako by si se svou prezentací úplně nerozuměl. Nicméně až po ukončení celé prezentace vyplynula pravda na povrch ve své čiré podobě. Kvůli chybě organizátorů došlo k záměně prezentace s týmem stejného názvu z jiného kraje. Ano, Ajťákům se povedlo odprezentovat kompletně celou prezentaci, kterou nikdy předtím neviděli. A tak porotě nezbývalo, než smeknout za to, jakým způsobem si studenti s prezentací poradili. Takhle na ostro jste asi nikdy nic neprezentovali, že? Nicméně v rámci fair play se porota ustavila na tom, že tým bude prezentovat svou prezentaci, a tak si na popis prezentace Ajťáků ještě řádek dva počkáte.

Na tento umělecký kousek navázal tým A. G. O. vážněji pojatou prezentací na téma domova. Tým představil problematiku domova ve své nejcitovější formě a dotknul se několika palčivých témat, která by si veřejnou diskusi zasloužila a snad právě pro svou složitost a potenciál společnost rozdělovat se o nich kolikrát bojíme diskutovat. Ať jde o problematiku migrace, dětí bez domova, či párů, jejichž jedinou nadějí na plný rodinný život je adopce. Dále se představili Eďácii. Formálně sladění a velmi dobře koordinovaní hoši představili téma "Kde domov můj" ze tří různých úhlů pohledu. Jako hymnu, česká nej. a rodinu, přičemž šikovnou interakcí uvnitř týmu dokázali tato pojetí provázat dohromady. Setkání uzavřeli Ajťáci, tentokrát s vlastní a odlehčenou prezentací na téma "Co si odnášíme ze školy". Představili posluchačům systém třídění učitelů a názorně předvedli, že bychom to vše, a školu zejména, neměli brát smrtelně vážně.

Rozhodování poroty bylo velmi těsné. Zejména kategorie základních škol překvapila porotu úrovní, na které byli studenti schopni své názory prezentovat. A co víc v konečném průměru oddělovala první a druhé místo základích škol pouhá jedna čtvrtina bodu! A svou roli sehrál samozřejmě i čas. Ten neúprosně připravil některé z těch, kteří mohli mřit výše o možné naděje. A tak když porota nakonec povstala, aby vyhlásila pořadí, napětí viselo ve vzduchu.

Pořadí kategorie ZŠ:

1. místo - BaciVíci (ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2) - ve složení: Ondřej Balcar a Michal Vítek

2. místo - GJA (Gymnázium Jihlava) - ve složení: Lukáš Weselý a Tomáš Bárta

3. místo - Oxyteam (ZŠ Nové Město na Moravě) - ve složení: Michaela Heralová a Valéria Bártová

 

Pořadí kategorie SŠ:

1. místo - Eďácii (SOŠ Nové Město na Moravě, Bělisko 295) - ve složení: Adam Mrákava, Tomáš Volf, Davd Šrubař

2. místo - Ajťáci (SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova 1469) - ve složení: Jana Palátová a Šimon Rácz

3. místo - A. G. O. (SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628) - ve složení: Adam Širajch, Gabriela Kocourková a Ondřej Bednář

Všem účastníkům děkujeme za skvělé zážitky a s vítězi se těšíme ve čtvrtek na půdě ESF Masarykovy Univerzity. Druhým týmům připomínáme, že je stále ve hře divoká karta!

 

 

 

1. místo Eďácii (Střední odborná škola, Nové Město na Moravě) ve složení: Adam Mrákava, Tomáš Volf, David Šrubař
2. místo Ajťáci (SPŠ a SOU, Pelhřimov) ve složení: Jana Pavlátová, Šimon Rácz
3. místo A.G.O. (SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod) ve složení: Adam Širajch, Gabriela Kocourková, Ondřej Bednář
Přejít na detail turnaje