PowerPoint vs. Prezi

24.02.2016 | Michal Červený | Tipy a triky

Máte už vybrané téma, připravili jste si všechny informace, které do prezentace zapojíte a v nejlepším případě jste už stihli i důkladnou rešerši svých zdrojů. Nyní je ten správný čas začít pracovat na samotné prezentaci. První důležité rozhodnutí, které vás čeká, je výběr vhodné formy prezentace, případně vhodného programu pro tvorbu prezentací.

Možností, jak pojmout samotné prezentování, je nespočetně mnoho. Forma prezentace a výběr vhodné techniky závisí na mnoha aspektech, jako je počet a vlastnosti posluchačů, dostupné technické vybavení přednáškové místnosti, záměr řečníka a podobné. Prezentace připravená formou diskuze nemá nikterak nižší hodnotu, než rozsáhlý PowerPointový dokument s grafy a obrázky. V business sféře jsou oblíbené flipcharty, na které řečník důležité informace zapisuje nebo zakresluje během prezentace. Pro posluchače se jedná o mnohem osobnější formu vystupování a přednášející získají možnost lépe přizpůsobit svůj výklad k okolnostem. Přínosná může být i prezentace ve formě videa, doplněného živým komentářem.

Pravidla Prezenetiády vám výběr zužují na Powerpoint nebo Prezi. I tak vaše rozhodnutí nemusí být jednoduché. Rozdíl mezi PowerPointem a Prezi je patrný hned na první pohled. Zatímco Powerpoint pracuje s jednotlivými snímky, Prezi pracuje s prostorem, ve kterém se přesouváte mezi jednotlivými částmi prezentace.

Výhodou Prezi může být atraktivita pro diváky. Ačkoliv počet uživatelů Prezi stoupá, stále jsme zvyklí na PowerPointové snímky, takže Prezi je pro posluchače zajímavým překvapením. Pokud si dáte záležet s naplánováním zajímavé cesty, využijete různých přeletů mezi snímky nebo použijete zoom, udržíte si velice snadno pozornost diváků. Nijak to ovšem nepřehánějte. Dávejte si pozor, aby snímky logicky následovaly za sebou a abyste si udrželi jednotné tempo. Zbytečně komplikovaná cesta nebo nelogická propojení diváky odradí.

Prezi vytváříte online a používáte-li free verzi, je vaše prezentace veřejně přístupná všem uživatelům. V případě, že prezentujete neveřejné, nebo důvěrné informace, není Prezi tou správnou volbou.

PowerPoint je dlouhodobě ověřenou jistotou a stále se drží na příčce nejpoužívanějších prezentačních programů. Nediskutovatelnou výhodou oproti Prezi je možnost vytvářet si své vlastní grafy, diagramy nebo tabulky přímo v PowerPointu. K vytvořeným grafům a tabulkám se můžete kdykoliv vrátit a v případě potřeby snadno zaktualizovat v nich obsažená data.

Pokud bychom si to shrnuli, Prezi nabízí více vizuální atraktivity pro diváky, PowerPoint vám naopak nabídne snazší a přehlednější zpracování dat. Nicméně při výběru prezentačního softwaru nezapomínejte na vlastní zkušenosti a pokud si nejste opravdu jistí, že s jedním z nich neumíte dostatečně pracovat, raději neexperimentujte a vsaďte na jistotu s programem, který dobře znáte.