Témata na finále a zadání úkolu

10.04.2015 | Adéla Šrutová | Organizace

Je tu chvíle, na kterou jistě netrpělivě čekají všichni finalisté - vyhlášení soutěžních témat a zadání úkolu. 

Kategorie "Základní školy"

Tématy na finále jsou:

"Dospělý v 15?"

"Proč (ne)chodit do školy?"

Pravidla:

Finalisté odevzdají svou soutěžní prezentaci organizátorům soutěže při prezenci ve čtvrtek 16. dubna 2015 (prezence od 9.00). Hodnocení prezentací se neliší od krajských kol, kritéria zůstávají stejná. Týmy mají na prezentaci kratší čas (5 - 6,5 minuty) vzhledem ke kratší době na zpracování finálového tématu. Povolenými formáty jsou .ppt a .pptx. Doporučujeme přečíst si pečlivě pravidla soutěže

TIP: Mějte s sebou prezentaci na několika různých flashdiscích + zálohované na datovém úložišti, zamezíte tak případným problémům s nefunkčním zařízením apod. 

Kategorie "Střední školy"

Zadáním úkolu pro kategorii středních škol je video na téma:

"Upoutávka na Prezentiádu"

Pravidla:

Finalisté odevzdají tento úkol organizátorům soutěže při prezenci ve čtvrtek 16. dubna 2015 (prezence od 8.00). Vaším úkolem je natočit krátkou videoupoutávku na soutěž Prezentiáda. Video musí být 20 - 30 sekund dlouhé a musí v něm vystoupit a promluvit každý člen vašeho týmu. Video odevzdáte po příjezdu na finále a to ve formátu .avi (můžete jej přinést ve více formátech a sdělit pořadatelům prioritu při jejich přehrávání, nicméně jeden z nich musí být .avi). Snažte se, prosím, zachovat přiměřený datový tok videa.

Bude se hodnotit především originalita zpracování tématu a přesvědčivost projevu. Dosažení bezchybného technického zpracování není bezpodmínečně nutné a nebude to hodnoceno (uvědomujeme si, že ne každý má přístup k profesionální technice), snažte se video udělat v prvé řadě zajímavé, drobné technické nedostatky budeme ignorovat

Dále na místě konání finále týmy obdrží téma, na nějž budou mít za úkol vypracovat prezentaci, kterou odevzdají v předvečer finále a odprezentují během finálového dne. Do finálového hodnocení se promítne 15% hodnocení úkolu a 85% hodnocení prezentace.

Kritéria hodnocení se nemění, ale na prezentaci budou soutěžící mít 5 – 6,5 min. (vzhledem ke kratšímu času na zpracování prezentace).