Z Hradce na finále míří JGN++ a NEXUS

08.04.2015 | Adéla Šrutová | Soutěžní kola

Na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové se sešlo devět týmů ze základních škol a čtyři týmy reprezentující školy střední. Před zraky tříčlenné poroty se celý den odehrávala vystoupení na témata školních časopisů, her, soutěží a fundraisingových projektů. U základních škol drtivě převládlo téma školních časopisů, které přineslo vítězství i týmu NEXUS. Střední školy se zaměřily spíše na hry, ale zaznělo i téma fundraisingu.

Již od osmi hodin se v učebně Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové začaly scházet první týmy natěšené na svých deset minut slávy. Po krásném proslovu paní proděkanky a paní radní nám nic nebránilo ve startu krajského kola. První dva prezentační bloky patřily soutěžícím ze základních škol. Některé týmy přemohla tréma, ale porotci se snažili všem co nejvíce pomáhat, takže v učebně panovala spíše pohodová atmosféra než konkurenční boj.

Kolem poledne došla řada i na střední školy. Do hry vtáhly porotu především slečny z týmu GaLe, které neváhaly svou hru přímo demonstrovat na jednom z porotců. Zájem poroty vzbudil i následující tým JGN++ se svou promyšlenou mobilní aplikací na procvičení anglických slovíček. Poslední prezentace týmu Insecure girls se zaměřila na funraising a jejich prezentace o fair tradu probudila vášnivou diskuzi s porotou.

Výsledky ZŠ:

  1. Místo:  NEXUS (ZŠ Dobruška) ve složení: Sára Žabenská, Marián Trpkoš
  2. Místo: NOKROD (ZŠ kpt. Jaroše) ve složení: Miroslav Varga, Petr Sedláček
  3. Místo: Lumíci (Jiráskovo gymnázium) ve složení: Vojtěch Balcar, Jan Pikman

Výsledky SŠ:

  1. Místo: JGN ++ (Jiráskovo gymnázium) ve složení: Jan Karvai, Martin Karvai
  2. Místo: GaLe (Gymnázium J. K. Tyla) ve složení: Gabriela Sittová, Lenka Nováková
  3. Místo: Insecure Girls (Biskupské gymnázium B. Balbína): Jan Kosař, Lukáš Belza, Ondřej Michálek
1. místo JGN++ (Jiráskovo gymnázium, Náchod) ve složení: Jan Karvai, Martin Karvai
2. místo GaLe GJKT (Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové) ve složení: Gabriela Sittová, Lenka Nováková
3. místo Insecure girls (Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ, Hradec Králové) ve složení: Jan Kosař, Lukáš Belza, Ondřej Michálek