O Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity

29.03.2015 | Adéla Šrutová | Partneři

Ekonomicko-správní fakulta (ESF) je mladou a moderní fakultou Masarykovy univerzity. V současné době vzdělává téměř čtyři tisíce studentů prezenčního, kombinovaného a doktorského studia. Počtem podaných přihlášek ke studiu patří fakulta k nejžádanějším ekonomickým školám v České republice.

Od roku 1994 zde úspěšně ukončilo studium přes 9000 absolventů, kteří dle průzkumů velmi rychle a snadno zahajují svou pracovní kariéru. Nástupní platy absolventů ESF patří již několik let mezi nejvyšší na MU.

Ekonomicko-správní fakulta sleduje trendy ve výuce a vychovává kvalitní absolventy, kteří jsou vyhledávanými odborníky na trhu práce. Na fakultě vládne příjemná a vstřícná atmosféra.

Co fakulta nabízí?

1) Vynikající uplatnění na trhu práce

Absolventi ESF MU patří na trhu práce k velmi žádaným a snadno tak zahajují svoji pracovní kariéru. Nástupní platy absolventů ESF patří ve srovnání s ostatními fakultami k nejvyšším, stejně jako uplatnitelnost na trhu práce zase k nejlepším.

2) Zajímavé studijní obory

Široká nabídka atraktivních studijních oborů na všech stupních – bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.) a to ve formě prezenční nebo kombinované. Výhodou je vzájemná provázanost studia na všech úrovních. Nabízíme řadu zajímavých dvouoborových či mezifakultních studií, které jinde nenaleznete. Výuka je zajišťována jak interními vyučujícími, tak i externími spolupracovníky, kteří přinášejí aktuální poznatky z praxe.

3) Získání zahraničních zkušeností

Naši studenti mohou využít příležitost vycestovat na zahraniční studijní pobyt. V rámci programu Erasmus+ má ESF MU uzavřeno více než sedmdesát partnerských smluv s univerzitami po celé Evropě. Díky mezifakultním dohodám budete moci studovat např. na britské University of Huddersfield a získat zde bakalářský titul nebo strávit semestrální až roční studijní pobyt na kanadské University of Victoria. S ESF MU se za studiem můžete vypravit i do vzdálené Číny nebo Austrálie.

4) Kontakt s praxí

Fakulta má bohaté kontakty s firmami a organizacemi veřejné správy, které umožňují studentům získat praxi či absolvovat stáž pod vedením zkušených mentorů. V průběhu akademického roku jsou pro studenty organizovány zajímavé přednášky, workshopy či panelové diskuse s předními manažery významných společností či expertů veřejné správy. Jako studenti navazujícího magisterského studia se můžete zapojit do výjimečného projektu Top Students Centre. Zažijete 4 semestry plné interaktivních workshopů, tréninků soft skills, přednášek a soutěží. To vše pod vedením manažerů významných partnerských společností.

5) Bohatý stipendijní program

Fakulta podporuje nadané studenty různě zaměřenými stipendii – jak prospěchovými, tak i za výjimečné počiny či vynikající závěrečné práce.

6) Vynikající technické zázemí

Výuka probíhá v moderní budově, která disponuje řadou vymožeností bez nutnosti přecházet do jiných prostor. V budově je bezdrátový internet, multimediální knihovna, místnosti pro individuální studium či kolektivní práci. V blízkosti je pak zázemí stravovacích a ubytovacích kapacit. Každý rok fakulta investuje nemalé prostředky do inovací studijního prostředí, interiéru a vybavenosti.

Více se dozvíte na www.econ.muni.cz nebo na www.studujnaesf.cz

Facebookové stránky fakulty: https://www.facebook.com/esfmu

Facebookové stránky pro uchazeče o studium: https://www.facebook.com/studujnaesfmu

Jsme rádi, že můžeme být generálním partnerem Prezentiády, protože na prezentační dovednosti je i při samotném studiu na naší fakultě kladen velký důraz. Umět dobře prezentovat své myšlenky je klíčem k úspěchu!