Pardubičtí vytroubili školné i tabule!

14.04.2014 | Daniel Přikryl | Soutěžní kola

Čerstvý jarní vítr okysličil mozkové závity pardubických prezentiádníků. Jak jinak si vysvětlit promyšlenost prezentací a kvalitní přednes žáků základních škol? Na Gymnáziu Mozartova byly 14. dubna k vidění výkony srovnatelné s maturanty. Předvedli je deváťáci z Litomyšle a Skutče.

Už od první prezentace se začalo pěkně zostra. Tým s klingonským názvem Duj tIvoqtaH v něm otevřel téma školného na vysokých školách poněkud radikálním prohlášením: „Peníze jsou zlo. Chcete-li se očistit, dejte je nám!“ Soutěžící si dokonce za svým návrhem školného v řádech desítek tisíc za semestr stáli, i kdyby ho sami museli v budoucnu zaplatit. Chtěli však polovinu školného prominout dobře se učícím studentům. Tento názor nebyl zdaleka ojedinělý, téma školného si z celkového počtu dvanácti týmů vybraly hned čtyři. Z těch, které byly pro školné alespoň v kompromisní podobě, vystupoval do popředí tým VJM-group, kde každý z účastníků obhajoval svůj vlastní postoj. Úplně mimo představitelné hranice tohoto tématu se prezentovala děvčata z týmu Puding! (OA a SOŠ Choceň), která prezentaci pojala jako vtipné vystoupení. Porotce si nejdřív zkoušela naklonit skutečnou ochutnávkou pudinku, poté popsala vysokou školu jako školu ve vysoké budově, tím se dostala k nejvyšším budovám světa a tak dál. Proud asociací a metafor zastavila nehodící se scénka, za kterou si po skončení krajského kola děvčata vysloužila mírnou kritiku. I přes to se umístila na krásném šestém místě.

Nejpopulárnější téma „Co bych dělal(a) s milionem dolarů?“ dávalo prostor pro mnohá kreativní řešení, bohužel zadané podotázky směrovaly soutěžící do podobných úvah. Několik týmů se tak shodlo, že by zabezpečili sebe a rodinu, koupili si auto, investovali a v neposlední řadě přispěli na charitu. Bylo alespoň snažší se víc zaměřit na vizuální hodnocení prezentací a formální a technickou stránku přednesu. Mezi prezentacemi na toto téma nad ostatní zjevně vyčnívali žáci ZŠ Litomyšl z týmu KiBaPa NA DRUHOU, jejichž výkon by obstál i na půdě vysokých škol. Jen těsně se umístili na druhém místě, což je přinejmenším veliký příslib do budoucích ročníků!

Tématu tabule a technologie se také dostalo povedeného zpracování. Čistě dívčí tým Kyseliny (prý nejsou zásadové), vyjmenoval druhy tabulí a pak doslova vážil jejich klady a zápory. Díky jejich důrazu na názornost došlo i na výpadek proudu, leč jen fiktivní, který překvapil snad všechny přítomné. To celé se odehrávalo, jak jinak, na školní tabuli. To byl případ i vítězné prezentace týmu Trupky. Jenže jejich tabule se dokázala sama nejen otevřít, psát na sebe, ale sama se i sama mazala! Jejich suverénní (místy až drzý) projev byl podpořen kreativní vizuální podívanou, která neměla konkurenci. Dokázali si hravě poradit i s otázkami porotců a obhájit i použití animace připomínající video. Bylo zřetelné, že jejich loňská zkušenost s Prezentiádou, spolu s jejich vlastní pracovitostí, přinesla své plody.

1. místo: Trupky (Gymnázium Dašická, Pardubice) ve složení: Karel Kolář, Markéta Nováková, Kateřina Zechovská

2. místo: KiBaPa NA DRUHOU (ZŠ U Školek, Litomyšl) ve složení: Barbora Horáčková, Kristýna Sovová, Pavel Kovář

3. místo: Duj tIvoqtaH (Gymnázium Dašická, Pardubice) ve složení: Martin Kaplan, Ester Kalhousová, Jan Jurica

Galerie
Galerie na Facebooku

1. místo Trupky (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, Pardubice) ve složení: Karel Kovář, Markéta Nováková, Kateřina Zechovská
2. místo KIBAPA NA DRUHOU (Základní škola, Litomyšl) ve složení: Barbora Horáčková, Kristýna Sovová, Pavel Kovář
3. místo Duj tIvoqtaH (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, Pardubice) ve složení: Martin Kaplan, Ester Kalhousová, Jan Jurica