Workshop prezentačních dovedností v Liberci měl úspěch

26.03.2014 | Adéla Šrutová | Cover story

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci ve středu 19. března hostilo workshop prezentačních dovedností pro účastníky Prezentiády. Ačkoliv se na účasti tvrdě podepsaly předcházející jarní prázdniny, dorazili alespoň nadšení zástupci dvou domácích týmů.

Po úvodní debatě se studenty o soutěži a letošních tématech zahájil workshop pan RNDr. Pavel Pešat z Jednoty školských informatiků. Svou přednášku zaměřil na typografii, sazbu textů a záludnosti psaného jazyka, a tak se účastnící dozvěděli například o řezech písma vhodných a nevhodných pro prezentaci nebo jak používat webové aplikace Ústavu pro jazyk český. Panu Pešatovi tímto děkujeme.

Po krátké přestávce potom následoval seminář o přípravě prezentací a jejich prezentování publiku. Díky malé účasti si také všichni vyzkoušeli, jak prezentaci efektně uvézt. Navzájem si poté hodnotili svá vystoupení a společně vymýšleli, co by ještě šlo do samotné soutěže zlepšit.

 

Studenty workshop tak zaujal, že se dotazy protáhly dlouho za jeho plánovaný konec. Nezbývá než doufat, že pro soutěž nadchnou více svých kamarádů a příští rok se na workshopu potkáme ve větším počtu. Soutěžícím přejeme hodně zdaru při vytváření prezentací a těšíme se na krajské kolo!

P.S. Příště může být takový workshop i u vás!