T&T 2 – Jak se poprat se zdroji v prezentacích?

18.03.2014 | Eva Pětvalská | Tipy a triky

Při tvorbě prezentací myslete na to, že byste měli zmínit všechny zdroje, ze kterých jste čerpali. Ať už jste se pouze inspirovali cizí myšlenkou, nebo chcete použít obrázek či fotografii, vždy uveďte zdroj. Vyhnete se tak problémům, a případným obviněním z plagiátorství. Poradíme vám jak pracovat se zdroji, jak citovat a jakých pravidel se držet. 

Plagiátorství a autorská práva

Plagiátorstvím se rozumí opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek a jejich vydávání za své bez uvedení původního zdroje. Plagiátorství je přestupek proti etickým principům publikační činnosti, a také porušení autorských práv původního autora. Pokud někdo něco bezmyšlenkovitě kopíruje, poukazuje to na neschopnost autora pracovat se zdroji a také na špatné interpretační schopnosti. Proto se v rámci fair-play soutěžení těmto praktikám rozhodně vyhýbejte a uvádějte všechny zdroje, ze kterých jste čerpali.

 

Jak správně citovat?

 

Citace v publikacích upravuje mezinárodně platná citační norma. Platí jisté obecné zásady pro citování, kterými byste se měli řídit.

Základní pravidla:

  • Přehlednost a jednotnost údajů.
  • Správný zápis citace (vyberte si pouze jeden styl citace a dodržujte jej v celé práci).
  • Citace musí být úplná.
  • Pokud nějaký údaj chybí, vynecháme ho.

Nejčastějšími chybami je necitování VŠECH zdrojů, nebo naopak citace zdrojů, které s dílem nesouvisí. Další velkou chybou je nepřesné citování. Zdrojem pro citaci je vždy hlavní dokument, ze kterého čerpáme. Může to být kniha, časopis, různé typy dokumentů nebo třeba webové stránky. Na internetu lze nalézt různé generátory, které vám s citacemi pomohou, ale je důležité si citaci vždy ověřit. Uvést jako zdroj například Google není považováno za citaci, Google je pouze vyhledávač a ne primární dokument.

 

Jak by citace měla vypadat v praxi?

Citace webové stránky:

Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. <URL adresa>

Citace knihy:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.

Citace časopisu:

Název. Místo vydání : Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do). Standardní číslo (ISSN).

 

Fotografie, videa a obrázky

Nejlepší možností je samozřejmě používat v prezentaci obrázky a fotografie vlastní. Pokud chcete použít video, nebo animaci, mějte na paměti, že váš čas je omezen a proto by tento typ zpestření měl být použit pouze krátké oživení a nikoliv hlavní část prezentace. Pokud si obrázek půjčujete z internetu, opět nezapomeňte uvést zdroj.

 

Shrnutí na závěr

Informace, které najdete, si ověřte z více zdrojů a ty pak nezapomeňte uvést na konci své prezentace. Vyhýbejte se plagiátorství a porušování autorských práv a dodržujte pravidla pro citování. S citační normou vám může poradit někdo z vyučujících z vaši školy nebo internetový generátor citací – s tím však pracujte opatrně. Obrázky a fotografie mohou zpestřit prezentaci, ale nesmíte to přehnat, aby výsledná prezentace nepůsobila kýčovitě.