T&T 1 - Jak postavit tým

17.03.2014 | Lenka Šklubalová | Tipy a triky

Spolupráce. Klíčové slovo, které je hlavně v poslední době alfou i omegou všeho. Pracovat v týmu je potřeba ve škole, v zaměstnání, ale i na Prezentiádě. Proto se může hodit několik tipů a triků, jak zabodovat před šéfem v práci i před odbornou porotou na soutěži.

Složení týmu

Tříčlenný tým je na Prezentiádě možné poskládat úplně libovolně. Soutěžící tak mají možnost využít toho, že mohou spolupracovat se svými nejbližšími kamarády. Jedná se o obrovskou výhodu, protože tvorba prezentace se pak může stát velkou zábavou a záminkou pobavit se s přáteli. V týmu navíc panují přátelské a neformální vztahy. Soutěžící se mezi sebou dobře znají a rozumí si. To se samozřejmě kladně promítá i do vystupování družstva navenek. Všichni Prezentiádníci by měli mít na paměti, že kooperace týmu je jedním z aspektů, který porota na soutěži hodnotí.

Holky nebo kluci?

To záleží jen na Prezentiádnících. Možnosti jsou neomezené. Vyplatí se však myslet na to, že každé pohlaví se na svět a potažmo i na téma prezentace dívá z jiného úhlu. Dívky mohou nabídnout emocionálnější náhled, kdežto kluci si hravě poradí s racionální stránkou věci. Dohromady budou jistě fungovat skvěle a mohou tak utvořit vítězný tým.

Vůdčí osobnost

Ačkoliv jsou všichni členové týmu dobrými kamarády, mohou se objevit neshody. Je proto důležité zvolit kapitána družstva, který všechny hádky urovná a bude fungovat jako prostředník mezi znesvářenými stranami. Je důležité, aby se jednalo o člověka s přirozenou autoritou, kterému ostatní členové týmu důvěřují a nebojí se mu předat zodpovědnost. Ale pozor! Být kapitánem neznamená být neomezeným vládcem. Kapitán musí respektovat názory ostatních a snažit se o řešení schůdné pro všechny.

Rozdělení úloh

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady utvoříme tým! Různorodost je totiž v prezentiádním družstvu nesmírně důležitá. Vítězné družstvo rozhodně nebude složené ze tří nervózních počítačových expertů, kteří si sice rozumí s PowerPointem, ale ve chvíli, kdy mají mluvit před lidmi, se jim zvedá žaludek. Stejně tak pravděpodobně neuspějí ani okouzlující slečny s pohotovými reakcemi, které jsou rády, že počítač vůbec zapnou. Je zkrátka potřeba mít v týmu všechny typy lidí s různými schopnostmi a talenty.

Důvěra

Tím nejdůležitějším v každém týmu je ale důvěra. Bez ní by žádné družstvo nemohlo fungovat. Spoluprezentiádníci si navzájem musí plně důvěřovat a pomáhat si. Když někdo klopýtne, ostatní mu musí pomoct vstát. Když se při prezentování jeden zakoktá, ostatní jeho zazmatkování trefnou improvizací zamaskují. Všichni zkrátka musí táhnout za jeden provaz pod heslem – Jeden za všechny, všichni za jednoho!