Vylepšili jsme pro vás pravidla

05.03.2014 | Eva Pětvalská | Organizace

Pátý ročník Prezentiády je tady a nese s sebou i několik změn. Organizátoři se ani na malou chvíli nezastaví a neustále přemýšlí nad tím, jak zajistit abyste si soutěžení užili naplno. Změny se týkají hlavně snížení věkové hranice soutěžících, úprav časového limitu, využití nástroje Prezi pro tvorbu prezentací, možnosti, jak přihlásit více týmů za školu, a samotného průběhu finále. 

První novinkou je snížení věkové hranice samotných soutěžících. Inspirací nám byla soutěž pIšQworky 2013, kde se ukázalo, že na věku opravdu nezáleží a mladší ročníky se do soutěžení vrhaly po hlavě. Letos poprvé se mohou přihlásit i týmy složené ze žáků osmých a devátých tříd základních škol.

Druhou změnou je úprava časového limitu pro prezentace. Loňský limit, osm až deset minut, jsme rozšířili na sedm až deset minut. Touto změnou chceme pomoci týmům, které se dokážou jasně, stručně a přesně vyjádřit. Nechceme, aby utrpěl obsah prezentace kvůli danému limitu.

Novinkou pro nominační a krajská kola je možnost využít pro tvorbu prezentací online nástroje Prezi. V minulých letech byla tato možnost dána pouze účastníkům finále, jako jakýsi bonbónek navíc, letos už je otevřená všem.

Další krásnou změnou je možnost přihlásit až 4 týmy za jednu školu. Školy, na kterých proběhne školní turnaj, dostanou možnost přihlásit i čtvrtý tým, pokud nám pošlou krátkou zprávu o turnaji ideálně i s fotografiemi. 

I letos expandujeme za hranice naší země. Vzhledem k loňskému úspěchu soutěže na Slovensku, jsou nyní u našich východních sousedů hned dva turnaje. A navíc, jejich vítězové se zúčastní finále jako soutěžící, takže konkurence bude zase o něco tvrdší. 

Největší bombu si samozřejmě necháváme nakonec. Abychom ještě zvýšili napětí, které při finále panuje, představujeme dvoudenní finále! V týdnu, který bude finále předcházet, se týmy nedozví témata finálových prezentací, tak jak byly zvyklé, ale dostanou zadaný trochu jiný typ úkolu. Na jeho stvoření budou mít zhruba pět dní. Ve čtvrtek ráno v týdnu po krajských kolech se týmy sjedou do Brna na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, kde úkoly odevzdají. Tam se také dozví finálová témata. Na jejich zpracování pak budou mít jeden jediný den. Prostory pro tvorbu prezentací budou zajištěny, stejně jako ubytování soutěžících mezi soutěžními dny. Tomu, že čas na přípravu bude menší, bude odpovídat i časový limit, který bude snížen na 4,5 až 6 minut. 

Nejdůležitější novinky a změny v pravidlech sice již znáte, ale i přesto nezapomeňte prostudovat pečlivě celá pravidla.

Závěrem slovo Martina Hurycha, jednoho z hlavních tvůrců pravidel: „Kostra pravidel zůstala v zásadě stejná, jako byla v minulém roce. Pravidla jako taková se žádným drastickým způsobem nemění. Jsou postavena na myšlence, že soutěžící se ve svém volném čase snaží zdokonalit v některých dovednostech, chtějí zažít něco nového. Samotná soutěž je pro ně přínosem nejenom v tom, že si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je prezentovat před lidmi, ale také v tom, že uvidí jiné, kteří tak činí, a i z jejich úspěchů a chyb se soutěžící mohou poučit. A právě o to důležitější je gentlemanský přístup a sportovní chování.“

Vystupte z řady!