Výherci komiksové soutěže VŠEM

24.04.2013 | Lenka Purteková | Partneři

Velké finále máme sice za sebou a vítěze lítého boje již známe, nicméně Prezentiáda má, spolu s Vysokou školou ekonomie a managementu, stále co nabídnout. Tentokrát to jsou výsledky komiksové soutěže VŠEM!

Na krajských kolech měli soutěžící i diváci možnost vyplnit komiksovou soutěž VŠEM. Úkolem soutěžících bylo doplnit text do bublin hrdinů komiksu, který by se vztahoval k Prezentiádě, a zodpovědět jednoduchou soutěžní otázku. Porotci poté vybrali tři nejlepší obrázky, jejichž autoři vyhráli originální supermanská trička VŠEM.

Výherci této soutěže se stali Radka Hambergerová (Gymnázium Sušice), Martin Šimeček (Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem), Viktorie Sloupová (Masarykovo gymnázium, Plzeň)

Všem výhercům blahopřejeme a ceny budou zaslány na uvedené adresy!