Hrdiny letošní Prezentiády se stali Zdravoťáci z Hradce Králové

19.04.2013 | Adéla Šrutová | Soutěžní kola

Čtvrtý ročník Prezentiády již zná svého vítěze. Stal se jím tým Zdravoťáci z VOŠ zdravotnické a Střední odborné školy zdravotnické. Odměnou za vynikající prezentaci na téma „Proč (ne)jít na vysokou školu“ je jim roční stipendium na Vysoké škole ekonomie a managementu, která je spolupořadatelem soutěže, tablety Prestigio a další věcné ceny. Na svou školu přivezou také nový interaktivní projektor BenQ.

Na pozici moderátorů letos stanuli Ondřej Korol a Karolína Bulisová, členové loňského vítězného týmu Ad Fontes, kteří provedli soutěžící a jejich publikum dnešním finálovým dnem. 

 

Heroes

První na scénu přišli hrdinové z Obchodní akademie v Brně. Hoši, kteří už na krajském kole upoutali svými komiksovými tričky, se rozhovořili na téma tržní hodnoty vysokoškolského vzdělání. Jejich pojetí diváky velmi zaujalo, takže se po jejich vystoupení rozpoutala debata mezi porotou i publikem.

 

Asinusincathedra

Druhý z týmů, opět v pánském složení, se věnoval podobnému tématu. Soutěžící zmínili rostoucí počet vysokoškoláků a dále se věnovali polemice o dvou pojmech charakterizujících vzdělání: IQ a EQ. Hovořili také o virtuálním vzdělávání vysokých škol, které zpřístupnily své kurzy pro širokou veřejnost prostřednictvím internetu. Tým se s grácií zhostil i odpovědí na otázky poroty.


Vox populi

Divoká karta VŠEM, tým Vox populi, dorazila z Olomouckého kraje. V prezentaci „Cestou necestou vysokou školou“ představili Pepu a Frantu. Pepa reprezentoval někoho, kdo nemá moc peněz a na vysokou školu se mu nechce, protože jej nenaplňuje. Zatímco Franta si studium na vysoké dovolit může, ale není si jistý, jestli na vysokou školu nastoupit. Pepa začal pracovat, založil rodinu a měl své jistoty. Mezitím Franta dosáhl vysokoškolského vzdělání a bydlel s přítelkyní v podnájmu. Nakonec Vox populi zúčastněným doporučili, aby zmíněné případy nebrali jako návod, a všem doporučili, aby žili své sny.


Zozols

První ryze dívčí tým na scéně přijel z Plzně a svůj název odvodil od jména bonbonů. Slečny pojaly finálové téma neotřelým způsobem. Vysoká podle nich mohla být zvěř, rychlost anebo cena, takže si tak můžeme žít na vysoké noze. Poté se slečny ale přenesly k tématu školství. Představily vzdělávací proces od mateřské školy, kde ocitovaly populární knihu Roberta Fulghluma, po jednotlivé typy pedagogů. „To je celá naše třídní!“ okomentovali diváci jeden z typů.

 

Pompézní badatelky

Půvabné slečny v pláštích z týmu Pompézní badatelky pojaly téma jako vědecký výzkum. V analýze mezi sebou porovnaly Karla, absolventa studia audiovizuální techniky s červeným diplomem, současně však zaměstnaného u McDonalds, slečnu, která se provdala za finančně zajištěného politika, a zručného truhláře Jakuba. K nimi přidaly ještě profily Martiny pracující jako dětská lékařka, která si kvůli studiím odnesla zdravotní komplikace, a Petra, který po gymnáziu na čtyři roky odcestoval a po návratu začal s vysokoškolským studiem. Ve finále své prezentace uvedly Pompézní badatelky klady a zápory vysokoškolského studia, které ilustrovaly na svých figurantech z prezentace. Slečny představily i vlastní vize o svém budoucím povolání.


Poor industry

Kluci z Libereckého kraje probudili publikum po přestávce mimo jiné i sborovým zpěvem. Rozdělili studenty na dva typy – šprty a pařmeny. „Kdybych měl sehnat peníze na všechny studijní materiály, musel bych prodat svoje orgány,“ poznamenal vtipně jeden ze soutěžících, zastupující šprty. Pařmeny uvedli kluci hudbou a působivým svlečením sak. Pařmeni by ocenili inspirativní učitelky s vysokým IQ. Na druhou stranu jim bylo líto utratit peníze, za které by mohli provozovat mimoškolní aktivity a dodržovat pitný režim, za školu. Nakonec Poor industry vymysleli hybrida obou typů, jen se nemohli dohodnout na vhodném jméně šprtpař nebo pařšprt. Ani tento tým nebyl ušetřen otázek poroty a jejich pohotové odpovědi vzbudily bouřlivý potlesk publika.


Víc

Další chlapecký tým, zahajující prezentaci slovy „My jsme Víc“, vtáhl do děje i moderátorku Karolínu, kterou podrobil otázkám svého testu. Podle něho následně vyhodnotili, zda je pro ni vhodné jít na vysokou. Také předvedli tři odlišné osobnosti – studenta medicíny, povaleče a zaměstnance Škodovky – a ukázali na nich výhody i nevýhody jejich volby.


Scholastika a. s.

Dvě slečny a jeden chlapec reprezentující Kraj Vysočina pojali svou prezentaci jako konferenci.  Ve své prezentaci zmínili důležitost času, peněz a zábavy během vysokoškolského studia. Tento tým našel krásnou paralelu mezi svým tématem a lovem zvěře, kdy mimo jiné zmínili i „lovce hlav“.


Mehr Licht

Tým z Pardubického kraje okouzlil publikum zejména půvabnými členkami týmu. Tým udělal anketu mezi svými spolužáky z gymnázia v Moravské Třebové, ve které se ptaly na otázky související s tématem finálového dne. Rovněž rozdělily studenty na šprty a pařmeny, což ilustrovaly výmluvnými fotkami.


NE-KOK-TAJci - vítězové Slovenské Prezentiády

Prezentace soutěžních týmů protklo vystoupení vítězů historicky prvního ročníku Prezentiády na Slovensku – tým NE-KOK-TAJci, pocházející z Bratislavy, soutěžícím předvedl svou prezentaci. Jejich prezentace byla inspirována populárním sitcomem The Big Bang Theory, čímž vzbudili u publika velké pobavení a nadšené reakce.

 

Žolíci

Po nesoutěžní prezentaci slovenského týmu si všichni mohli na chvíli odpočinout během velké obědové přestávky, díky které mohla porota i publikum nabrat síly na poslední, třetí blok prezentací. První prezentace poslední třetiny připadla na druhý z týmů Olomouckého kraje – Žolíky. Na začátek pobavili publikum představením vysoké, které pojali jako biologický exkurz, a tak se diváci něco přiučili o srnách a jelenech. Žolíci nejsou na finále Prezentiády poprvé, k čemuž směřovaly také otázky poroty. „Jsme tu proto, že nás to baví,“ uvedla jedna ze soutěžících: „je to pro nás totiž obrovský přínos, vyzkoušet si prezentování před lidmi. Navíc jsme skvělý tým. Sice nechodíme do stejných tříd a ani ročníku, ale během příprav prezentace jsme si to vynahradili a užili jsme si to.“


Zdravoťáci

Tým Zdravoťáci z Hradce Králové pojal svou prezentaci jako fiktivní televizní politickou debatu, kde jeden ze soutěžících zastupoval zastánce vysokých škol a jeho kolegyně představovala odpůrkyni vysokých škol. Rovnováhu mezi jejich vyhrocenými názory udržoval třetí soutěžící, představující moderátora. Jejich příprava velmi zaujala porotu, která ocenila profesionální nastudování rolí jednotlivých členů týmu.

 

AnViPe

Za Moravskoslezský kraj přišel na řadu tým z Vítkovic – AnViPE. Jejich prezentace nás provedla po vysokých školách v České republice. Připravili si nejen srovnání vysokých škol, ale i jednotlivých fakult. Uvedli také řadu komplikací, které čekají na studenty vysokých škol – od rozvržení času přes náročnost studia po odloučení od rodiny. Součástí prezentace byla i anketa, kterou AnViPe předložili stovce dotázaných studentů. Porota ocenila především právě zpracování ankety v grafech a prezentaci těchto grafů.

 

Default Team

Default team z Ústeckého kraje kladl ve své prezentaci důraz na samostatnost. Jednak tím, že je na samotném studentovi, zda bude docházet na přednášky nebo zda se o sebe dokáže sám postarat. Kluci zmínili i možnost místo vysoké pracovat, k čemuž si přivezli praktickou pomůcku, a to krumpáč.


PeLi(k)Áni

Poslední soutěžící, tým PeLi(k)Áni z jižních Čech si zahrháli na čerta a anděla, kteří našeptávají nerozhodné slečně Aničce, která váhá, zda má jít na vysokou. Zatímco anděl Aničce ukazuje pozitiva, čert jí ukazuje ty nejnegativnější myšlenky. Poté soutěžící představili jejich návrhy na zlepšení vysokého školství, mezi kterými zaznělo jasné ne školnému. Mimo to PeLi(k)Áni představili i návrh na elektronické učebnice, interaktivnější výukové metody, náročnější kritéria pro přijetí studentů, ale i praxe, které pomohou vysokoškolákům zvýšit jejich uplatnění.

Poslední prezentující opustili prostor před plátnem a ke slovu se dostala odborná porota, která celý den prezentace pilně hodnotila a bodovala. Porotci se shodli na tom, že každý ročník je ně. „Jsem moc rád, že jsem tu mohl být i letos,“ uvedl Bohumil Kartous za společnost SCIO: „loňské výkony zde mě ohromily, tak jsem byl velmi zvědavý na letošní prezetace, a jsem rád, že jsem to mohl dnes vidět.“ Koordinátor soutěže Petr Kopřiva soutěžící pochválil za odvedenou práci a za vysokou profesionalitu prezentací: „Z vlastní zkušenosti vím, že úroveň prezentací na vysokých školách není vždy dobrá, proto jsem rád za to, co tu dnes soutěžící předvedli.“

Po pauze, během  které se porotci radili nad výsledky, se všichni nervózně usadili zpět do sálu, kde začal finiš dnešního finálového dne. Jako první byla udělena cena Hrdina VŠEM, kterou získal Jan Raclavský z týmu Vox populi, který postoupil do finále na Divokou kartu. Následně moderátoři začali vyhlašovat týmy od posledního místa k prvními a došlo také na předávání cen.

Konečné pořadí týmů

1. Zdravoťáci (VOŠ a Střední odborná škola zdravotnická, Hradec Králové)

  • Karel Pešek, Diana Herbsová, Ondřej Kuba

2. Žolíci (Gymnázium, Šumperk)

  • Adéla Hrdličková, Eva Maturová, Václav Havlíček

3. Scholastika a. s. (Gymnázium, Jihlava)

  • Monika Zemanová, Veronika Vrzalová, Hynek Stehlík

4. PeLikÁni (Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec)

5. Heroes (Obchodní akademie Pionýrská, Brno)

6. PooR Industry (VOŠ sklářská a Střední škola, Nový Bor)

7. Vox populi (VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc)

8. Zozols (Gymnázium, Sušice)

9. AnViPe (Gymnázium, Vítkov)

10. Víc (Gymnázium Písnická, Praha)

11. Mehr Licht (Gymnázium, Moravská Třebová)

12. Pompézní badatelky (Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Zlín)

13. Asinusincathedra (Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora)

14. Default Team (Střední škola technická AGC a. s., Teplice)

Všem týmům gratulujeme.