Chci se přihlásit

Svůj tým přihlásíte do soutěže vyplněním přihlašovacího formuláře, do kterého zapíšete název svého týmu, potřebné údaje o zastupujícím učiteli a soutěžících, vyberete svou kategorii a školu. V přihlášce vám je přiděleno krajské kolo. Krajská kola jsou ale vzhledem k současné situaci zrušena, nahradí je online kola, která proběhnou ve stejné datum, kdy měla být uspořádána kola krajská. Podrobnější informace najdete v sekci Soutěžní kola.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První kategorie je pro druhý stupeň základních škol společně s odpovídajícími ročníky nižších gymnázií, druhá kategorie je pro střední školy a ročníky vyšších gymnázií.

V případě problémů s přihlašováním nebo dalšími dotazy se neváhejte obrátit na svého krajského koordinátora.

Přihlášení je možné do 20. března 2020.

Přihlašování skončilo