Chci se přihlásit

Přihlášení vašeho týmu do soutěže je snadné. Domluvte se se svým učitelem, rád vám jistě pomůže s registrací a vytvářením soutěžní prezentace.

Svůj tým přihlásíte do soutěže vyplněním přihlašovacího formuláře, do kterého zapíšete název svého týmu, potřebné údaje o zastupujícím učiteli a soutěžících, vyberete svou kategorii a školu. Na email kapitána a učitele přijde společně s potvrzením registrace také odkaz, přes který nahrajete svou soutěžní prezentaci.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První kategorie je pro druhý stupeň základních škol společně s odpovídajícími ročníky nižších gymnázií, druhá kategorie je pro střední školy a ročníky vyšších gymnázií.

V případě problémů s přihlašováním nebo dalšími dotazy se neváhejte obrátit na svého krajského koordinátora.

Přihlášení a odevzdání prezentací je možné do 20. března 2020.